Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tüüp: Kutse andja
Aadress: Toompuiestee 24, Tallinn 10149
Kodulehekülg: www.empl.ee
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Pille Meier 6567 643 info@empl.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed) 20.02.2024 19.02.2029
Näita/peida aegunud õigused
2 Metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed)_ 20.02.2019 19.02.2024
3 Metsanduse kutseala ning saematerjalide tootja ja töötleja kutsed 20.02.2014 19.02.2019
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Forvarderioperaator, tase 4 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
2 Harvesterioperaator, tase 4 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
3 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 26.04.2028 20.02.2024 19.02.2029
4 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
5 Taksaator, tase 4 26.04.2028 20.02.2024 19.02.2029
6 Metsur, tase 4 24.01.2026 20.02.2024 19.02.2029
7 Metsatööline, tase 2 29.11.2028 20.02.2024 19.02.2029
8 Raietööline, tase 3 30.03.2027 20.02.2024 19.02.2029
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsed
9 Metsatehnik, tase 4 26.04.2023 20.02.2019 30.10.2025
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 30.11.2023 Metsanduse kutseala kutsete kutse andmise kord
Kutseeksami tasu
# Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Forvarderioperaator, tase 4 398.94 EUR 129.32 EUR 151.00 EUR
2 Harvesterioperaator, tase 4 398.94 EUR 129.32 EUR 151.00 EUR
3 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 286.70 EUR 131.76 EUR 151.00 EUR
4 Metsatehnik, tase 4 116.00 EUR
5 Metsatööline, tase 2 131.76 EUR 57.34 EUR 115.00 EUR
6 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 319.64 EUR 129.32 EUR
7 Metsur, tase 4 211.06 EUR 48.80 EUR 150.00 EUR
8 Raietööline, tase 3 143.96 EUR 57.34 EUR 130.00 EUR
9 Taksaator, tase 4 212.28 EUR 131.76 EUR 116.00 EUR
Korduseksami tasu
# Kutse Korduseksam Korduseksami tasu
1 Forvarderioperaator, tase 4 kirjalik test 53.68 EUR
2 Forvarderioperaator, tase 4 koorma koguse ja puidu kvaliteedi hindamine 172.02 EUR
3 Forvarderioperaator, tase 4 masinaehituse ja -hoolduse ülesanded 101.26 EUR
4 Forvarderioperaator, tase 4 sortimendi kokkuvedu forvarderiga 230.58 EUR
5 Harvesterioperaator, tase 4 kirjalik test 53.68 EUR
6 Harvesterioperaator, tase 4 koorma koguse ja puidu kvaliteedi hindamine 172.02 EUR
7 Harvesterioperaator, tase 4 masinaehituse ja -hoolduse ülesanded 101.26 EUR
8 Harvesterioperaator, tase 4 uuendus- või harvendusraie harvesteriga 230.58 EUR
9 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 portfoolio analüüs 87.84 EUR
10 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 praktiline ülesanne 162.26 EUR
11 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 vestlus 87.84 EUR
12 Metsatehnik, tase 4 praktiline ülesanne 162.26 EUR
13 Metsatehnik, tase 4 test 48.80 EUR
14 Metsatehnik, tase 4 vestlus 87.84 EUR
15 Metsatööline, tase 2 kirjalik test 50.02 EUR
16 Metsatööline, tase 2 raietöö ketassaega 82.96 EUR
17 Metsatööline, tase 2 võsasae käsitlemine ja hooldamine 64.66 EUR
18 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 kirjalik test 53.68 EUR
19 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 koorma laadimine ja koguse hindamine 212.28 EUR
20 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 metsaveokiga manööverdamine 175.68 EUR
21 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 puidu laadimise, metsaveoki korrashoiu ja ohutuse ülesanne 122.00 EUR
22 Metsur, tase 4 eneseanalüüs 87.84 EUR
23 Metsur, tase 4 praktiline ülesanne 162.26 EUR
24 Metsur, tase 4 test 48.80 EUR
25 Raietööline, tase 3 kirjalik test 50.02 EUR
26 Raietööline, tase 3 praktiline kompleksülesanne 70.76 EUR
27 Raietööline, tase 3 praktiline langetustöö 82.96 EUR
28 Taksaator, tase 4 portfoolio analüüs 87.84 EUR
29 Taksaator, tase 4 praktiline ülesanne 162.26 EUR
30 Taksaator, tase 4 test 48.80 EUR
31 Taksaator, tase 4 vestlus 87.84 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Metsanduse kutseala (v.a. arboristi kutsed) kutsete kutsekomisjon
1.1 Haana Zuba-Reinsalu Luua Metsanduskool kutsekomisjoni liige
1.2 Kaupo Nõmmemees Vikingmodum OÜ kutsekomisjoni liige
1.3 Kertu Kekk-Reinhold Eesti Erametsaliit kutsekomisjoni liige
1.4 Marek Moorits Combimill Reopalu OÜ kutsekomisjoni liige
1.5 Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit kutsekomisjoni liige
1.6 Priit Kõresaar Riigimetsa Majandamise Keskus kutsekomisjoni liige
1.7 Rainer Laigu Läänemaa Metsaühistu kutsekomisjoni liige
1.8 Tarmo Männigo Metsamaahalduse AS kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist