Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.
Teadmised: Teadmised:
a) keevitusdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
b) koostu kujuhälvete tekkepõhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise meetodid;
c) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: purustava kontrolli meetodid (murde-, tõmbe-, painde- jm katsed);
d) keevisõmbluse kvaliteedikontrolli meetodid: mittepurustava kontrolli meetodid (visuaalne, penetrant, magnetpulber, röntgenmeetod, ultraheli jne);
e) kontrollmõõtevahendid (mitmesugused šabloonid, joonlaud, nihik), nende kasutamise põhimõtted;
f) erinevatele keevitusprotsessidele iseloomulikud defektid, nende ennetamine ja parandamise meetodid;
g) Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi (EVS-EN-ISO 5817).
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Osakutse Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
2 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Käsikaarkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
3 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
4 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
5 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Käsikaarkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
6 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Poolautomaatkeevitaja, tase 3 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
7 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
8 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Käsikaarkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
9 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Poolautomaatkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
10 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 TIG-keevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
11 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Kohustuslik Kutsespetsiifiline Kutsealane
12 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Käsikaarkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
13 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Poolautomaatkeevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane
14 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 TIG-keevitaja, tase 4 Osakutsega seotud Kutsespetsiifiline Kutsealane

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist