Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Meeskonnatöös osalemine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 4
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös. On koostööaldis, jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
2. Oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti, esitada ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
3. Arvestab oma tööd tehes ka teisi töid tegevate töötajatega.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
2 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
3 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
4 Koostelukksepp, tase 3 16.04.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
5 Koostelukksepp, tase 3 16.04.2024 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
6 Koostelukksepp, tase 4 16.04.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
7 Koostelukksepp, tase 4 16.04.2024 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik
8 Tööriistalukksepp, tase 4 14.06.2020 Kutset läbiv Üldine Valdkondlik

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist