Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehitusjuht III
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Ehitusjuht III
EN: Construction Site Manager III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.06.2008
Kehtib kuni: 03.05.2012
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Allmaarajatiste ehitus
Avade rajamine (sh teemantpuurimine ja -saagimine)
Avatäidete paigaldamine
Ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine
Ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimine
Ehituspuusepatööde tegemine
Elektroonilise side võrkude ja -rajatiste ehitamine
Fassaaditööde tegemine
Geotehniliste ehitustööde (sh tunnelid (v.a teeseaduse mõistes), vaiad, tugiseinad (sh sulundseinad), pinnaseankrud jms) tegemine
Hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine
Hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
Hüdroisolatsioonitööde tegemine
Hüdrotehniline ehitamine
Jahutussüsteemide ehitamine
Katusetööde tegemine
Katlasüsteemide ehitamine (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa)
Kaugküttesüsteemide ehitamine
Klaasfassaadide montaaž
Klaasfassaadide paigaldamine
Klaasist ja metallist avatäidete paigaldamine
Kliimaseadmete paigaldus
Konstruktsioonide tulekaitsetööde tegemine
Küte ja ventilatsioon
Kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd
Kütte- ja veevarustustööd
Kütte- ja ventilatsioonitööd
Kütte-, vee ja kanalisatsioonitööde omanikujärelvalve tegemine
Kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine
Kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelvalve tegemine
Küttesüsteemid
Küttesüsteemide lõõride ja korstnate ehitamine
Küttetrasside ehitus
Lammutustööd
Lammutustööde omanikujärelvalve tegemine
Lammutustööde tegemine
Maaler
Metallkonstruktsioonide paigaldamine
Monoliitbetoonitööde tegemine
Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine- metallkonstruktsioonide paigaldamine
Nõrkvoolu-, side- ja ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimise omanikujärelevalve tegemine
Nõrkvoolusüsteemid
Nõrkvoolusüsteemide ehitamine
Nõrkvoolusüsteemide paigaldus
Nõrkvoolutööd
Omanikujärelvalve
Palkmajade ehitamine
Palkmajade ja puitehitiste ehitamine
Palkmajade paigladus
Piirete, aedade ja väravate paigaldamine
Puitehitiste ehitamine
Puurkaevud
Rookatuste ehitamine
Raudteed ja raudteerajatised
Salvkaevud
Sidemastide paigaldus
Sidetrasside ehitus
Soojavarustustööd
Süvendustööd
Tahkekütusega köetavate küttesüsteemide ja neid teenindavate süsteemide ehitamine
Tehnorajatiste termoisolatsioonitööde tegemine
Tehnosüsteemid
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
Vee- ja kanalisatsioonitööd
Vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine
Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus
Veeteede süvendustööd
Veevarustus ja kanalisatsioon
Veevarustus ja kanalisatsioon koos välisvõrkudega
Veevarustus ja kanalisatsioonisüsteemid
Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööd
Ventilatsioon
Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide paigaldus
Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
Vesi ja kanalisatsioon
Välistrassid
Välistrasside ehitus
Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste ehitamine
Üldehitus
Üldehituslik ehitamine
Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-18062008-12/4
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.06.2008
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusjuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
312 Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad
3123 Ehituse töödejuhatajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist