Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehitusjuht III
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 30. juunini 2014.
Nimetus: ET: Ehitusjuht III
EN: Construction Site Manager III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.05.2012
Kehtib kuni: 31.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Avade rajamine (sh teemantpuurimine ja -saagimine)
Avatäidete paigaldamine
Ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine
Ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimine
Ehituspuusepatööde tegemine
Elektroonilise side võrkude ja -rajatiste ehitamine
Fassaaditööde tegemine
Geotehniliste ehitustööde (sh tunnelid (v.a teeseaduse mõistes), vaiad, tugiseinad (sh sulundseinad), pinnaseankrud jms) tegemine
Hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine
Hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine
Hüdroisolatsioonitööde tegemine
Hüdrotehniline ehitamine
Jahutussüsteemide ehitamine
Katusetööde tegemine
Katlasüsteemide ehitamine (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa)
Kaugküttesüsteemide ehitamine
Klaasfassaadide paigaldamine
Konstruktsioonide tulekaitsetööde tegemine
Küttetööde omanikujärelvalve tegemine
Kütte-, vee ja kanalisatsioonitööde omanikujärelvalve tegemine
Kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine
Kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelvalve tegemine
Lammutustööde omanikujärelvalve tegemine
Lammutustööde tegemine
Metallkonstruktsioonide paigaldamine
Monoliitbetoonitööde tegemine
Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine
Monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine- metallkonstruktsioonide paigaldamine
Müüritööde tegemine
Nõrkvoolu-, side- ja ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimise omanikujärelevalve tegemine
Nõrkvoolusüsteemide ehitamine
Palkmajade ehitamine
Piirete, aedade ja väravate paigaldamine
Tahkekütusega köetavate küttesüsteemide ja neid teenindavate süsteemide ehitamine
Tehnorajatiste termoisolatsioonitööde tegemine
Vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine
Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
Vesi ja kanalisatsioon
Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste ehitamine
Üldehituslik ehitamine
Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine
Vesi ja kanalisatsioon
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-04052012-09/5s
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.05.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusjuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
312 Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad
3123 Ehituse töödejuhatajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist