Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õmbleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Õmbleja, tase 4
EN: Dressmaker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2012
Kehtib kuni: 23.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Õmbleja 130180 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.11.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Rõivaõmblemine (osaoskus kergete rõivaste õmblemine) 134893 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Rõivaõmblemine (osaoskus Soojendusvoodriga toodete õmblemine) 157254 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 29.08.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Narva Kutseõppekeskus (suletud) Rõivaõmblemine (osaoskus Soojendusvoodriga toodete õmblemine) 134986 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 11.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õmbleja põhitöö on õmblustoodete kiire ja kvaliteetne valmistamine. Ta õmbleb erineva suuruse ja kujuga tootedetaile, valmistab erinevaid tootesõlmi ja lisab vajaduse korral nööbid, haagid, lukud, paelad jms. Õmbleja mõistab tootmisprotsessi tervikuna. Ta tunneb erinevaid materjale ning oskab neid ...säästlikult kasutada. Sõltuvalt toote eripärast kasutab õmbleja erinevaid õmblusmasinaid, töövahendeid ja kuumniiske töötlemise seadmeid. Tööülesannete täitmisel juhindub ta meistri poolt etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tootenäidisest.
Õmbleja töökohustuste hulka kuuluvad ka oma töökoha korraldamine ja korrashoid ning töövahendite esmane hooldamine.
Õmbleja töö pakub võimalusi edaspidiseks loovaks tööks. Saab spetsialiseeruda näiteks rätsepaks või modelleerijaks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine
A.2.2 Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks
A.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine
A.2.4 Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad õmblejad täistööajaga (kaheksa tundi päevas viiel päeval nädalas).
Töö on kohati rutiinne, kuid nõuab võimet kohaneda vahelduvate tööoperatsioonidega.
Õmbleja töökeskkond asub siseruumides ja võib olla tavapärasest mürarikkam. Samuti võib õmbleja töökeskkonnas esineda tekstiilit...
olmu ja viimistlusprotsessis tekkinud kuumust ning aure. Tundlikel inimestel võivad need tingimused põhjustada allergiat.
Arvestatavateks ohuteguriteks on istuvas sundasendis töö ja käte sundasend töölaual või masinal.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õmbleja töövahendid on erinevad õmblusmasinad (nt süstikpistemasin, ahelpistemasinad, nööpaugumasin, nööbikinnitusmasin), kuumniiske töötlemise seadmed (triikrauad, pressid, mannekeenid), abivahendid (käärid, palistajad, šabloonid, kantimisseadmed), õmblusmaterjalid (kangad, niidid) ja õmblustarviku...d (nööbid, needid, trukid, haagid).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õmbleja töö eeldab distsiplineeritust, hoolikust ja püsivust, vastutustunnet, tööjuhendite täitmist ja meeskonnatöö oskust.
Oluliste eelduste hulka kuuluvad ka sõrmede osavus, liigutuste kiirus ja täpsus, hea koordinatsioon ja vastupidavus intensiivseks tööks. Vajalik on hea nägemine ja silmamõõ...
t.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad õmblejatena inimesed, kes omavad vähemalt põhiharidust. Nad on omandanud kutsealased oskused kas ametikoolis või õmblusettevõttes töötades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, termotöötleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õmbleja 4. taseme kutsestandardis on loetletud neli kohustuslikku tööosa ning õmbleja kutset läbivad kompetentsid. Õmbleja kutse taotlemiseks peavad olema tõendatud kõik kohustuslikud kompetentsid vahemikus B.2.1 – B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööülesandest ja masina eripärast lähtudes ette masina, kasutades etteantud töövahendeid: niidistab, vahetab nõela ja presstalla, reguleerib pistet.
2. Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajaduse korral ka tööoperatsioonide vahetamisel.
3. Valib juhendamisel ja kasutab õmblusmasina programme (nt niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne).
4. Reguleerib juhendamisel kuumniiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele. Triigib ja pressib detaile, lähtudes materjali eripärast ja etteantud tööülesandest. Viimistleb valmis toote, lähtudes tehnoloogilisest kaardist.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine.
B.2.2 Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab, äärestab ja palistab detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
2. Õmbleb sissevõtteid, järgides detaili märgistusi. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
3. Valmistab erinevaid väikedetaile (nt taskuklapid, mansetid ja kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jne), järgides etteantud tehnoloogilist kaarti või tootenäidist.
4. Õmbleb erinevaid kaunistuselemente (nt rüüsid, volangid, krooked, pitsid, lipsud, kandid jm) ja ühendab need detailiga, järgides toote näidist või tehnoloogilist kaarti.
5. Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne) asukohad ja paigaldab need.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine.
B.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleb lõhikuid ja volte vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
2. Õmbleb lihtsamaid kraesid (kannaga, püstkrae, sallkrae, reväärkrae) vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
3. Õmbleb lihtsamaid taskuid (pealeõmmeldavad, õmblustesse töödeldud, sisselõikelised (lukuga, klapiga, kantidega, liistuga) taskud) vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
4. Õmbleb lihtsamaid kinniseid (sisselõikelised, lukuga, nööpidega jne) ja märgib nööpaukude kohad vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
5. Õmbleb varrukasuule lihtsamaid lõhikuid (liistuga, kandiga, palistuse ja nurkadega). Ühendab manseti ja voodri varrukasuuga. Lähtub detailidel olevatest märgistustest, näidisest või tehnoloogilisest kaardist.
6. Töötleb rõiva alläärt, kasutades lihtsamaid meetodeid (palistused, mansetid, kannapael, voodriga) vastavalt etteantud tehnoloogilisele kaardile või näidisele.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine.
B.2.4 Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab toote põhidetailid (õla-, külje ja seljaõmblused), järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
2. Ühendab krae (kannaga, püstkrae, sallkrae, reväärkrae) kaelakaarele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
3. Ühendab varruka käeaugukaarega, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
4. Ühendab lõikekohase kandi või värvli toote vööjoonele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
5. Ühendab voodri tootega (seelik, kleit, jakk), järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.

Hindamismeetodid:
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Õmbleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleja, tase 4 on oma töös orienteeritud kliendi rahulolule. Kvaliteedinõudeid ning tööaja norme järgides valmistab ta tooteid, mis vastavad etteantud standarditele.
2. Õmbleja järgib oma töös asjakohaseid instruktsioone, tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
3. Ta planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning on võimeline tegema tulemuslikku tööd ka pingelistes olukordades.
4. 4. Taseme õmbleja õpib ja omandab uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid. Ta saab uuest informatsioonist aru, on võimeline ka ise kaasa mõtlema ja lahendusi välja pakkuma.
5. Õmbleja arendab tööalaseid teadmisi ja oskusi läbi igapäevase töökogemuse ja täiendõppe ning jagab oma teadmisi ka teiste kolleegidega.
6. Õmblejana töötav inimene on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Ta loob head suhted kolleegidega, näidates üles huvi ja teistest arusaamist. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Teadmised:
1. On kursis kutsealase terminoloogiaga.
2. Oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ning tunneb vajalikke leppemärke.
3. Teab tooteliike (kerged rõivad, tekstiilitooted jne).
4. Tunneb materjalide liike ja omadusi.
5. Teab erinevate materjalide kasutamisviise ning nende töötlemise tingimusi.
6. Tunneb õmbleja tööks vajalikke töövahendeid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne) ja oskab neid kasutada.
7. Tunneb erinevaid õmblustööstuses kasutatavaid masinaid (süstispiste-, ahelpiste-, nööpaugu-, nööbikinnitus-, riili- jt masinad), nende ehitust ja tööpõhimõtteid.
8. Teab ja tunneb tööks vajalikke õmblustarvikud, oskab neid vajalikes tööetappides kasutada.
9. Tunneb kuumniiske töötlemise seadmeid (triikrauad, pressid, mannekeenid).
10. Omab teadmisi toodete kuumniiskest töötlemisest.
11. Teab ja tunneb teisi õmblustööstuses kasutatavaid seadmeid ja masinaid (õmbluste automaadid, taskuautomaadid, ladestus-, lõikus- ja dubleerimisseadmed, teipimis-, tikkimis- ja kleeptehnoloogiaseadmed jne), nende tööpõhimõtet ja otstarvet.
12. Tunneb erinevaid furnituuride kinnitamise seadmeid ja nende tööpõhimõtet.
13. Tunneb toote töötlemise tehnoloogilist järjestust.
14. Tunneb õmbluste ja pistete liike.
15. Oskab niidistada masinat ja reguleerida piste pikkust.
16. Omab teadmisi õmblusmasinate hooldamisest.
17. Tunneb ära vigade tüübid ja oskab neid parandada. Saab aru konkreetsete vigade mõjudest järgnevatele töölõikudele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 09-24042012-4.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Kergetööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7533 Õmblejad, tikkijad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Riimaa Baltika
Maive Sein Nurmevabrik
Kaja Piirla Miss Mary
Maie Koroljova Baltika Tailor
Kaja Kuiv Tallinna Tööstushariduskeskus
Ene Jaakson Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Inna Soonurm Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist