Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal III
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal III (ver 1)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Rahvakunsti- ja käsitöömeister tekstiili alal III
EN: Master of folk art and crafts in textile III
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Tikandite valmistamine
Kehtib alates: 14.03.2005
Kehtib kuni: 11.05.2006
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Osakutsega seotud kompetentsid
Tikandite valmistamine EKR tase: 0

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-14032005-02/1
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.03.2005
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist