Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abitreener, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Abitreener, tase 3
EN: Assistant coach, level 3
Kutsestandardi tähis: 19-18052016-5.1/14k
Kutsestandardi versiooni number: 14
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
 • Aeroobika ja rühmatreeningud
 • Aerutamine
 • Aikido
 • Allveesport
 • Ameerika jalgpall
 • Ammulaskmine
 • Automudelism
 • Autosport
 • Bobisõit
 • Capoeira
 • Curling
 • Discgolf
 • Golf
 • Hapkido
 • Iaido
 • Indiaca
 • Jalgpall
 • Jalgrattasport
 • Ju-jutsu
 • Judo
 • Jõutõstmine
 • Jäähoki
 • Jääpall
 • Kabe
 • Karate
 • Kelgutamine
 • Kepikõnd
 • Kergejõustik
 • Kickboxing
 • Kobudo
 • Koroona ja novus
 • Korvpall
 • Kriket
 • Kudo
 • Kujundujumine
 • Kulturism ja fitness
 • Kurnimäng
 • Käsipall
 • Laevamudelism
 • Laskesuusatamine
 • Laskmine
 • Lauatennis
 • Lennusport
 • Liikumisharrastus
 • Maadlus
 • Maahoki
 • Male
 • Matkasport
 • Moodne viievõistlus
 • Mootorrattasport
 • Orienteerumine
 • Pesapall
 • Petank
 • Piljard
 • Poks
 • Purjetamine
 • Raadiosport
 • Ragbi
 • Ratsutamine
 • Rulluisutamine
 • Saalihoki
 • Sambo
 • Skeleton
 • Sport Chanbara
 • Squash
 • Sulgpall
 • Sumo
 • Suusatamine
 • Sõudmine
 • Taekwon-do ITF
 • Taekwondo WT
 • Taipoks
 • Tennis
 • Triatlon
 • Turniiribridž
 • Tõstesport
 • Uisutamine
 • Ujumine
 • Veemoto
 • Veepall
 • Veeremängud
 • Vehklemine
 • Vesiaeroobika
 • Vettehüpped
 • Vibusport
 • Võimlemine
 • Võistlustants
 • Võrkpall
 • Wu-shu
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Sport
Kutse grupp: Sporditreener
Kutsenõukogu otsuse number: 2
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2016
Kehtib alates: 18.05.2016
Kehtib kuni: 13.11.2018
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
342 Spordivaldkonna keskastme spetsialistid
3422 Treenerid, spordiinstruktorid ja -ametnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1014 Sport
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Muudatused:
Lisati spetsialiseerumised bobisõit ja skeleton, parandati spetsialiseerumiste discgolf, Sport Chanbara ja Taekwondo WT õigekirja, lisati spetsialiseerumiste jagunemised Jalgrattasport-BMX ja Suusatamine - freestyle-suusatamine.
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Treenerite eetikakoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Ilver Audentese Spordigümnaasium
Üllar Kerde Eesti Korvpalliliit
Janek Küppar Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kadri Liivak Eesti Võimlemisliit
Aldur Partasjuk Spordiklubi Reval-Sport
Erich Petrovits Jõhvi Spordikeskus
Kristjan Port Tallinna Ülikool
Aavo Põhjala Eesti Judoliit
Jaak Salumets Eesti Treenerite Liit
Toomas Tõnise Eesti Olümpiakomitee
Priit Vene Eesti Olümpiakomitee
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Abitreener, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindam...
ise alus.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Treener on liikumisharrastuse ja spordi spetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist.
Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine.
Tre...
ener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1).

ABITREENER, tase 3 täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Võib töös vajada juhendamist. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

Loe edasi
Peida
Tööosad: A.2.1 Õppe-treeningprotsessi läbiviimine:
1) kehaliste võimete arendamine;
2) spordialaspetsiifiliste oskuste arendamine;
3) sotsiaalsete võimete arendamine ja spordiala kultuuri õpetamine;
4) taastumisvahendite kasutamine;
5) spordivarustuse ja treeningvahendite soovitamine ja kasutamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad: Spetsialiseerumine toimub sõltuvalt spordiala spetsiifikast, spordialal kasutatavatest vahenditest ja harrastamiskeskkonnast. Spordiala spetsiifikast tulenevalt on kutse andjal õigus kehtestada erinõudeid.
Spetsialiseerumine on otseselt seotud kutsestandardis kirjeldatud tööosadega.
Töö keskkond ja eripära: Treeneritöö eeldab valmisolekut töötada sõltumata aastaajast nii sise- kui ka välistingimustes, õhtusel ajal ja puhkepäevadel, kodust eemal (treeninglaagrid, võistlused, koolitused jms).
Töövahendid: Kasutab treeningprotsessis vajalikke vahendeid vastavalt spordialale.
Tööks vajalikud isikuomadused: 1) pinge- ja stressitaluvus;
2) suhtlemisoskus;
3) saavutusvajadus;
4) vastutustunne;
5) ausus;
6) järjekindlus;
7) täpsus;
8) paindlikkus, kohanemisvõime;
9) headus, empaatiavõime;
10) emotsionaalne stabiilsus;
11) motiveerimisvõime.
Kutsealane ettevalmistus: Abitreener on vähemalt 18 aastat vana, soovitavalt keskharidusega ja spordiala harrastamise kogemusega ja läbinud nõutava koolituse.
Enamlevinud ametinimetused: Treener.
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Töö treenerina on reguleeritud spordiseadusega.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Abitreener, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine. Kutsesiseselt spetsialiseerutakse käesolevas kutsestandardis nimetatud spordialale, kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele. Spetsialiseerumised nagu jalgrattasport, matkasport, suusatamine, uis...utamine ja veeremängud jagunevad omakorda: Jalgrattasport - BMX Matkasport - alpinism - jalgsimatkamine - jalgrattamatkamine - mägimatkamine - veematkamine Suusatamine - murdmaasuusatamine - mäesuusatamine - lumelauasport - kahevõistlus ja suusahüpped - freestyle suusatamine Uisutamine - iluuisutamine - kiiruisutamine Veeremängud - bowling - sportkeegel
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Aerutamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Aeroobika ja rühmatreeningud
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Aikido
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Allveesport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Ameerika jalgpall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Ammulaskmine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Automudelism
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Autosport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Bobisõit
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Capoeira
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Curling
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Discgolf
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Golf
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Hapkido
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Iaido
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Indiaca
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Jalgpall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Jalgrattasport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Judo
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Ju-jutsu
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Jõutõstmine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Jäähoki
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Jääpall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kabe
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Karate
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kelgutamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kepikõnd
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kergejõustik
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kickboxing
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kobudo
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Koroona ja novus
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Korvpall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kriket
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kudo
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kujundujumine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kulturism ja fitness
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Kurnimäng
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Käsipall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Laevamudelism
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Laskesuusatamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Laskmine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Lauatennis
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Lennusport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Liikumisharrastus
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Maadlus
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Maahoki
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Male
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Matkasport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Moodne viievõistlus
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Mootorrattasport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Orienteerumine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Petank
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Pesapall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Piljard
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Poks
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Purjetamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Raadiosport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Ragbi
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Ratsutamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Rulluisutamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Saalihoki
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Sambo
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Skeleton
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Sport Chanbara
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Squash
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Sulgpall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Sumo
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Suusatamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Sõudmine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Taekwon-do ITF
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Taekwondo WT
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Taipoks
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Tennis
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Triatlon
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Turniiribridž
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Tõstesport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Uisutamine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Ujumine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Veemoto
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Veepall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Veeremängud
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Vehklemine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Vesiaeroobika
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Vettehüpped
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Vibusport
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Võimlemine
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Võistlustants
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Võrkpall
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3
 
Wu-shu
  Kompetents EKR tase
Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3

Valitavad kompetentsid
  Nimetus
alpinism
jalgsimatkamine
jalgrattamatkamine
mägimatkamine
veematkamine
murdmaasuusatamine
mäesuusatamine
lumelauasport
kahevõistlus ja suusahüpped
iluuisutamine
kiiruisutamine
Bowling
sportkeegel
BMX
freestyle-suusatamine
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Abitreener, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist