Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jumestaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Jumestaja 4. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning isikute kompetentsuse hind...
amise alus.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Jumestaja, tase 4
EN: Beauty Make-up Artist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.11.2016
Kehtib kuni: 09.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Lisati lisa 2 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Jumestaja töö eesmärk on muuta kliendi välimus jumestusega isikupäraseks ja kauniks. Samuti on jumestaja töös oluline klientidele jumestustoodete tutvustamine ja soovitamine. Jumestaja assisteerib jumestuskunstnikku mahukamate tööde tegemisel. Ta vastutab isiklikult oma töö tulemuste eest ning hoiab... end pidevalt kursis moesuundade ja uute toodete ja tehnoloogiatega. Jumestaja täiendab ennast pidevalt ja on kursis erialaste uuendustega.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks.
A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine.
A.2.3 Suhtlemine.
A.2.4 Klienditeenindus.
A.2.5 Jumestaja kutseline tegutsemine ja käitumine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Jumestaja võib töötada ilusalongis, kosmeetikakauplustes, televisioonis ja mujal. Töö on vahelduva iseloomuga ja toimub graafiku alusel.
Jumestaja töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks jumestajana töötamisele võib olla värvipimedus.
A.4 Töövahendid
Jumestustooted ja -vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab suhtlemisvalmidust, koostöövõimet ja korrektsust ja diskreetsust, loovust, kunsti- ja ilumeelt, värvitunnetust ning pingetaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on jumestajal keskharidus ja ta on läbinud erialase koolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Jumestaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi soovi, jumestamise eesmärgi ja võimalikud allergiad, kasutades sobivaid suhtlemistehnikaid. Tutvub visuaalselt kliendi näo anatoomiliste omadustega, lähtudes näo proportsioonist, nahatüübist ja isikupärast ning east, arvestades füüsilist tervikut.
2. Valmistab kliendi ette, kaitseb kliendi riided meigilinaga, vajadusel kinnitab juuksed ja korrigeerib kulmud.
3. Valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites.
4. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja jm) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad jm). Vajadusel niisutab, kreemitab või kannab baaskreemid näonahale sõltuvalt jumestuse eesmärgist.

Teadmised:
1) näoanatoomia (lihased, luustik);
2) soengu- ja kostüümiajalugu (sh rahvuslikud eripärad);
3) näonahatüübid;
4) karakterit mõjutavad tegurid (isikupära, tervis, vanus, ajastu, keskkond jm).
B.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kannab meigipõhja manuaalselt näonahale, kasutades mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, mineraal- või kompaktpuudrid) ning sobivaid vahendeid (nt švamm, pintsel, palett, spaatel jm). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid ja peitevärve.
2. Valib sobiva põseruuži ja kannab selle nahale, kasutades sobivaid vahendeid (nt käed, pintsel, švamm, kompakt-, mineraal-, kreemvärvid jm).
3. Jumestab silmad vastavalt kliendi silmade kujule ja jumestuse eesmärgile, kasutades sobivaid vahendeid (nt pintslid, aplikaatorid jne), tooteid (nt silmapliiats, silmalainer, kompaktvärvid, kreemvärvid jne) ja tehnikaid (nt manuaalselt jm).
4. Modelleerib huuled, lähtudes kliendi soovist ja jumestuse eesmärgist ning valides sobivad vahendid ja tooted (nt huulepliiats, huulepintsel, huulevärv, huuleläige jne). Vajadusel fikseerib huulevärvi, lähtudes eesmärgist (nt pruudi jumestus, päevajumestus, õhtujumestus jm).
5. Jumestab ripsmed ja kulmud vastavalt jumestamise eesmärgile, kasutades sobivaid tooteid (nt kulmupliiats, lainer, kompaktvärvid, ripsmetušid jm), kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud. Vajadusel koolutab ripsmed, kasutades sobivaid vahendeid (nt ripsmepintsel, koolutaja, spiraalhari jm).
6. Vajadusel fikseerib jumestuse, kasutades sobivaid vahendeid (nt spetsiaalne jumestust säilitav vahend jumestuse värskendamiseks jm) ja tehnikaid.
7. Tagab jumestuse eemaldamise, lähtudes jumestuse tüübist ning kasutades sobivaid vahendeid(nt veekindla ripsmetuši eemaldamise vahend, vatipadjad, toonik, puhastuspiim jm). Eemaldab jumestuse ise või kokkuleppel kliendiga annab talle juhised jumestuse eemaldamiseks.
8. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel eemaldab võimliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.

Teadmised:
1) valgusõpetus algtasemel;
2) nahahaigused;
3) ainekeemia, sh toote koostis, pH-skaala;
4) jumestamise ajalugu;
5) värviring, värviõpetus;
6) näoanatoomia;
7) jumestuse ajalugu;
8) esmaabi;
9) jumestamise stiilid: päevajumestus, õhtujumestus, pruudijumestus, prillikandja jumestus, fotojumestus (dokument, mälestus, reklaam, moefoto, ajakirjafoto, trendifoto), telejumestus, glamuurne jumestus, fantaasiajumestus, eaka daami jumestus, korrigeeriv jumestus (sh käte jumestus).
B.2.3 Suhtlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted klientide ja kolleegidega.
2. Tuleb toime konfliktidega.
3. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) organisatsioonikäitumine.
B.2.4 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi/näitleja saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna.
3. Keeldub töö tegemisest kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
4. Suhtleb professionaalselt, viisakalt ja siiralt, olles salliv ja tolerantne. Kuulab klienti ja hoiab teabe konfidentsiaalsust, lähtub kutse-eetikast (vt lisa 2 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika).
5. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt.
6. Teenindades klienti annab ülevaate jumestamise käigust.
7. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör jm).
8. Tööks ettevalmistusi tehes lähtub hügieeninõuetest ja eriala eetikast (riietus, juuksed, küüned, hügieen).
B.2.5 Jumestaja kutseline tegutsemine ja käitumine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib tegevusi ette ja peab ajakavast kinni.
2. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.
3. Analüüsib ebaõnnestumisi ja oskab eksimustest õppida.
4. Talub ebamääraseid olukordi ja situatsioone ning oskab ära kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi.
5. Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega.
6. Arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt.
7. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
8. Määratleb isiklikud arengustrateegiad, mis on vajalikud karjäärieesmärkide saavutamiseks. Kasutab ära arengu- ja koolitusvõimalused.
9. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-01112016-2.4.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 3
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiina Leesik GrimmiGrupp OÜ
Aimi Etverk SA Nuku
Taimi Lume Rahvusooper Estonia
Margit Müürisepp, kutseõpetaja, jumestuskunstnik
Anu Konze Linnateater
Janika Olup Grimmikool
Liia Viitas MTÜ Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist