Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jumestaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jumestaja, tase 4
EN: Beauty Make-up Artist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.04.2019
Kehtib kuni: 25.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Klienditeenindus nimetati ümber kompetentsiks Kliendisuhtlus ning kompetents Kutseline tegevus ja käitumine on uue nimega Jumestaja, tase 4 kutset läbiv kompetents.
Varem eraldi kompetentsina kirjeldatud suhtlemine lisati läbiva kompetentsi kirjeldusse.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Jumestaja, tase 4 töö eesmärk on muuta kliendi välimus jumestusega isikupäraseks, kasutades klassikalist jumestusstiili. Jumestaja töös oluline klientidele jumestustoodete tutvustamine ja soovitamine. Jumestaja assisteerib jumestuskunstnikku mahukamate tööde tegemisel. Ta vastutab isiklikult oma töö... tulemuste eest ning hoiab end pidevalt kursis moesuundade ja uute toodete ning tehnoloogiatega. Jumestaja täiendab ennast pidevalt ja hoiab end kursis erialaste uuendustega.

Kutsealal tegutseb ka jumestuskunstnik, tase 6, kes teeb keerukamaid ja loomingulisemaid jumestustöid, loob tervikliku visuaali, korraldab ning juhendab jumestusmeeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
1. Ettevalmistav töö.
2. Kliendi, tema eripära ja soovidega tutvumine.
3. Kliendi ettevalmistamine.

A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine
1. Jumestuse eesmärgiga arvestamine.
2. Meigipõhja nahale kandmine ja näo modelleerimine.
3. ...
Põseruuži kasutamine.
4. Silmade ja kulmude jumestamine.
5. Huulte kujundamine.
6. Viimistlemine.
7. Jumestuse eemaldamine.
8. Reageerimine allergilise reaktsiooni puhul.

A.2.3 Kliendisuhtlus
1. Tööks ettevalmistumine.
2. Suhte loomine.
3. Professionaalne käitumine.
4. Ülevaate andmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Jumestaja töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Jumestaja töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks jumestajana töötamisel võib olla värvipimedus.
A.4 Töövahendid
Jumestustooted ja -vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös jumestajana on olulised suhtlemisvalmidus, koostöövõime, korrektsus, diskreetsus, kunsti- ja ilumeel, värvitunnetus ning pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on jumestajal keskharidus ja ta on läbinud erialase koolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Jumestaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Viib ennast kurssi eesootava tööga ning sellega seotud teoreetilise taustaga (sh erinevad jumestamise stiilid, nt päevajumestus, õhtujumestus, pruudijumestus, prillikandja jumestus, fotojumestus, telejumestus, glamuurne jumestus, fantaasiajumestus, noorendav jumestus).
2. Selgitab välja kliendi soovi, jumestamise eesmärgi ja võimalikud allergiad, kasutades sobivaid suhtlemistehnikaid. Valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
3. Valmistab kliendi jumestuseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja korrigeerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigi eemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel niisutab, kreemitab või kannab baaskreemid näonahale sõltuvalt jumestuse eesmärgist.
B.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lähtub oma töös jumestuse eesmärgist, nt fotosessioon, moesessioon, arvestades sealjuures valgust, jumestuse intensiivsust.
2. Kannab meigipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, mineraal- või kompaktpuudrid, HD-tooted) ning sobivaid vahendeid (nt švamm, pintsel, palett, spaatel). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid ja peitevärve, tuginedes värviringile.
3. Valib kliendi nahatüübile ning eale sobiva põseruuži ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga (nt kompakt-, mineraal-, kreemvärvid).
4. Jumestab silmad vastavalt kliendi silmade kujule ja jumestuse eesmärgile, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning klassikalisi tehnikaid; kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes kliendi soovist ja jumestuse eesmärgist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning klassikalisi tehnikaid, arvestades ka üldkompositsiooni. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Vajadusel korrigeerib või taastab soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed kõrvad, dekoltee). Fikseerib jumestuse.
7. Eemaldab jumestuse sobivate vahenditega ise või annab kliendile juhised jumestuse eemaldamiseks.
8. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel eemaldab võimliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.2.3 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist valmistab töökoha ette ja varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Kliendi saabumisel jätab positiivse esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna. Keeldub töö tegemisest, kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate jumestamise käigust.
4. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Jumestaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (vt lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika).
2. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi. Kasutab arengu- ja koolitusvõimalusi.
3. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest.
4. Loob kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
5. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
6. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Järgib hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-10042019-1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.04.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aimi Etverk NUKU teater
Meelis Krik GlamEst OÜ
Liina Pihel Pihelliina makeup OÜ
Liisi Roht Le Kino OÜ
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist