Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abikokk, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abikokk, tase 3
EN: Cook, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid integreeritud teiste kompetentside sisse. Lisatud on seente, kala ja liha eeltöötlemise, erinevate suppide valmistamise ning lihtsamate pearoogade valmistamise kompetentsid. Teenindamise kompetentsi on lisatud klientide teenindamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Abikokk 240582 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.05.2023 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Abikokk 242904 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.06.2023 Avatud
3 Haapsalu Kutsehariduskeskus Abikokk 189158 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.07.2023 Avatud
4 Haapsalu Kutsehariduskeskus Abikokk 134754 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Abikokk 134788 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.03.2023 Avatud
6 Järvamaa Kutsehariduskeskus Abikokk 243262 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.06.2023 Avatud
7 Järvamaa Kutsehariduskeskus Abikokk 137778 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
8 Kehtna Kutsehariduskeskus Abikokk 222665 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.05.2023 Avatud
9 Kuressaare Ametikool Abikokk 127377 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 12.01.2023 Avatud
10 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Abikokk 128797 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
11 Rakvere Ametikool Abikokk 135397 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 07.03.2023 Avatud
12 Tallinna Teeninduskool Abikokk 210238 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.01.2023 Avatud
13 Tartu Rakenduslik Kolledž Abikokk 163137 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 07.02.2023 Avatud
14 Valgamaa Kutseõppekeskus Abikokk 128017 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 14.04.2023 Avatud
15 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Abikokk 133217 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 09.05.2023 Avatud
16 Viljandi Kutseõppekeskus Abikokk 128857 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.07.2023 Avatud
17 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Abikokk 133577 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Abikokk töötab meeskonnas juhendamisel. Abikokk käitleb toiduaineid, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel. Abikokk teeb puhastus- ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani.
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud 2. taseme köögiabilise, 3. taseme abikoka, 4. ta...
seme koka ja 5. taseme vanemkoka kutsestandardid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Toitude valmistamine
A.2.2 Kaupade käitlemine
A.2.3 Puhastamine ja koristamine
A.2.4 Teenindamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Abikokana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolituse või omandanud erialased oskused töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Abikokk, koka abi.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Abikokk, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. peab kinni tööde ajakavast, planeerib oma tööd ja mõistab oma rolli meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
2. töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone;
3. järgib õigusaktidest tulenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid, vastutab enda j...
a kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades;
4. järgib hügieeninõudeid, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Toitude valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette ja hoiab korras oma töökoha, lähtudes tööülesannetest ja hügieeninõuetest;
2. kaalub toiduained lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist; eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud tooteid, kasutades asjakohaseid köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid;
3. valmistab võileibu, salateid ja külmi enamlevinud eelroogi vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
4. valmistab suppe vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
5. valmistab külmkastmeid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
6. valmistab toite munast vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
7. valmistab aedvilja- ja teraviljalisandeid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
8. valmistab lihtsamaid pearoogasid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
9. valmistab lihtsamaid magustoite vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
10. valmistab külmi jooke vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel;
11. vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja/või koka juhendamisel.
B.3.2 Kaupade käitlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. abistab kokka kauba vastu võtmisel ja ladustamisel;
2. käitleb pakendeid ja taarat vastavalt koka korraldusele;
3. abistab laoseisu inventeerimisel vastavalt koka korraldustele.
B.3.3 Puhastamine ja koristamine 3

Tegevusnäitajad:
1. puhastab seadmeid ja töövahendeid, lähtudes juhendist;
2. käitleb prügi, lähtudes juhendist;
3. peseb saali ja toiduvalmistamise nõusid, lähtudes juhendist;
4. puhastab juhendamisel köögi, saali ja muud ruumid, kasutades sobivaid puhastusvahendeid ja -tarvikuid.
B.3.4 Teenindamine 3

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb klientidega, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
2. katab ja koristab juhendamisel laudu.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
94 Toitlustuse abitöölised
941 Toitlustuse abitöölised
9412 Köögiabilised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Heinsalu Restoran Mimosa
Indrek Kivisalu Food Studio
Taigo Lepik Eesti Peakokkade Ühendus
Anne Mäe Tallinna Teeninduskool
Inga Paenurm Markofka OÜ
Angelica Udeküll Restoran Wicca
Rene Uusmees Radisson Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist