Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kokk, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kokk, tase 4
EN: Chef, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid integreeritud teiste kompetentside sisse. Lisatud on erialased digioskused. Lisatud on munast ja mereandidest toitude, keedu- ja juuretisetaignast toodete ning kuumade jookide valmistamise oskus. Täiendatud on menüüde koostamise kompetentsi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kokk 223082 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.05.2023 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kokk 245425 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.06.2023 Avatud
3 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kokk 256263 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.06.2024 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kokk 215305 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kokk 241762 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 02.03.2023 Avatud
6 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kokk 205017 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.03.2023 Avatud
7 Järvamaa Kutsehariduskeskus Kokk 215744 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 04.04.2023 Avatud
8 Järvamaa Kutsehariduskeskus Kokk 243242 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 26.04.2023 Avatud
9 Kehtna Kutsehariduskeskus Kokk 208097 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.05.2023 Avatud
10 Kehtna Kutsehariduskeskus Kokk 215465 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 12.05.2023 Avatud
11 Kuressaare Ametikool Kokk 207557 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 14.02.2023 Avatud
12 Kuressaare Ametikool Kokk 209497 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 14.02.2023 Avatud
13 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Kokk 134994 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.06.2023 Avatud
14 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Kokk 202077 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.09.2023 Avatud
15 Rakvere Ametikool Kokk 216462 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.03.2023 Avatud
16 Tallinna Teeninduskool Kokk 214413 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.03.2024 Avatud
17 Tallinna Teeninduskool Kokk 210237 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 27.01.2023 Avatud
18 Tartu Rakenduslik Kolledž Kokk 215096 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.02.2023 Avatud
19 Tartu Rakenduslik Kolledž Kokk 205723 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.02.2023 Avatud
20 Tartu Rakenduslik Kolledž Kokk 254922 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 11.06.2024 Avatud
21 Valgamaa Kutseõppekeskus Kokk 144597 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 14.03.2023 Avatud
22 Valgamaa Kutseõppekeskus Kokk 131719 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 17.03.2023 Avatud
23 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Kokk 138817 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 03.04.2023 Avatud
24 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Kokk 215434 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 03.04.2023 Avatud
25 Viljandi Kutseõppekeskus KOKK 208537 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 17.04.2023 Avatud
26 Viljandi Kutseõppekeskus Kokk 215157 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 17.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kokk käitleb toiduaineid, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Kokk käitleb toiduaineid säästlikult, valmistab toitu vastavalt ettevõtte kontseptsioonile ja klientide vajadustele ja soovidele, järgib ettevõtte enesekontrolliplaani.
...

Kokk korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, vajadusel juhendades köögiabilisi, abikokki ja praktikante. Kokk arvestab oma tegevuses ettevõtte kasumlikkust.
Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud 2. taseme köögiabilise, 3. taseme abikoka, 4. taseme koka ja 5. taseme vanemkoka kutsestandardid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Toitude valmistamine
A.2.2 Menüü koostamine
A.2.3 Kaupade käitlemine
A.2.4 Puhastamine ja koristamine
A.2.5 Teenindamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kokana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolituse või omandanud erialased oskused töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kokk, vanemkokk.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Probleemilahendamise oskus, analüüsioskus, võõrkeele oskus, multikultuursus, terviseteadlikkus, keskkonnasäästlikkus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kõik kompetentsid.
B.2 Kokk, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. peab kinni tööde ajakavast, planeerib oma tööd ja mõistab oma rolli meeskonnatöös, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
2. on ettevõtlik, kohaneb oma töös muutuvate oludega, töötab tulemuslikult pingelises olukorras ja kontrollib oma emotsioone;
3. järgib õigusaktidest tu...
lenevaid töö- ja tuleohutusnõudeid, vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades;
4. järgib hügieeninõudeid, tagab toidu ohutuse ja kvaliteedi;
5. kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästes;
6. valdab eesti keelt vähemalt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (lisa 1);
7. kasutab digiseadmeid vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (lisa 2); kasutab erialast tarkvara (nt menüüde koostamisel, kaloraaži arvutamisel, laoseisu arvestamisel, kassasüsteemide ja veebipõhiste kommunikatsioonikeskkondade kasutamisel), kasutab e-teenuseid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Toitude valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette ja hoiab korras oma töökoha, lähtudes tööülesannetest ja hügieeninõuetest;
2. kaalub toiduained lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist; eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud tooteid, kasutades asjakohaseid köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid;
3. valmistab külmi ja sooje võileibu, suupisteid ja salateid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
4. valmistab suppe vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
5. valmistab kastmeid, sh põhikastmetest tuletatud kastmeid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
6. valmistab toite munast, lihast, linnulihast, kalast ja mereandidest vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
7. valmistab toite ja lisandeid aed- ja teraviljadest ning metsaandidest vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
8. valmistab külmi, külmutatud ja kuumi magustoite vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
9. valmistab pärmi-, biskviit-, liiva-, leht-, keedu- ja juuretisetaignast tooteid vastavalt tehnoloogilisele kaardile;
10. valmistab kuumi ja külmi jooke (nt köögiviljamahlad, mahedikud) vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
11. valmistab enamlevinud Eesti rahvustoite;
12. soolab, fermenteerib, marineerib ja dehüdreerib toiduaineid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
13. vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt tehnoloogilisele kaardile ja ajastab toitude valmimise vastavalt plaanile.
B.3.2 Menüü koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab erinevat tüüpi menüüd, lähtudes ettevõtte eripärast ja sihtrühmast (nt lasteaialastele, koolilastele, eakatele) ning arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi;
2. koostab ja kohandab menüüd (sh veganmenüüd), arvestades muuhulgas enamlevinud toidutalumatusi ja toiduallergiaid;
3. vormistab tehnoloogilisi kaarte, lähtudes juhendist;
4. arvutab toitude toitainelise koostise ja toiteväärtuse, lähtudes retseptist ja kasutades toitude keemilise koostise andmebaase, annab sellele hinnangu, arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi;
5. koostab tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, sh kasutades vastavat tarkvara, arvutab tooraine vajaduse.
B.3.3 Kaupade käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab vastu ja ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele; kontrollib kauba koguse ja kvaliteedi vastavust dokumentatsioonile;
2. kontrollib igapäevaselt kauba kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu;
3. hindab igapäevast kaubakogust, planeerib ja tellib oma tööks vajaliku optimaalse varu vastavalt kaubavoogude liikumiskiirusele konkreetses ettevõttes ja eri kaupade tarnesagedusele;
4. käitleb pakendeid ja taarat vastavalt juhendile;
5. inventeerib laoseisu vastavalt ettevõttes kehtestatud sisekorraeeskirjale.
B.3.4 Puhastamine ja koristamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib köögi puhastus- ja koristustöid vastavalt puhastusplaanile;
2. puhastab köögiseadmeid ja töövahendeid, lähtudes juhendist;
3. käitleb prügi, lähtudes juhendist;
4. peseb saali ja toiduvalmistamise nõusid, lähtudes juhendist;
5. puhastab köögi, saali ja muud ruumid, kasutades sobivaid puhastusvahendeid ja -tarvikuid; valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes juhendist.
B.3.5 Teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb klientidega, lähtudes klienditeeninduse heast tavast;
2. selgitab välja kliendi toidusoovid ja vajadused, sh eritoitumisega seotud vajadused, tutvustades menüüs olevaid toite ja jooke;
3. katab ja teenindab erineva teenindustüübiga laudu, kasutades enamkasutatavaid teenindusviise ja –tehnikaid;
4. kogub klientidelt tagasisidet toidu ja teeninduse kohta ja edastab tagasisidet meeskonnale; lahendab iseseisvalt kliendi teenusega seotud probleeme oma vastutusala piires.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.3/10k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kokk
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
512 Kokad
5120 Kokad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Heinsalu Restoran Mimosa
Indrek Kivisalu Food Studio
Taigo Lepik Eesti Peakokkade Ühendus
Anne Mäe Tallinna Teeninduskool
Inga Paenurm Markofka OÜ
Angelica Udeküll Restoran Wicca
Rene Uusmees Radisson Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist