Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsesüsteemi klassifikaator
Nimetus
EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
HARIDUS JA KULTUUR
IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
TEENINDUS
TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
TERVIS JA HEAOLU
TRANSPORT JA LOGISTIKA
VARA- JA ISIKUKAITSE
Justiits- ja kohtuteenistused
Kaitseväeteenistus
Korrakaitseteenistus
Piirivalveteenistus
Päästeteenistus
Turvateenistus
Lennundusjulgestustöötaja
Turvatöötaja
1. Valvetöötaja, tase 3 (kehtib kuni 30.06.2029)
2. Turvatöötaja, tase 4 (kehtib kuni 31.12.2028)
3. Turvajuht, tase 5 (kehtib kuni 30.06.2029)
     Kehtivuse kaotanud kutsestandardid (20)
Vanglateenistus
ÄRINDUS, HALDUS
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist