Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsetunnistus 142670

Print
Nimi: Siiri Salin
Sünniaeg: 07.08.1979
Kutsenimetus: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8
Kutsestandard: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8
EKR tase: 8
EQF tase: 8
Kompetentsid:
  • Omanikujärelevalve
Väljastaja: Eesti Ehitusinseneride Liit
Kehtib alates: 06.03.2019
Kehtib kuni: 05.03.2026

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist