Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kompetentsid: Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Tagasi: Kompetentsid |

EKR tase: 3
Tegevusnäitajad: Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
2. Valmistab tooteid, järgides kvaliteedinõudeid.
3. Mõistab ja oskab hinnata oma ebakvaliteetse tööga kaasnevaid võimalikke tagajärgi. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest juhendist.
Seotud standardid
# Standard Kehtiv kuni Tüüp Ülekantavuse liik Ülekantavuse ulatus
1 Keevitaja, tase 3 07.05.2019 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
2 Keevitaja, tase 3 07.05.2021 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
3 Keevitaja, tase 4 07.05.2019 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
4 Keevitaja, tase 4 07.05.2021 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
5 Koostelukksepp, tase 3 16.04.2020 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
6 Koostelukksepp, tase 3 16.04.2024 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
7 Koostelukksepp, tase 4 16.04.2020 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
8 Koostelukksepp, tase 4 16.04.2024 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik
9 Tööriistalukksepp, tase 4 14.06.2020 Kutset läbiv Kutsespetsiifiline Valdkondlik

Tagasi: Kompetentsid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist