Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja I
Tagasi: Kutsestandardid |

Sisukord - Puhastusteenindaja I (ver 3)
Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja I
EN: Cleaner I
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.12.2006
Kehtib kuni: 24.11.2010
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-07122006-02/3p
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.12.2006
EKR tase:
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF):
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
912 Sõidukite, akende ja pesu käsipesijad jm käsitsi puhastajad
9129 Muid puhastustöid tegevad lihttöölised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist