Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juuksur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Juuksur, tase 4
EN: Hairdresser, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 17.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Eesti Iluteeninduse Erakool (suletud) (suletud) Juuksur 140846 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 22.07.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Juuksurite Erakool "Maridel" (suletud) Juuksur 137858 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 12.06.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juuksuri töö eesmärk on kliendi peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine kliendi välimuse parendamiseks, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.
Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab individuaalselt salongis tehtud töö lõpptulemuse eest.

Juuksuri töö ülesanded on juuste...
ja peanaha hooldamine, juuste lõikamine, soengu tegemine, vuntside ja habeme lõikamine, juuste värvimine, blondeerimine ja püsilokkide tegemine. Juuksur tunneb juuste töötlemise (värvimine, püsilokkide tegemine) kemikaale, juuksehooldus- ja viimistlusvahendeid ning nende mõju erinevatele juuksetüüpidele.

Juuksur on kursis moetrendidega, oskab soovitada oma teenuseid vastavalt kliendi isikupärale. Annab kliendile nõu juuksehooldusvahendite kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud töötlusele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juuste ja peanaha hooldamine
A.2.2 Juuste, habeme ja vuntside lõikamine
A.2.3 Püsilokkide tegemine
A.2.4 Juuste värvimine
A.2.5 Soengu kujundamine
A.2.6 Klienditeenindus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Juuksur töötab valdavalt seistes ja sundasendis. Juuksuritöös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel.
A.4 Töövahendid
Juuksuri töövahenditeks on mitmesugused lõikuskäärid ja -nuga, loki- ja soengurullid, kammid ja harjad, elektrilised töövahendid, erinevateks töötlusteks vajalikud abi- ja kaitsevahendid ning kemikaalid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Juuksuritöö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate klientidega. Töö nõuab kiiret ja paindlikku tegutsemist, leplikkust, täpsust, loovust, korrektsust, stressitaluvust ja pidevat enesetäiendamist.
Oluline on käeline osavus, liigu...
tuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon. Tööd pärsivad kroonilised haigused ja ülitundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Juuksuriks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel ja töökohal. Juuksurilt eeldatakse keskharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Juuksur, meestejuuksur, naistejuuksur.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Juuksuri kutse moodustub kuuest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja B.2.7 – B.2.10 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Juuste ja peanaha hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub kliendi peanaha ja juuste iseärasustega;
2) valmistab ette kliendi ja töökoha juuste pesemiseks ning valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha iseärasustest;
3) peseb juukseid ja peanahka hügieeniliselt või ettevalmistavalt, kasutades pesemisliigutuste kompleksi;
4) hooldab juukseid ja peanahka kasutades hooldustooteid vastavalt kliendi juukse ja peanaha tüübile ning juuste eelnevale töötlusastmele.

Teadmised:
1) juuste ja peanaha anatoomia;
2) juuste erinevad tüübid;
3) juuste ja peanaha hooldustooted ja nende mõju juustele ja peanahale;
4) peanahahaigused:

Hindamismeetod (id): Test ja praktiline töö.
B.2.2 Juuste, habeme ja vuntside lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja koostab iseseisvalt juukselõikuse nelja põhivormi joonised, milleks on tugev, kasvav, ühtlane ja progresseeruv vorm ning oskab juhendamisel kombineerida lihtsamaid lõikusvorme vastavalt kliendi soovile;
2) lõikab erineva pikkuse ja tekstuuriga juukseid, kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid;
3) lõikab erineva pikkuse ja tekstuuriga juukseid, kombineerides juukselõikuse põhivorme lõikusjoonise alusel;
4) lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule ja karvakasvu eripärale, kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid.

Teadmised:
1) pea anatoomilised jaotused ja juuste kasvuala;
2) juukselõikuse terminoloogia;
3) erinevad pea – ja näokujud.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test
B.2.3 Püsilokkide tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib õige suurusega lokirullid vastavalt kliendi juukse tüübile ja eelnevale töötlusastmele, kasutades rullide keeramise erinevaid tehnikaid soovitud lõpptulemuse saavutamiseks;
2) valib ja kasutab juuksestruktuurist lähtuvalt sobivaid eelhooldustooteid;
3) valib ja kasutab õigeid püsiloki vedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele;
4) kasutab vahetöötluses piisavalt loputusaega lokivedeliku välja loputamiseks;
5) kannab kinnitusaine juustele ja peab kinni õigest toimeajast;
6) kasutab järelhooldusel õiget juuksehooldustoodet, lähtudes juuksestruktuuri omadustest.

Teadmised:
1) juuksestruktuuri omadused;
2) püsilokivedelikud ja kinnitusained, nende mõju kliendi juuste ja peanaha tüübile;
3) eel-, vahe- ja järelhooldustooted;
4) juuksestruktuuri muutus keemiliste reaktsioonide käigus.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja/või test või portfoolio.
B.2.4 Juuste värvimine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab õige värvimise/blondeerimise retsepti, arvestades juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi ning valmistab värvisegu;
2) kannab värvi/blondeerimissegu pealekandmist juustele, kasutades õiget värvimise metoodit ja isikukaitsevahendeid;
3) jälgib värvimise/blondeerimise mõjuaega vastavalt toote omadustele õige lõpptulemuse saavutamiseks;
4) pärast töötluse mõjuaja lõppu alustab värvi/blondeerimismassi mahaloputamist rohke veega peanahalt ja kogu juustelt;
5) peseb pärast loputusprotseduuri värvi/blondeerimissegu juustest välja kasutades õiget šampooni;
6) neutraliseerib juuksed pärast keemilist töötlust selleks ettenähtud ainega.

Teadmised:
1) juuksevärvid, blondeerimisaineid ja vesinikperoksiide (H2O2) sisaldavad ained ning nende mõju juuksestruktuurile ja peanahale;
2) juukse struktuuri omadused, loomulikud pigmendid ja tumedusastmed.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja test.
B.2.5 Soengu kujundamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kujundab erinevaid rullisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile, kasutades rullide keeramise erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
2) kujundab föönisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile;
3) kasutab föönisoengu kujundamisel mitmesuguseid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
4) tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, et anda soengule kohevus ja püsivus;
5) töötleb juukseotsi, andes neile sobivate töövahenditega lokilisuse või sileduse;
6) kujundab juhendamisel lihtsamaid pidulikke ülespandud soenguid, vesilaineid, põimimistehnikaid kasutades sobivaid töövahendeid.

Teadmised:
1) näokujude põhitüübid;
2) soengu kujundamiseks vajalikud töövahendid, tehnikaid ja viimistlustooted;
3) erinevate ajastute soengustiilid.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja test
B.2.6 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kliendi soovi, riski olemasolul annab omapoolse soovituse järgneva töö teostamiseks;
2) keeldub vajadusel töö teostamisest, kui see kahjustab kliendi juukseid või on ilmnenud juuksuri tervist kahjustavad ohutegurid;
3) arvestab kliendi juuste omadustega parima lõpptulemuse saavutamiseks;
4) valmistab ette töökoha protseduurideks lähtuvalt kliendile osutatavast teenusest;
5) soovitab kliendile juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid kodus kasutamiseks vastavalt salongis sooritatud töötlusele;
6) teeb tehtud töödest ülevaate ja esitab selle vastutavale isikule.

Teadmised:
1) Suhtlemispsühholoogia.

Hindamismeetod (id): Test ja vaatlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Tööohutus ja -keskkond 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessides tööohutus-, tööhügieeninõudeid ja kasutab ressursse ennast ja keskkonda säästvalt.
B.2.8 Keeleoskus 4

1) oskab korrektselt eesti keelt tasemel B1;
2) oskab erialast inglise keelt tasemel B1.
B.2.9 Tooteinfo ja kasutusjuhendite järgimine 4

1) järgib kemikaalide, juuksehooldus- ja viimistlusvahendite tooteinfot ja töövahendite kasutusjuhendite nõudeid erinevatel töödel.
B.2.10 Suhtlemisoskus 4

1) suhtleb klientidega viisakalt lähtudes eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest ning arvestab kultuuride mitmekesisust.

Hindamismeetod (id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-4.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Juuksur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5141 Juuksurid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Annely Joa Eesti Rahvusvaheline Kosmeetikute Ühendus
Kersti Karjus Kersti OÜ
Ene Kattel Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus
Reet Parik Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Katrin Põld OÜ Galiros
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist