Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juuksur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juuksur, tase 4
EN: Hairdresser, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.05.2017
Kehtib kuni: 20.02.2019
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Juuksur, tase 4 kutsestandardis on eraldi kompetentsideks kirjutatud Juuste lõikamine ja Habeme ja vuntside lõikamine. Muus osas on parandatud sõnastust ja tegevusnäitajaid mõnevõrra ümber struktureeritud. Kutsealase ettevalmistuse lahtrist on uues versioonis välja jäetud lause „Juuksurilt eeldatakse keskharidust“ (vastavalt Kutseharidusstandardile on neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus põhihariduse olemasolu).
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Eesti Esimene Erakosmeetikakool Juuksur 140777 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 10.07.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Kuressaare Ametikool Juuksur 127397 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 09.11.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Juuksur 130179 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 17.10.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Juuksuri töö on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.
Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest.
Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja blond...
eerimine, soengute ja püsilokkide tegemine, vuntside ja habeme lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti teenuste ja toodete valikul, soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid. Juuksuri kutsealal on ka kutsestandard juuksur, tase 5.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
1. Juuste ja peanaha pesemine.
2. Juuste ja peanaha hooldamine.

A.2.2 Juuste lõikamine
1. Juukselõikuse skeemi koostamine ja kombineerimine.
2. Juuste lõikamine.

A.2.3 Habeme ja vuntside lõikamine
1. Habeme ja vuntside lõikamine.
2. Ha...
beme ja vuntside hooldus.
3. Hooldus-ja viimistlustoodete soovitamine.

A.2.4 Püsilokkide tegemine
1. Rullide keeramine.
2. Lokivedeliku ja kinnitusaine kasutamine.
3. Järelhooldus.

A.2.5 Juuste värvimine
1. Värvisegu valmistamine.
2. Värvisegu kandmine juustele.
3. Värvitöötluse lõpetamine.

A.2.6 Soengu kujundamine
1. Rullisoengute tegemine.
2. Föönisoengute tegemine.
3. Ülespandud soengute tegemine.
4. Ajastusoengute tegemine.

A.2.7 Klienditeenindus
1. Kliendi vastu võtmine.
2. Kliendi soovi väljaselgitamine.
3. Juuksehooldus- ja viimistlustoodete müümine.
4. Teenindussituatsiooni lõpetamine.

A.2.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine
1. Broneerimine.
2. Teenuste hindade kujundamine.
3. Tegevuse korraldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Valdavalt töötab juuksur seistes ja sundasendis. Juuksuritöös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse puhkepäevadel ja erinevates töökeskkondades.
A.4 Töövahendid
Juuksuri töövahenditeks on erinevad lõikuskäärid ja -nuga, lokirullid, erinevad kammid ja harjad, elektrilised töövahendid, erinevateks töötlusteks vajaminevad abi- ja isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Juuksuritöö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate klientidega. Töö nõuab oskuslikku ja paindlikku tegutsemist, tolerantsust, korrektsust, täpsust, loovust, stressitaluvust ja pidevat enesetäiendamist. Oluline on käeline osavus, ...liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme juuksuriks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Juuksur, meestejuuksur, naistejuuksur.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.9).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. määratleb kliendi peanaha ja juuste (tervisliku) seisundi, vajadusel soovitab hooldustooteid; valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks; valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha seisundist; peseb juukseid ja peanahka, kasutades masseerivaid pesemisliigutusi;
2. hooldab juukseid ja peanahka, kasutades vastavaid hooldustooteid, lähtudes kliendi juuste ja peanaha seisundist ning eelnevast töötlusastmest; soovitab kliendile tooteid koduseks juukse- ja peanaha hoolduseks.
B.2.2 Juuste lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja kombineerib juukselõikuse skeemi, lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist (massiivne, ühtlane järgulisus, kasvav järgulisus ja gradueeritud), pea anatoomilistest jaotustest ja juuste kasvualast; selgitab konsultatsiooni käigus välja kliendi soovid, vajadused, võimalused ja isikupära;
2. lõikab vastavalt skeemile, arvestades kliendi näo ja pea kuju, juuste pikkust ja tekstuuri ning kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid.
B.2.3 Habeme ja vuntside lõikamine 4

Tegevusnäitajad:
1. lõikab habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule, karvakasvu eripärale ja kliendi soovile ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
2. peseb ja hooldab habet, vastavalt kliendi näonaha seisundile; viimistleb habeme, kasutades vastavaid hooldus- ja viimistlustooteid.
3. soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside hoolduseks.
B.2.4 Püsilokkide tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. valib õige suurusega lokirullid vastavalt kliendi juuste tüübile ja eelnevale töötlusastmele; kasutab erinevaid rullide keeramise tehnikaid, arvestades soovitud lõpptulemust;
2. valib ja kasutab sobivaid eelhooldustooteid, lähtudes juuksestruktuurist; valib ja kasutab püsiloki vedelikke vastavalt juuksestruktuuri omadustele ja eelnevatele töötlustele, arvestades juuksestruktuuri muutusi keemiliste reaktsioonide käigus; kasutab lokivedelikku ja kinnitusainet vastavalt kasutusjuhendile;
3. teeb järelhooldust, arvestades juuksestruktuuri; soovitab koduseks hoolduseks juuksehooldustooteid.
B.2.5 Juuste värvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab värvimise segu, arvestades juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi;
2. kannab värviskeemi järgi värvisegu juustele, järgides kasutusjuhendile ja arvestades soovitud tulemust;
3. loputab värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni; neutraliseerib juuksed, vastavalt juuksestruktuurile; soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid.
B.2.6 Soengu kujundamine 4

Tegevusnäitajad:
1. keerab rulle vastavalt skeemile, juuste lõikusele, pikkusele ja näo kujule ning kliendi soovile; kujundab rullisoengu, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlustooteid;
2. teeb föönisoenguid vastavalt lõikusele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid; tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse; töötleb juukseotsi, andes neile lokilisuse või sileduse, kasutades sobivaid töövahendeid;
3. teeb ülespandud soenguid, kasutades sobivaid töövahendeid ja -tehnikaid;
4. teeb erinevatele ajastutele (muistne Rooma, Egiptus ja Kreeka, keskaeg, renessanss, barokk, rokokoo, 19.-21.sajandid) iseloomulikke soenguid, kasutades sobivaid tehnikaid ja töövahendeid.
B.2.7 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. loob positiivse kontakti ja juhatab kliendi teenindussaali;
2. selgitab välja kliendi soovi ning tema peanaha ja juuste seisundi; nõustab klienti teenuse valikul, lähtudes peanaha ja juuste seisundist ja kliendi soovist; selgitab kliendile võimalikke teenusega kaasnevaid peanaha ja juuste seisundit mõjutavaid ohutegureid;
3. nõustab klienti juuste igapäevase hoolduse erinevate võimaluste osas, lähtudes tehtud teenusega; tutvustab ja soovitab juuksehooldus- ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks ja teeb lisamüüki;
4. lõpetab teenindussituatsiooni positiivselt ja võimalusel lepib kokku järgmise teenuse aja.
B.2.8 Administreerimine ja tegevuse korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. tutvustab juuksuriteenuseid ja broneerib aegu, lähtudes teenuse ajakulust ja töögraafikust; vajadusel teavitab klienti broneeringu muutustest;
2. kujundab teenuste hinnad, lähtudes sisseostuhindadest, tegevuskuludest ja turusituatsioonist;
3. hindab iluteenindusalaseid ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib oma töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Juuksuri kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb kliendiga viisakalt ja järgib klienditeeninduse head tava, arvestades salongis kokkulepitud teenindusstandardeid;
2. järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
3. järgib tööohutus- ja hügieeninõudeid;
4. kasutab ressursse säästvalt;
5. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
6. hoiab oma töökoha korras ja puhtana;
7. oskab eesti keelt tasemel B1 ja valdab erialast inglisekeelset terminoloogiat (vt. lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
8. kasutab arvutit vastavalt Arvuti kasutamise oskuste baasmoodulile Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulile Esitlus (vt. lisa 2 Arvuti kasutamise oskused).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Iluteenindus
Kutse grupp: Juuksur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5141 Juuksurid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helle Inkinen JunorPro OÜ
Piret Koemets Miranelina OÜ
Anneli Otsepp OÜ Ott
Reet Parik Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Kaja Seppel Intersalon Ilusalong, Juuksurite Ühendus
Inna Soonurm SA Innove
Kersti Suve Revaalia OÜ
Katrin Veber Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist