Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kondiiter, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kondiiter, tase 4
EN: Pastry-cook, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2019
Kehtib kuni: 13.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kondiitri kutsestandardi uues versioonis ei ole pagaritoodete valmistamisega seotud kompetentse. Erinevalt varasemast ei ole eraldi valitavat kompetentsi „Masinate ja seadmete kasutamine“, seadmete kasutamise oskus on kirjeldatud kohustuslikes kompetentsides. Uute valitavate kompetentsidena on lisandunud Teenindamine ja müügitöö ning Väikeettevõtte majandamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Kondiiter 214802 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.12.2021 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kondiiter 215308 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.04.2020 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Kondiiter 215386 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.05.2020 Avatud
4 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Kondiiter 143739 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 17.12.2020 Avatud
5 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Kondiiter 215652 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 14.05.2020 Avatud
6 Tallinna Teeninduskool Kondiiter 214966 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 03.04.2023 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Kondiiter 215050 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.03.2020 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Kondiiter 151278 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.08.2020 Avatud
9 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Kondiiter 215402 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.05.2020 Avatud
10 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagar- ja kondiitritoodete tehnoloogia 215049 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2020 Avatud
11 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia 215468 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.08.2020 Avatud
12 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 136377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2020 Avatud
13 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 141732 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 14.07.2020 Avatud
14 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 170437 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.04.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
15 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 140904 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 04.05.2020 Avatud
16 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 221007 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2021 Avatud
17 Rakvere Ametikool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 219843 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.12.2021 Avatud
18 Rakvere Ametikool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 139317 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.11.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
19 Tallinna Teeninduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 215396 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.05.2020 Avatud
20 Tallinna Teeninduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 139281 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 22.01.2020 Avatud
21 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 215626 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.05.2020 Avatud
22 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 138022 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.05.2020 Avatud
23 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 133937 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.07.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kondiitri kutseala koosneb kahest kutsest: kondiiter, tase 4 ja vanemkondiiter, tase 5.
Kondiiter on oskustöötaja, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse valikpagari- ja/või kondiitritooteid. Kondiiter töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes. Kondiitri tööülesanded on kondiitritoodete, kaunistus...
te ja külmutatud toodete valmistamine, toodete pakendamine ja ladustamine. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ning osaleb meeskonnatöös. Vajalik on pidev erialane enesetäiendamine. Juhendab vajadusel kaastöötajat vastavalt ettevõtte töökorraldusele ning arvestades töö keerukust ja kaastöötaja võimekust.
Oma igapäevatöös võib kondiiter kokku puutuda allergeenidega. Toiduohutusnõuete täimiseks on kondiitri töös vajalik kanda eririietust. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Tuleb töötada madalatel ja kõrgetel töökeskkonna temperatuuridel.
Kondiiter kasutab oma töös kohaseid töövahendeid, masinaid ja seadmeid ning koristusvahendeid ja seadmeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kondiitritoodete valmistamine
A.2.2 Kaunistuste valmistamine
A.2.3 Külmutatud toodete valmistamine
A.2.4 Toodete pakendamine ja ladustamine
Valitavad tööosad
A.2.5 Teenindus- ja müügitöö
A.2.6 Väikeettevõtte majandamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 4. taseme kondiitril erialane kutseharidus või kutsekeskharidus, võimalik on kutseoskused omandada ka töökohal või täiendusõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kondiiter, kondiiter-maiustuste valmistaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal töötamiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb kohustuslikest kompetentsidest B.3.1- B.3.4.
B.2 Kondiiter, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. hoiab korras oma töökoha ja selle ümbruse, järgides toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid, sh enesekontrolliplaani;
2. töötab ergonoomiliselt, järgides tööohutusnõudeid;
3. hindab lõpptoodete kvaliteeti sensoorselt, lähtudes tehnoloogilises juhendist kehtestatud nõuetest;
4. ...
planeerib toodete valmistamise, arvestades tellimust ja tootmisressursse (seadmed, vahendid, töötajad, aeg, toorained jm)
5. osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhendab teisi töötajaid, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
6. tunneb tootmisprotsessi tervikuna, mõistab oma rolli selles;
7. tunneb väikeettevõtluse põhimõtteid;
8. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel B1 (Lisa 1) ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2;
9. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) tasemele "Algtasemel kasutaja".

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kondiitritoodete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele; valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist;
2. valmistab ette seadmed (nt tainasegajad, tainarullimismasin, lõikurid, kerkekapid, ahjud; külmseadmed), arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab mure-, keedu-, biskviit-, võibiskviit, besee- ja mandlitainad ja suhkrulise taina (lisatud pool- ja kondiitritoodete loetelu), lähtudes tehnoloogilisest juhendist ning valmistab täidised, želeed, kreemid, siirupid (Lisa 3), lähtudes tehnoloogilisest juhendist;
4. valmistab küpsiseid, keekse, kooke, torte, maiustusi (Lisa 3), lähtudes tehnoloogilisest juhendist.
B.3.2 Kaunistuste valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele; valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist;
2. valmistab ette seadmed (nt tainarullimismasin, ahjud, külmseadmed, värviprits, tempereerija), arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab kaunistused glasuuridest, šokolaadist, martsipanist, puuviljadest, dekoormassist, lähtudes tehnoloogilisest juhendist;
4. kaunistab kondiitritooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
B.3.3 Külmutatud toodete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele; valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist ning arvestades külmutatavate toodete eripära;
2. valmistab ette seadmed, arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi (sh temperatuur) ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab külmutatavad kondiitritooted, lähtudes tehnoloogilisest juhendist ja arvestades külmutatavate toodete eripära;
4. külmutab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile, kasutades sügavkülmseadmeid;
5. sulatab ja kaunistab külmutatud tooted vastavalt tootja juhendile.
B.3.4 Toodete pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. pakendab tooted, tuginedes teadmistele pakkemasinate tööpõhimõtetest, erinevatest pakkematerjalidest ning lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest; külmutatud toodete puhul jälgib külmaahela katkematust pakendamise ajal;
2. markeerib ja ladustab tooted vastavalt toiduseadusele ja toiduhügieeni nõuetele, enesekontrolliplaanile; külmutatud toodete puhul jälgib külmaahela katkematust ladustamisel.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.5 ja B.3.6.
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Teenindus- ja müügitöö 4

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti, selgitab välja kliendi soovid ja vajadused;
2. tutvustab sortimendis olevaid tooteid, lähtudes toote koostisest ning tuues välja allergeenid; pakub tooteid degustatsiooniks;
3. lahendab iseseisvalt kliendi teenindusega seotud probleeme oma vastutusala piires;
4. müüb tooteid, arveldades kliendiga, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved); edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
5. teeb lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6. kogub klientidelt tagasisidet toodete kohta kogu teenindusprotsessi vältel ja edastab tagasisidet vastavalt töökorraldusele;
7. lõpetab teenindus- ja müügisituatsiooni positiivselt.
B.3.6 Väikeettevõtte majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi;
3. korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest;
4. koostab enesekontrolliplaani, lähtudes ettevõtte tootmisruumidest, seadmetest, toodete spetsiifikast ning jälgides toiduohutusnõudeid;
5. kujundab hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab eelarve, arvestades kulusid ja tulusid;
6. järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise;
7. haldab kliendibaasi, järgides õigusakte;
8. planeerib turundustegevused;
9. optimeerib tööaja kulu, arvestades tootmises kasutatavaid tehnoloogiaid ja seadmeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-14112019-2.2.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Kondiiter
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Kondiitritoodete loetelu
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts MTÜ
Eha Martma Eesti Leivaliit
Ülle Parbo SA Innove
Õie Pritson Mattias Café OÜ
Merle Truupõld Tartu Kutsehariduskeskus

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist