Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tüüp: Koolilõpu kutse andja
Kutseõppeasutus: Jah
Aadress: Kännu 67
13418 Tallinn
Kodulehekülg: http://www.ttk.ee/et
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Ämmaemanda kutse Kadri Ausmeel +372 6 711 703 kadri.ausmeel@ttk.ee
2 Tegevusjuhendaja, lapsehoidja ja hooldustöötaja ning erakorralise meditsiini tehniku kutse Piret Tamme 6711729 piret.tamme@ttk.ee
3 Tegevusterapeut, tase 6 kutse Grete Anton +372 5684 3387 anton.grete@gmail.com
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Hambaraviassistent, tase 5 hambaraviassistendi kutseõppe õppekava (EHISe kood 196437) 29.05.2020 tähtajatu
2 Sterilisatsioonitehnik, tase 4 sterilisatsioonitehniku kutseõppe õppekava (EHISe kood 160377) 29.05.2020 tähtajatu
3 Tegevusterapeut, tase 6 tegevusteraapia rakenduskõrgharidusõppe õppekava (EHISe kood 3311) 02.05.2019 tähtajatu
4 Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 erakorralise meditsiini tehniku õppekava (EHISe kood 135757), tähtaeg muudetud kutseseaduse § 10 lõike 2 alusel. 21.11.2017 tähtajatu
5 Hooldustöötaja, tase 4; hooldustöötaja õppekavale, EHIS-e kood 135737, tähtaeg muudetud kutseseaduse § 10 lõike 2 alusel. 03.11.2017 tähtajatu
6 Lapsehoidja, tase 4; lapsehoidja (erilise ja erivajadusega lapse hoidmine) õppekavale, EHIS-e kood 129237, tähtaeg muudetud kutseseaduse § 10 lõike 2 alusel. 12.04.2017 tähtajatu
7 Tegevusjuhendaja, tase 4; tegevusjuhendaja õppekavale, EHIS-e kood 151998, tähtaeg muudetud kutseseaduse § 10 lõike 2 alusel. 12.04.2017 tähtajatu
8 Ämmaemand, tase 6 esmane kutse. Vastavalt kutseseaduse §15 lõige 5 punkt 1-le 28.04.2016 tähtajatu
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 27.11.2023 12.11.2019 tähtajatu
2 Hambaraviassistent, tase 5 28.04.2022 29.05.2020 tähtajatu
3 Hooldustöötaja, tase 4 17.12.2024 18.12.2019 tähtajatu
4 Lapsehoidja, tase 4 14.04.2026 15.04.2021 tähtajatu
5 Sterilisatsioonitehnik, tase 4 28.04.2026 29.05.2020 tähtajatu
6 Tegevusterapeut, tase 6 11.04.2023 02.05.2019 tähtajatu
7 Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 31.12.2024 01.01.2020 tähtajatu
8 Ämmaemand, tase 6 esmane kutse 11.04.2023 12.04.2018 tähtajatu
Kutseeksami tasu
# Kutse Märkused Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 Kombineeritud eksam. Kutseeksami läbiviimise kulu kalkuleeris Kutsekoja moodustatud erakorralise meditsiini tehniku kutsekomisjon. Kinnitatud Tervishoiu KN 27.04.2017 otsusega nr 6. 58.00 EUR
2 Hambaraviassistent, tase 5 Teoreetiline eksam. Kutseeksami läbiviimise kulu kalkuleeris Kutsekoja moodustatud hambaraviassistendi kutsekomisjon. Kinnitatud Tervishoiu KN 18.06.2021 otsusega nr 25. 31.00 EUR
3 Hooldustöötaja, tase 4 Kombineeritud eksam. Kutseeksami läbiviimise kulu kalkuleeris Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni sotsiaalhoolduse kutseala kutsete kutsekomisjon. Kinnitatud Sotsiaalhoolekande KN 15.04.2021 otsusega nr 19 70.00 EUR
4 Lapsehoidja, tase 4 Teoreetiline eksam. Kutseeksami läbiviimise kulu kalkuleeris Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lapsehoiuteenuste kutseala kutsete kutsekomisjon. Kinnitatud Sotsiaalhoolekande KN 15.04.2021 otsusega nr 19 38.00 EUR
5 Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 Tegevusjuhendaja spetsialiseerumine. Teoreetiline eksam. Kutseeksami läbiviimise kulu kalkuleeris Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevusjuhendaja, tase 4 kutse kutsekomisjon. Kinnitatud Sotsiaalhoolekande KN 15.04.2021 otsusega nr 19 38.00 EUR
6 Sterilisatsioonitehnik, tase 4 Teoreetiline eksam. Kutseeksami läbiviimise kulu kalkuleeris Kutsekoja moodustatud sterilisatsioonitehniku kutsekomisjon. Kinnitatud Tervishoiu KN 18.12.2020 otsusega nr 23. 31.00 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Hambaraviassistendi kutsekomisjon
1.1 Anastassia Kuldmaa SA Tallinna Hambapolikliinik kutsekomisjoni liige
1.2 Anastassia Kuldmaa Eesti Hambaarstide Liit kutsekomisjoni liige
1.3 Irina Sapatšuk SA TÜK, Stomatoloogia Kliinik kutsekomisjoni liige
1.4 Maarika Tõnts Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni liige
1.5 Sirle Puidak Hambaraviõdede Seltsing kutsekomisjoni liige
2 Lapsehoidja kutsete kutsekomisjon
2.1 Kristin Varm Lapsehoidjate Kutseliit kutsekomisjoni esimees
2.2 Sole-Riin Sepp Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kutsekomisjoni aseesimees
2.3 Hille Ilves Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsekomisjoni liige
2.4 Janne Liidik OÜ Ridiradiralla kutsekomisjoni liige
2.5 Piret Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni liige
2.6 Sirje Siilbek OÜ Pihel kutsekomisjoni liige
3 Sterilisatsioonitehniku kutsekomisjon
3.1 Ele Erik SA Tartu Ülikooli Kliinikum kutsekomisjoni liige
3.2 Kairi Kukk Ida-Tallinna Keskhaigla kutsekomisjoni liige
3.3 Kristi Mähar Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni liige
3.4 Ljudmila Kovgan SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kutsekomisjoni liige
4 Tegevusjuhendaja, tase 4 kutsekomisjon
4.1 Janika Pael Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni esimees
4.2 Liina Lanno AS Hoolekandeteenused kutsekomisjoni aseesimees
4.3 Ain Klaassen MTÜ Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus kutsekomisjoni liige
4.4 Ly Mikheim Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit kutsekomisjoni liige
4.5 Merike Merirand Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kutsekomisjoni liige
4.6 Piret Pent Eesti Tegevusjuhendajate Liit MTÜ kutsekomisjoni liige
5 Tegevusterapeudi kutse kutsekomisjon
5.1 Grete Anton Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni esimees
5.2 Ida Joao-Hussar Eesti Tegevusterapeutide Liit kutsekomisjoni aseesimees
5.3 Heili Piilberg Eesti Tegevusterapeutide Liit kutsekomisjoni liige
5.4 Tauno Asuja Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsekomisjoni liige
5.5 Tuuli Erm Põhja-Eesti Taastusravikeskus kutsekomisjoni liige
6 Ämmaemanda kutsete kutsekomisjon
6.1 Irena Bartels Ida-Tallinna Keskhaigla kutsekomisjoni esimees
6.2 Annely Kärema Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni aseesimees
6.3 Annela Tamar AS Pärnu Haigla kutsekomisjoni liige
6.4 Marge Mahla Tartu Tervishoiu Kõrgkool kutsekomisjoni liige
6.5 Meelike Reimer Lääne-Tallinna Keskhaigla kutsekomisjoni liige
6.6 Merit Tammela Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliinik kutsekomisjoni liige
6.7 Siiri Põllumaa Eesti Ämmaemandate Ühing kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist