Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud ehitusinsener V
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Volitatud ehitusinsener V
EN: Chartered Civil Engineer V
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2011
Kehtib kuni: 10.12.2012
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kuva seotud standardidPeida seotud standardid
Kutse andjad: Andmed puuduvad
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Ehituskorraldus
Ehitusmaterjalide tootmine
Ehitusprojekti juhtimine
Ehitiste haldamine
Ehitusökonoomika
Geotehnika
Hüdrotehniline ehitus
Küte ja ventilatsioon
Maaparandusehitised
Raudtee-ehitus
Sillaehitus
Tee-ehitus
Veevarustus ja kanalisatsioon
Üldehitus
ehitamine
ehitiste käitamine
ehituskulude arvutus
inseneride koolitus
järelevalve
konsulteerimine
projekteerimine-konsulteerimine
projektijuhtimine
teehoole
tehnosüsteemide käitamine
uurimistöö
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-07062011-5.1.2;5.2.2/4s
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2011
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Inseneeria (ehitus)
Kutse grupp: Ehitusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2142 Ehitusinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist