Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Sisekaitseakadeemia
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Sisekaitseakadeemia
Tüüp: Kutse andja
Koolilõpu kutse andja
Kutseõppeasutus: Jah
Aadress: Kase 61, Tallinn 12012
Kodulehekülg: https://www.sisekaitse.ee/et/search/node?keys=kutse+andmine
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Pääste kutsed Regina Kuuskla 5357 6463 regina.kuuskla@sisekaitse.ee
2 Piirivalve kutsed Maarja Bachmann 670 7430 maarja.bachmann@sisekaitse.ee
3 Tuleohutuse kutsed Regina Kuuskla 5357 6463 regina.kuuskla@sisekaitse.ee
4 Korrakaitseametniku kutsed Ülle Vanaisak 52 69 085 Ylle.Vanaisak@sisekaitse.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Demineerija EOD1, tase 4 demineerija õppekava (EHISe kood 193857) 06.11.2018 31.12.2022
2 Päästekorraldaja-logistik, tase 5; päästekorraldaja-logistik õppekava (EHISe kood 170177) 07.11.2017 31.12.2022
3 Päästekorraldaja, tase 4; päästekorraldaja õppekava (EHISe kood 130378) 19.04.2017 31.12.2022
4 Päästemeeskonna juht, tase 5; päästemeeskonna juhi õppekava (EHISe kood 140841) 19.04.2017 31.12.2022
5 Päästja, tase 4; päästja õppekava (EHISe kood 130377) 19.04.2017 31.12.2022
6 Piirivalveteenistuse kutseala 19.04.2017 18.04.2022
7 Päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja kutsed) 19.04.2017 18.04.2022
8 Korrakaitseametniku kutsed 20.04.2016 19.04.2021
Näita/peida aegunud õigused
9 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsed 17.04.2013 18.04.2017
10 Pääste ja piirivalve valdkond 01.05.2012 18.04.2017
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Demineerija EOD1, tase 4 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
2 Demineerija EOD1, tase 4 31.08.2022 06.11.2018 31.12.2022
3 Demineerija EOD2, tase 4 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
4 Demineerija EOD3, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
5 Pommitehnik EOD3+, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
6 Demineerimisinstruktor, tase 6 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
7 Korrakaitseametnik, tase 5 05.11.2023 06.11.2018 19.04.2021
8 Korrakaitseametnik, tase 6 05.11.2023 06.11.2018 19.04.2021
9 Piirivalvur, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
10 Piirivalvur, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
11 Piirivalvur, tase 6 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
12 Piirivalvur, tase 7 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
13 Päästeinspektor, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
14 Päästekorraldaja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
15 Päästekorraldaja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
16 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
17 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
18 Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
19 Päästja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
20 Päästja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
21 Päästemeeskonna juht, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
22 Päästemeeskonna juht, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
23 Päästejuht, tase 6 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
24 Tuleohutusspetsialist, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
25 Tuleohutusekspert, tase 6 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 16.01.2018 Korrakaitseametniku kutsete andmise kord
2 06.11.2018 Piirivalve valdkonna kutse andmise kord
3 24.03.2020 Pääste valdkonna kutse andmise kord
4 24.03.2020 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete andmise kord
Kutseeksami tasu
# Kutse Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Demineerija EOD1, tase 4 4.80 EUR 4.80 EUR
2 Demineerija EOD2, tase 4 4.80 EUR 4.80 EUR
3 Demineerija EOD3, tase 5 4.80 EUR 4.80 EUR
4 Demineerimisinstruktor, tase 6 4.80 EUR 4.80 EUR
5 Korrakaitseametnik, tase 5 103.00 EUR
6 Korrakaitseametnik, tase 6 103.00 EUR 6.00 EUR
7 Piirivalvur, tase 4 58.00 EUR 26.00 EUR
8 Piirivalvur, tase 5 58.00 EUR 26.00 EUR
9 Piirivalvur, tase 6 58.00 EUR 26.00 EUR
10 Piirivalvur, tase 7 58.00 EUR 26.00 EUR
11 Pommitehnik EOD3+, tase 5 4.80 EUR 4.80 EUR
12 Päästeinspektor, tase 5 97.09 EUR 4.80 EUR
13 Päästejuht, tase 6 4.80 EUR 4.80 EUR
14 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 4.80 EUR 4.80 EUR
15 Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 4.80 EUR 4.80 EUR
16 Päästekorraldaja, tase 4 4.80 EUR 4.80 EUR
17 Päästemeeskonna juht, tase 5 115.00 EUR 4.80 EUR
18 Päästja, tase 4 154.00 EUR 4.80 EUR
19 Tuleohutusekspert, tase 6 130.00 EUR 76.00 EUR
20 Tuleohutusspetsialist, tase 5 130.00 EUR 76.00 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Korrakaitseametniku kutsete kutsekomisjon
1.1 Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalaavekolledži korrakaitse õppetooli juhataja-lektor kutsekomisjoni esimees
1.2 Agur Tehver Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo juht kutsekomisjoni liige
1.3 Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
1.4 Liisa Abel Siseministeerium kutsekomisjoni liige
1.5 Marek Ranne Vaivara vallavalitsuse menetlusteenistuse juhataja kutsekomisjoni liige
1.6 Pipi-Liis Siemann MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Türi Valla vallavanem kutsekomisjoni liige
1.7 Toomas Rebane Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kutsekomisjoni liige
2 Piirivalveteenistuse kutseala kutsekomisjon
2.1 Piret Teppan Sisekaitseakadeemia, Politsei- ja piirivalvekolledž kutsekomisjoni esimees
2.2 Eve Kalmus Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.3 Helen Neider-Veerme Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.4 Ivo Utsar Põhja Prefektuur kutsekomisjoni liige
2.5 Margo Peters Lääne Prefektuur kutsekomisjoni liige
2.6 Priit Järvpõld Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.7 Viljar Kärk Siseministeerium kutsekomisjoni liige
3 Päästeteenistuse kutseala kutsekomisjon
3.1 Häli Allas Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
3.2 Ando Piirsoo Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.3 Arno Pugonen Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.4 Karin Sõrmus Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.5 Katerina Mudarissova Häirekeskus kutsekomisjoni liige
3.6 Marko Rüü Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit kutsekomisjoni liige
3.7 Tagne Tähe Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.8 Tarmo Voltein Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.9 Vadim Ivanov Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni liige
4 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete kutsekomisjon
4.1 Häli Allas Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
4.2 Mart Olesk MTÜ Eesti Tuleohutusekspertide Liit kutsekomisjoni aseesimees
4.3 Ain Karafin Eesti Turvaettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
4.4 Ants Aguraiuja Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit kutsekomisjoni liige
4.5 Ergo Manninen Päästeamet kutsekomisjoni liige
4.6 Indrek Teras ADB Gjensidige Eesti filiaal kutsekomisjoni liige
4.7 Kaido Taberland Päästeliit kutsekomisjoni liige
4.8 Keijo Vaher Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
4.9 Peeter Mahon Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ kutsekomisjoni liige
4.10 Rain Tõnson Eesti Kinldustusseltside Liit kutsekomisjoni liige
4.11 Siim Parveots Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist