Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Sisekaitseakadeemia
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Sisekaitseakadeemia
Tüüp: Kutse andja
Koolilõpu kutse andja
Kutseõppeasutus: Jah
Aadress: Kase 61, Tallinn 12012
Kodulehekülg: https://www.sisekaitse.ee/et/search/node?keys=kutse+andmine
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Pääste kutsed Regina Kaasik 5357 6463 regina.kaasik@sisekaitse.ee
2 Piirivalve kutsed Maarja Bachmann 5345 3808 maarja.bachmann@sisekaitse.ee
3 Tuleohutuse kutsed Regina Kaasik 5357 6463 regina.kaasik@sisekaitse.ee
4 Korrakaitseametniku kutsed Ülle Vanaisak 52 69 085 Ylle.Vanaisak@sisekaitse.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Korrakaitseametniku kutsed 10.11.2021 09.11.2026
2 Demineerija EOD1, tase 4 demineerija õppekava (EHISe kood 193857) 06.11.2018 31.12.2022
3 Päästekorraldaja-logistik, tase 5; päästekorraldaja-logistik õppekava (EHISe kood 170177) 07.11.2017 31.12.2022
4 Päästekorraldaja, tase 4; päästekorraldaja õppekava (EHISe kood 130378) 19.04.2017 31.12.2022
5 Päästemeeskonna juht, tase 5; päästemeeskonna juhi õppekava (EHISe kood 140841) 19.04.2017 31.12.2022
6 Päästja, tase 4; päästja õppekava (EHISe kood 130377) 19.04.2017 31.12.2022
7 Piirivalveteenistuse kutseala 19.04.2017 18.04.2022
8 Päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja kutsed) 19.04.2017 18.04.2022
Näita/peida aegunud õigused
9 Korrakaitseametniku kutsed 20.04.2016 19.04.2021
10 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsed 17.04.2013 18.04.2017
11 Pääste ja piirivalve valdkond 01.05.2012 18.04.2017
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Demineerija EOD1, tase 4 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
2 Demineerija EOD1, tase 4 31.08.2022 06.11.2018 31.12.2022
3 Demineerija EOD2, tase 4 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
4 Demineerija EOD3, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
5 Pommitehnik EOD3+, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
6 Demineerimisinstruktor, tase 6 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
7 Korrakaitseametnik, tase 5 05.11.2023 10.11.2021 09.11.2026
8 Korrakaitseametnik, tase 6 05.11.2023 10.11.2021 09.11.2026
9 Piirivalvur, tase 4 03.11.2025 04.11.2020 18.04.2022
10 Piirivalvur, tase 5 03.11.2025 04.11.2020 18.04.2022
11 Piirivalvur, tase 6 03.11.2025 04.11.2020 18.04.2022
12 Piirivalvur, tase 7 03.11.2025 04.11.2020 18.04.2022
13 Päästekorraldaja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
14 Päästekorraldaja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
15 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
16 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
17 Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
18 Päästja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
19 Päästja, tase 4 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
20 Päästemeeskonna juht, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 18.04.2022
21 Päästemeeskonna juht, tase 5 10.04.2023 11.04.2018 31.12.2022
22 Tuleohutusspetsialist, tase 5 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
23 Tuleohutusekspert, tase 6 31.08.2022 01.09.2017 18.04.2022
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 31.03.2021 Piirivalve valdkonna kutse andmise kord
2 17.06.2021 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete andmise kord
3 10.11.2021 Korrakaitseametniku kutsete kutse andmise kord
4 10.11.2021 Pääste valdkonna kutse andmise kord
Kutseeksami tasu
# Kutse Märkused Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Demineerija EOD1, tase 4 4.80 EUR 4.80 EUR
2 Demineerija EOD2, tase 4 4.80 EUR 4.80 EUR
3 Demineerija EOD3, tase 5 4.80 EUR 4.80 EUR
4 Demineerimisinstruktor, tase 6 4.80 EUR 4.80 EUR
5 Korrakaitseametnik, tase 5 138.00 EUR 57.00 EUR
6 Korrakaitseametnik, tase 6 138.00 EUR 57.00 EUR
7 Piirivalvur, tase 4 58.00 EUR 26.00 EUR
8 Piirivalvur, tase 5 sh spetsialiseerumine II astme dokumentide kontroll 58.00 EUR 26.00 EUR
9 Piirivalvur, tase 6 sh spetsialiseerumine II astme dokumentide kontroll 58.00 EUR 26.00 EUR
10 Piirivalvur, tase 7 58.00 EUR 26.00 EUR
11 Pommitehnik EOD3+, tase 5 4.80 EUR 4.80 EUR
12 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 4.80 EUR 4.80 EUR
13 Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 4.80 EUR 4.80 EUR
14 Päästekorraldaja, tase 4 4.80 EUR 4.80 EUR
15 Päästemeeskonna juht, tase 5 115.00 EUR 4.80 EUR
16 Päästja, tase 4 154.00 EUR 4.80 EUR
17 Tuleohutusekspert, tase 6 192.00 EUR 107.00 EUR
18 Tuleohutusspetsialist, tase 5 145.00 EUR 76.00 EUR
Korduseksami tasu
# Kutse Korduseksam Korduseksami tasu
1 Päästja, tase 4 elustamise tõendamine 20.00 EUR
2 Päästja, tase 4 kirjalik test 14.00 EUR
3 Päästja, tase 4 praktiliste ülesannete lahendamine 120.00 EUR
4 Tuleohutusekspert, tase 6 intervjuu 85.00 EUR
5 Tuleohutusekspert, tase 6 kaasusülesannete lahendamine 87.00 EUR
6 Tuleohutusekspert, tase 6 kirjalik test 20.00 EUR
7 Tuleohutusspetsialist, tase 5 intervjuu 70.00 EUR
8 Tuleohutusspetsialist, tase 5 kaasusülesannete lahendamine 50.00 EUR
9 Tuleohutusspetsialist, tase 5 kirjalik test 25.00 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Korrakaitseametniku kutsete kutsekomisjon
1.1 Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž kutsekomisjoni esimees
1.2 Agur Tehver Ida prefektuur kutsekomisjoni liige
1.3 Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
1.4 Kaido Taberland Harjumaa Omavalitsuste Liit kutsekomisjoni liige
1.5 Liisa Abel Siseministeerium kutsekomisjoni liige
1.6 Pipi-Liis Siemann Järvamaa Omavalitsuste Liit kutsekomisjoni liige
1.7 Toomas Rebane Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kutsekomisjoni liige
2 Piirivalveteenistuse kutseala kutsekomisjon
2.1 Piret Teppan Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
2.2 Aleksander Raketski Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni liige
2.3 Eve Kalmus Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.4 Helen Neider-Veerme Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.5 Ivo Utsar Põhja Prefektuur kutsekomisjoni liige
2.6 Margo Peters Lääne Prefektuur kutsekomisjoni liige
2.7 Mati Voogla Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.8 Priit Järvpõld Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.9 Rain Arumäe Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.10 Viljar Kärk Siseministeerium kutsekomisjoni liige
3 Päästeteenistuse kutseala kutsekomisjon
3.1 Häli Allas Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
3.2 Jaanis Otsla Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni aseesimees
3.3 Ando Piirsoo Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.4 Indrek Tõnson Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.5 Karin Sõrmus Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.6 Marika Sepp Häirekeskus kutsekomisjoni liige
3.7 Marko Rüü Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit kutsekomisjoni liige
3.8 Rasmus Laar Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.9 Tagne Tähe Päästeamet kutsekomisjoni liige
4 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete kutsekomisjon
4.1 Häli Allas Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
4.2 Mart Olesk MTÜ Eesti Tuleohutusekspertide Liit kutsekomisjoni aseesimees
4.3 Ain Karafin Eesti Turvaettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
4.4 Ants Aguraiuja Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit kutsekomisjoni liige
4.5 Georg Kalde Päästeamet kutsekomisjoni liige
4.6 Indrek Teras ADB Gjensidige Eesti filiaal kutsekomisjoni liige
4.7 Keijo Vaher Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
4.8 Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit kutsekomisjoni liige
4.9 Peeter Mahon Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ kutsekomisjoni liige
4.10 Piia Kallas Päästeliit kutsekomisjoni liige
4.11 Rain Tõnson Eesti Kinldustusseltside Liit kutsekomisjoni liige
4.12 Siim Parveots MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist