Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutse andjad: Sisekaitseakadeemia
Tagasi: Kutse andjad |

Nimetus: Sisekaitseakadeemia
Tüüp: Kutse andja
Koolilõpu kutse andja
Kutseõppeasutus: Jah
Aadress: Kase 61, Tallinn 12012
Kodulehekülg: https://www.sisekaitse.ee/et/search/node?keys=kutse+andmine
Kontaktandmed
# Valdkond Kontaktisik Kontakttelefon(id) e-mail aadress
1 Pääste kutsed Regina Kaasik 5357 6463 regina.kaasik@sisekaitse.ee
2 Piirivalve kutsed Sirle Kodasma 501 5819 sirle.kodasma@sisekaitse.ee
3 Tuleohutuse kutsed Regina Kaasik 5357 6463 regina.kaasik@sisekaitse.ee
4 Korrakaitseametniku kutsed Sirle Kodasma 501 5819 sirle.kodasma@sisekaitse.ee
Kutse andja õigused
# Nimetus Alates Kuni
1 Piirivalveteenistuse kutseala 13.04.2022 12.04.2027
2 Päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja kutsed) 13.04.2022 12.04.2027
3 Korrakaitseametniku kutsed 10.11.2021 09.11.2026
4 Demineerija EOD1, tase 4 demineerija õppekava (EHISe kood 193857) 06.11.2018 31.12.2027
5 Päästekorraldaja-logistik, tase 5; päästekorraldaja-logistik õppekava (EHISe kood 170177) 07.11.2017 31.12.2027
6 Päästekorraldaja, tase 4; päästekorraldaja õppekava (EHISe kood 130378) 19.04.2017 31.12.2027
7 Päästemeeskonna juht, tase 5; päästemeeskonna juhi õppekava (EHISe kood 140841) 19.04.2017 31.12.2027
8 Päästja, tase 4; päästja õppekava (EHISe kood 130377) 19.04.2017 31.12.2027
Näita/peida aegunud õigused
9 Piirivalveteenistuse kutseala 19.04.2017 12.04.2022
10 Päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja kutsed) 19.04.2017 12.04.2022
11 Korrakaitseametniku kutsed 20.04.2016 19.04.2021
12 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsed 17.04.2013 18.04.2017
13 Pääste ja piirivalve valdkond 01.05.2012 18.04.2017
Väljastatavad kutsed
# Kutsestandard Kehtib kuni Kutse väljastamise õigus alates Kutse väljastamise õigus kuni
1 Demineerija EOD1, tase 4 01.04.2029 02.04.2024 31.12.2027
2 Demineerija EOD1, tase 4 01.04.2029 02.04.2024 12.04.2027
3 Demineerija EOD2, tase 4 01.04.2029 02.04.2024 12.04.2027
4 Demineerija EOD3, tase 5 01.04.2029 02.04.2024 12.04.2027
5 Pommitehnik EOD3+, tase 5 01.04.2029 02.04.2024 12.04.2027
6 Demineerimisinstruktor, tase 6 01.04.2029 02.04.2024 12.04.2027
7 Korrakaitseametnik, tase 5 30.10.2025 31.10.2023 09.11.2026
8 Piirivalvur, tase 4 03.11.2025 13.04.2022 12.04.2027
9 Piirivalvur, tase 5 03.11.2025 13.04.2022 12.04.2027
10 Piirivalvur, tase 6 03.11.2025 13.04.2022 12.04.2027
11 Piirivalvur, tase 7 03.11.2025 13.04.2022 12.04.2027
12 Päästekorraldaja, tase 4 01.04.2025 02.04.2024 12.04.2027
13 Päästekorraldaja, tase 4 01.04.2025 02.04.2024 31.12.2027
14 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 01.04.2025 02.04.2024 12.04.2027
15 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 01.04.2025 02.04.2024 31.12.2027
16 Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 30.06.2024 04.04.2023 30.06.2024
17 Päästja, tase 4 30.11.2027 01.12.2022 12.04.2027
18 Päästja, tase 4 30.11.2027 19.04.2017 31.12.2027
19 Päästemeeskonna juht, tase 5 30.11.2027 01.12.2022 12.04.2027
20 Päästemeeskonna juht, tase 5 30.11.2027 01.12.2022 31.12.2027
21 Tuleohutusspetsialist, tase 5 31.12.2027 01.01.2023 12.04.2027
22 Tuleohutusekspert, tase 6 31.12.2027 01.01.2023 12.04.2027
Dokumendid
# Kuupäev Fail
1 31.10.2023 Korrakaitseametniku kutsete andmise kord
2 02.04.2024 Piirivalve valdkonna kutsete andmise kord
3 02.04.2024 Pääste valdkonna kutsete andmise kord
4 02.04.2024 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete andmise kord
Kutseeksami tasu
# Kutse Märkused Kutseeksami tasu Taastõendamise tasu Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu
1 Demineerija EOD1, tase 4 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
2 Demineerija EOD2, tase 4 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
3 Demineerija EOD3, tase 5 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
4 Demineerimisinstruktor, tase 6 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
5 Korrakaitseametnik, tase 5 138.00 EUR 57.00 EUR
6 Piirivalvur, tase 4 58.00 EUR 26.00 EUR
7 Piirivalvur, tase 5 sh spetsialiseerumine II astme dokumentide kontroll 58.00 EUR 26.00 EUR
8 Piirivalvur, tase 6 sh spetsialiseerumine II astme dokumentide kontroll 58.00 EUR 26.00 EUR
9 Piirivalvur, tase 7 58.00 EUR 26.00 EUR
10 Pommitehnik EOD3+, tase 5 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
11 Päästekorraldaja-logistik, tase 5 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
12 Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
13 Päästekorraldaja, tase 4 5.00 EUR 2.50 EUR
14 Päästekorraldaja, tase 4 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
15 Päästemeeskonna juht, tase 5 163.00 EUR 2.50 EUR
16 Päästemeeskonna juht, tase 5 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
17 Päästja, tase 4 159.00 EUR 2.50 EUR
18 Päästja, tase 4 Hindamine dokumentide alusel 4.80 EUR
19 Tuleohutusekspert, tase 6 329.00 EUR 194.00 EUR
20 Tuleohutusekspert, tase 6 Valitav kompetents Küttesüsteemi ja selle osade ekspertiisi tegemine 389.00 EUR 315.00 EUR
21 Tuleohutusekspert, tase 6 Valitav kompetents Tulekahjujärgne uurimine 224.00 EUR 200.00 EUR
22 Tuleohutusekspert, tase 6 Valitav kompetents Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 137.00 EUR 98.00 EUR
23 Tuleohutusspetsialist, tase 5 221.00 EUR 155.00 EUR
24 Tuleohutusspetsialist, tase 5 Valitav kompetents Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 137.00 EUR 98.00 EUR
Korduseksami tasu
# Kutse Korduseksam Korduseksami tasu
1 Päästemeeskonna juht, tase 5 Kaasuste lahendamine 39.00 EUR
2 Päästemeeskonna juht, tase 5 Praktiline eksam 110.00 EUR
3 Päästemeeskonna juht, tase 5 Test 14.00 EUR
4 Päästja, tase 4 Elustamine 25.00 EUR
5 Päästja, tase 4 Praktiline eksam 120.00 EUR
6 Päästja, tase 4 Test 14.00 EUR
7 Tuleohutusekspert, tase 6 Intervjuu 160.00 EUR
8 Tuleohutusekspert, tase 6 Kaasusülesanded 150.00 EUR
9 Tuleohutusekspert, tase 6 Test 30.00 EUR
10 Tuleohutusekspert, tase 6 Valitav kompetents Küttesüsteemi ja selle osade ekspertiisi tegemine 389.00 EUR
11 Tuleohutusekspert, tase 6 Valitav kompetents Tulekahjujärgne uurimine 224.00 EUR
12 Tuleohutusekspert, tase 6 Valitav kompetents Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 137.00 EUR
13 Tuleohutusspetsialist, tase 5 Intervjuu 100.00 EUR
14 Tuleohutusspetsialist, tase 5 Kaasusülesanded 100.00 EUR
15 Tuleohutusspetsialist, tase 5 Test 40.00 EUR
16 Tuleohutusspetsialist, tase 5 Valitav kompetents Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 137.00 EUR
Kutsekomisjonid
# Nimi Asutus Roll
1 Korrakaitseametniku kutsete kutsekomisjon
1.1 Ülle Vanaisak Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž kutsekomisjoni esimees
1.2 Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit kutsekomisjoni aseesimees
1.3 Agur Tehver Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
1.4 Indrek Link Siseministeerium kutsekomisjoni liige
1.5 Kaido Taberland Harjumaa Omavalitsuste Liit kutsekomisjoni liige
1.6 Pipi-Liis Siemann Järvamaa Omavalitsuste Liit kutsekomisjoni liige
1.7 Toomas Rebane Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kutsekomisjoni liige
2 Piirivalveteenistuse kutseala kutsekomisjon
2.1 Piret Teppan Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
2.2 Aleksander Raketski Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni liige
2.3 Eve Kalmus Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.4 Helen Neider-Veerme Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.5 Ivo Utsar Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.6 Margo Peters Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.7 Mati Voogla Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.8 Priit Järvpõld Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.9 Rain Arumäe Politsei- ja Piirivalveamet kutsekomisjoni liige
2.10 Viljar Kärk Siseministeerium kutsekomisjoni liige
3 Päästeteenistuse kutseala kutsekomisjon
3.1 Jaanis Otsla Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni esimees
3.2 Kady Danilas Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni aseesimees
3.3 Arno Pugonen Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.4 Indrek Tõnson Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.5 Karin Sõrmus Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.6 Priit Janno Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit kutsekomisjoni liige
3.7 Rasmus Laar Päästeamet kutsekomisjoni liige
3.8 Teele Kants Häirekeskus kutsekomisjoni liige
4 Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete kutsekomisjon
4.1 Georg Kalde Päästeamet kutsekomisjoni esimees
4.2 Alar Valge Sisekaitseakadeemia kutsekomisjoni aseesimees
4.3 Ain Karafin Eesti Turvaettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
4.4 Ants Aguraiuja Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liit kutsekomisjoni liige
4.5 Indrek Teras Eesti Kindlustusseltside Liit kutsekomisjoni liige
4.6 Keijo Vaher Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit kutsekomisjoni liige
4.7 Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit kutsekomisjoni liige
4.8 Mart Olesk MTÜ Eesti Tuleohutusekspertide Liit kutsekomisjoni liige
4.9 Piia Kallas Päästeliit kutsekomisjoni liige
4.10 Rain Tõnson Eesti Kindlustusseltside Liit kutsekomisjoni liige
4.11 Siim Parveots MTÜ Eesti Tuleohutusspetsialistid kutsekomisjoni liige

Tagasi: Kutse andjad |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist