Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Sotsiaalhoolekanne
  • Lapsehoiuteenus
  • Rehabilitatsioonitöö
  • Sotsiaalhooldus
  • Sotsiaaltöö ja nõustamine
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni II volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Tiiu Nettan 05.02.2028 Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit MTÜ liige
2 Meelis Kukk 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Asenduskodu Töötajate Liit esimees
3 Igor Miller 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Kaplanite Kutseühing liige
4 Anneli Liivamägi-Hitrov 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Lepitajate Ühing liige
5 Mihkel Tõkke 20.10.2026 Eesti Puuetega Inimeste Koda liige
6 Pille Jaasi 31.12.2025 Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda liige
7 Sole-Riin Sepp 03.01.2023 03.01.2028 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon liige
8 Marelle Möll 16.03.2028 Haridus- ja Teadusministeerium liige
9 Tõnu Poopuu 31.12.2025 Lastekaitse Liit liige
10 Helen Kool 31.12.2025 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu aseesimees
11 Reeli Sirotkina 31.12.2025 Rektorite Nõukogu liige
12 Kersti Kask 08.09.2021 08.09.2026 Sotsiaalkindlustusamet liige
13 Meeli Tuubel 04.04.2027 Sotsiaalministeerium liige
14 Airi Mitendorf 10.11.2027 Tervise Arengu Instituut liige
Näita/peida arhiivis
15 Kätlin Sipelgas 05.02.2023 Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit MTÜ liige
16 Anneli Habicht 31.12.2020 20.10.2021 Eesti Puuetega Inimeste Koda esimees
17 Rünno Lass 31.12.2020 Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda liige
18 Helen Peeker 03.01.2018 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon liige
19 Anu Moosel 01.09.2021 Haridus- ja Noorteamet liige
20 Kaie Piiskop 31.12.2020 Haridus- ja Noorteamet liige
21 Jane Kallion 17.03.2023 Haridus- ja Teadusministeerium liige
22 Külli All 31.12.2020 03.07.2022 Haridus- ja Teadusministeerium liige
23 Taimi Tulva 31.12.2020 Lastekaitse Liit liige
24 Vello Vengerfeldt 05.02.2018 MTÜ Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liit liige
25 Meeli Männamäe 31.12.2020 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
26 Marju Medar 31.12.2020 Rektorite Nõukogu esimees
27 Judit Strömpl 31.12.2020 Rektorite Nõukogu liige
28 Marju Selg 26.09.2022 Rektorite Nõukogu liige
29 Kaie Piiskop 31.07.2020 SA Innove liige
30 Tiina Parmasto 08.09.2016 Sotsiaalkindlustusamet liige
31 Häli Tarum 09.11.2020 Sotsiaalministeerium liige
32 Maarja Krais-Leosk 04.04.2022 Sotsiaalministeerium liige
33 Marit Raist 01.11.2017 Sotsiaalministeerium liige
34 Tõnis Vaik 20.10.2016 Sotsiaalministeerium liige
35 Ly Kasvandik 11.11.2022 Tervise Arengu Instituut liige
36 Triinu Tikas 14.12.2017 Tervise Arengu Instituut liige
37 Eve Pilt 04.09.2019 Terviseamet liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2023
1 05.04.2023 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 26
2 03.02.2023 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 25
2022
3 01.12.2022 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 24
4 28.09.2022 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 23
5 04.05.2022 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 22
2021
6 18.11.2021 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 21
7 09.06.2021 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 20
8 15.04.2021 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 19
2020
9 06.11.2020 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr 18
10 05.06.2020 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 17
11 25.03.2020 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 16
2019
12 18.12.2019 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 15
13 05.09.2019 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 14
14 15.02.2019 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 13
2018
15 09.11.2018 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 12
16 15.06.2018 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 10
17 19.04.2018 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 09
18 07.02.2018 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 08
2017
19 03.11.2017 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 07
20 05.07.2017 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 06
21 12.04.2017 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 05
2016
22 13.12.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 04
23 07.11.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 03
24 09.06.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 02
25 14.04.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu otsus nr. 01
Varasemad Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 SA Kutsekoja juhatuse liige korraldus 1-3/13 17.03.2023 Haridus- ja Teadusministeeriumi uue esindaja nimetamine kutsenõukogusse Lae alla
2 SA Kutsekoja juhatuse liige korraldus 1-3/8 06.02.2023 Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liidu MTÜ esindaja nimetamine kutsenõukogusse Lae alla
3 SA Kutsekoja juhatuse liige korraldus 1-3/6 04.01.2023 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esindaja nimetamine teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 04.07.2022 nr 1-3/46 04.07.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kinnitamine kutsenõukogudes Lae alla
5 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 12 05.04.2022 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Maarja Krais-Leoski Sotsiaalministeeriumi esindaja asendamine Meeli Tuubeliga Lae alla
6 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/22/8 07.01.2022 Haridus- ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses kutsenõukogude institutsionaalsete koosseisude muudatustega - Haridus- ja Noorteameti välja arvamine kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Lae alla
7 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 40 21.10.2021 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Anneli Habichti Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja asendamine Mihkel Tõkkega Lae alla
8 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 29 09.09.2021 Sotsiaalkindlustusameti esindaja Kersti Kase teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
9 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 30 10.12.2020 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisu muudatuste kinnitamine Lae alla
10 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 20 10.11.2020 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Häli Tarumi Sotsiaalministeeriumi esindaja asendamine Maarja Krais-Leoskiga Lae alla
11 Haridus- ja teadusminister käskkiri 24.07.2020 nr 1.1-2/20/177 24.07.2020 Haridus-ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti moodustamisega - SA Innove nime muutmine Haridus- ja Noorteametiks Lae alla
12 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1 2/19/254 05.09.2019 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Terviseameti välja arvamine. Lae alla
13 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 4 06.02.2018 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Vello Vengerfeldt Balti Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Liidu esindajana asendamine Kätlin Sipelgaga Lae alla
14 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 1 04.01.2018 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Helen Peekri Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni esindajana asendadamine Sole-Riin Sepaga Lae alla
15 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 32 15.12.2017 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Triinu Tikase Tervise Arengu Instituudi esindajana asendamine Ly Kasvandikuga Lae alla
16 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 28 02.11.2017 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Marit Raisti Sotsiaalministeeriumi esindajana asendamine Häli Tarumiga Lae alla
17 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 38 21.10.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Tõnis Vaigu Sotsiaalministeeriumi esindajana asendamine Marit Raistiga Lae alla
18 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 35 09.09.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisus Tiina Parmasto Sotsiaalkindlustusameti esindajana asendamine Kersti Kasega Lae alla
19 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 10 23.02.2016 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisu Kaie Piiskopi SA Innove esindajaks nimetamine Lae alla
20 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 13 29.12.2015 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
21 Haridus- ja teadusminister käskkiri 432 18.11.2015 Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine Lae alla
22 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Eesti Kaplanite Kutseühing
2 Eesti Lepitajate Ühing
3 Eesti Pereteraapia Ühing
4 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
5 Eesti Tegevusterapeutide Liit
6 Haapsalu Kutsehariduskeskus
7 Kuressaare Ametikool
8 Pärnumaa Kutsehariduskeskus
9 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
10 Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Abivahendi spetsialist, tase 4 3 17.11.2023
2 Abivahendi spetsialist, tase 5 3 08.11.2023
3 Hingehoidja, tase 6 5 04.09.2024
4 Hingehoidja, tase 7 5 04.09.2024
5 Hooldustöötaja, tase 3 8 17.12.2024
6 Hooldustöötaja, tase 4 11 17.12.2024
7 Kaplan, tase 6 5 04.09.2024
8 Kaplan, tase 7 5 04.09.2024
9 Lapsehoidja, tase 4 6 14.04.2026
10 Lapsehoidja, tase 5 3 14.04.2026
11 Perelepitaja, tase 6 3 05.11.2025
12 Perelepitaja, tase 7 3 05.11.2025
13 Pereterapeut, tase 7 1 08.11.2023
14 Sotsiaaltöötaja, tase 6 10 31.05.2025
15 Sotsiaaltöötaja, tase 7 10 31.05.2025
16 Võlanõustaja, tase 6 3 03.05.2027
17 Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 5 31.12.2024
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
18 Hoolekandeasutuse juht V 1 21.10.2007
Hoolekandeasutuse juht V 2 27.09.2011
Hoolekandeasutuse juht V 3 31.12.2013
Hoolekandeasutuse juht, tase 6 4 20.01.2019
19 Hooldusõde I 1 07.12.2010
Sotsiaalhooldaja I 1 02.12.2007
Hooldusõde I 2 27.09.2011
Sotsiaalhooldaja I 2 07.12.2010
Hooldusõde I 3 31.12.2013
Sotsiaalhooldaja I 3 27.09.2011
Sotsiaalhooldaja I 4 31.12.2013
Hooldustöötaja, tase 3 5 28.05.2014
Hooldustöötaja, tase 3 6 31.08.2015
Hooldustöötaja, tase 3 7 17.12.2019
20 Hooldaja II 1 23.10.2007
Hooldaja III 1 23.10.2007
Hooldusõde II 1 22.10.2003
Hooldusõde III 1 02.12.2007
Sotsiaalhooldaja II 1 22.10.2003
Sotsiaalhooldaja III 1 17.04.2005
Hooldusõde II 2 02.12.2007
Hooldusõde III 2 07.12.2010
Sotsiaalhooldaja II 2 17.04.2005
Sotsiaalhooldaja III 2 02.12.2007
Hooldusõde II 3 07.12.2010
Hooldusõde III 3 27.09.2011
Sotsiaalhooldaja II 3 02.12.2007
Sotsiaalhooldaja III 3 07.12.2010
Hooldusõde II 4 27.09.2011
Hooldusõde III 4 31.12.2013
Sotsiaalhooldaja II 4 07.12.2010
Sotsiaalhooldaja III 4 27.09.2011
Hooldusõde II 5 31.12.2013
Sotsiaalhooldaja II 5 27.09.2011
Sotsiaalhooldaja III 5 31.12.2013
Sotsiaalhooldaja II 6 31.12.2013
Hooldustöötaja, tase 4 7 05.12.2012
Hooldustöötaja, tase 4 8 28.05.2014
Hooldustöötaja, tase 4 9 31.08.2015
Hooldustöötaja, tase 4 10 17.12.2019
21 Sotsiaaltöötaja IV 1 01.06.2004
Sotsiaaltöötaja IV 2 07.12.2004
Sotsiaaltöötaja IV 3 03.12.2006
Sotsiaaltöötaja IV 4 03.12.2008
Sotsiaaltöötaja IV 5 27.09.2011
Sotsiaaltöötaja IV 6 31.12.2013
Sotsiaaltöötaja, tase 6 7 04.09.2019
Sotsiaaltöötaja, tase 6 8 31.05.2020
Sotsiaaltöötaja, tase 6 9 17.11.2021
22 Sotsiaaltöötaja V 1 01.06.2004
Sotsiaaltöötaja V 2 07.12.2004
Sotsiaaltöötaja V 3 03.12.2006
Sotsiaaltöötaja V 4 03.12.2008
Sotsiaaltöötaja V 5 27.09.2011
Sotsiaaltöötaja V 6 31.12.2013
Sotsiaaltöötaja, tase 7 7 04.09.2019
Sotsiaaltöötaja, tase 7 8 31.05.2020
Sotsiaaltöötaja, tase 7 9 17.11.2021
23 Kaplan III 1 07.12.2011
Kaplan III 2 04.01.2012
24 Kaplan IV 1 07.12.2011
Kaplan IV 2 04.01.2012
Kaplan, tase 6 3 14.10.2018
Kaplan, tase 6 4 04.09.2019
25 Kaplan V 1 07.12.2011
Kaplan V 2 04.01.2012
Kaplan, tase 7 3 14.10.2018
Kaplan, tase 7 4 04.09.2019
26 Hingehoidja III 1 07.12.2011
Hingehoidja III 2 31.12.2013
27 Hingehoidja IV 1 07.12.2011
Hingehoidja IV 2 31.12.2013
Hingehoidja, tase 6 3 14.10.2018
Hingehoidja, tase 6 4 04.09.2019
28 Hingehoidja V 1 07.12.2011
Hingehoidja V 2 31.12.2013
Hingehoidja, tase 7 3 14.10.2018
Hingehoidja, tase 7 4 04.09.2019
29 Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist, tase 5 1 15.10.2013
Abivahendi spetsialist, tase 5 2 14.10.2018
30 Perelepitaja, tase 6 1 25.11.2015
Perelepitaja, tase 6 2 05.11.2020
31 Perelepitaja, tase 7 1 25.11.2015
Perelepitaja, tase 7 2 05.11.2020
32 Lapsehoidja II 1 02.12.2007
Lapsehoidja III 1 02.12.2007
Lapsehoidja II 2 27.09.2011
Lapsehoidja III 2 27.09.2011
Lapsehoidja II 3 31.12.2013
Lapsehoidja III 3 31.12.2013
Lapsehoidja, tase 4 4 07.12.2016
Lapsehoidja, tase 4 5 14.04.2021
33 Sotsiaaltöötaja III 1 01.06.2004
Sotsiaaltöötaja III 2 07.12.2004
Sotsiaaltöötaja III 3 03.12.2006
Sotsiaaltöötaja III 4 03.12.2008
Sotsiaaltöötaja III 5 27.09.2011
Sotsiaaltöötaja III 6 31.12.2013
34 Tegevusjuhendaja, tase 5 1 24.02.2015
Tegevusjuhendaja, tase 5 2 27.05.2015
Tegevusjuhendaja, tase 4 3 31.12.2019
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 4 02.02.2023
35 Erivajadusega inimese abivahendi spetsialist, tase 4 1 15.10.2013
Abivahendi spetsialist, tase 4 2 17.11.2021
36 Lapsehoidja, tase 5 1 12.12.2016
Lapsehoidja, tase 5 2 14.04.2021
37 Võlanõustaja, tase 6 1 02.11.2017
Võlanõustaja, tase 6 2 03.05.2022

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist