Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Hariduse Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Hariduse Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Haridus
  • Noorsootöö
  • Nõustamine ja koolitus
  • Õpetamine
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Ruuda Lind 31.12.2020 Eesti Eripedagoogide Liit liige
2 Reemo Voltri 31.12.2020 Eesti Haridustöötajate Liit liige
3 Lauri Peetrimägi 31.12.2020 Eesti Inseneride Liit liige
4 Virve Kinkar 31.12.2020 Eesti Karjäärinõustajate Ühing liige
5 Toomas Kruusimägi 31.12.2020 Eesti Koolijuhtide Ühendus aseesimees
6 Aleksander Kotchubei 31.12.2020 Eesti Koolitusfirmade Liit liige
7 Tanel Linnus 31.12.2020 Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing liige
8 Reet Lepp 31.12.2020 Eesti Lasteaednike Liit liige
9 Hille Ilves 31.12.2020 Eesti Linnade ja Valdade Liit liige
10 Edgar Schlümmer 31.12.2020 Eesti Noorsootöö Keskus liige
11 Ene Liivand 31.12.2020 Eesti Noorsootöötajate Kogu liige
12 Ann Seilenthal 31.12.2020 Eesti Suhtlemistreenerite Ühing liige
13 Ene Käpp 31.12.2020 Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS liige
14 Ivo Eesmaa 31.12.2020 Eesti Vabaharidusliit aseesimees
15 Margit Timakov 31.12.2020 Eesti Õpetajate Liit liige
16 Joanna Kurvits 02.11.2025 Haridus- ja Teadusministeerium (noorsootöö) liige
17 Terje Haidak 31.12.2020 Haridus- ja Teadusministeerium (täiskasvanuharidus) liige
18 Aivi Jürgenson 02.11.2025 Haridus- ja Teadusministeerium (õpetajatöö) liige
19 Eneken Titov 31.12.2020 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (haridus) liige
20 Margus Pedaste 31.12.2020 Rektorite Nõukogu (haridus) esimees
21 Eve Eisenschmidt 31.12.2020 Rektorite Nõukogu (haridus) liige
22 Tiia Rüütmann 31.12.2020 Rektorite Nõukogu (inseneripedagoogika) liige
23 Marju Aolaid 31.12.2020 SA Innove liige
24 Ljudmilla Poljakova 31.12.2020 Vene Koolide Õpetajate Ühendus liige
Näita/peida arhiivis
25 Reelika Ojakivi 02.11.2020 Haridus- ja Teadusministeerium (noorsootöö) liige
26 Vilja Saluveer 02.11.2020 Haridus- ja Teadusministeerium (õpetajatöö) liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2020
1 18.11.2020 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 25
2 08.06.2020 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 24
3 28.04.2020 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 23
2019
4 21.11.2019 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 22
5 10.06.2019 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 21
6 17.04.2019 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 20
7 14.01.2019 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 19
2018
8 07.11.2018 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 18
9 14.06.2018 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 17
10 18.04.2018 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 16
11 06.02.2018 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 15
12 17.01.2018 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 14
2017
13 15.11.2017 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 13
14 07.06.2017 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 12
15 15.05.2017 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 11
16 25.04.2017 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr 10
17 06.02.2017 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 9
18 23.01.2017 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 8
2016
19 07.12.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 7
20 28.09.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 6
21 15.08.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 5
22 18.05.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 4
23 11.05.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 3
24 08.03.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 2
25 29.01.2016 Hariduse Kutsenõukogu otsus nr. 1
Varasemad Hariduse Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 18 03.11.2020 Hariduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Reelika Ojakivi HTM esindaja asendamine Joanna Kurvitsaga ning Vilja Saluveeri asendamine Aivi Jürgensoniga Lae alla
2 Haridus- ja teadusminister käskkiri 86 01.04.2019 Haridus- ja teadusministri 18. novembri 2015. a käskkirja nr 430 „Hariduse Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine” muutmine Lae alla
3 Haridus- ja teadusminister käskkiri 430 14.01.2019 Hariduse Kutsenõukogu institutsionaalses koosseisus Eesti Linnade Liidu asendamine institutsiooniga Eesti Linnade ja Valdade Liit Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 10 29.12.2015 Hariduse Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
5 Haridus- ja teadusminister käskkiri 430 18.11.2015 Hariduse Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine Lae alla
6 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Eesti Autokoolide Liit
2 Eesti Eripedagoogide Liit
3 Eesti Karjäärinõustajate Ühing
4 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
5 Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus
6 Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS
7 Eesti Õpetajate Liit
8 Haridus- ja Noorteamet
9 Tallinna Ülikool
10 Tartu Ülikool
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Eripedagoog, tase 7 2 17.04.2023
2 Eripedagoog, tase 8 2 17.04.2023
3 Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 2 17.04.2023
4 Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6 2 17.04.2023
5 Karjäärispetsialist, tase 6 5 14.11.2022
6 Karjäärispetsialist, tase 7 4 14.11.2022
7 Kutseõpetaja, tase 5 6 31.12.2020
Kutseõpetaja, tase 5 7 31.12.2025
8 Kutseõpetaja, tase 6 6 31.12.2020
Kutseõpetaja, tase 6 7 31.12.2025
9 Kutseõpetaja, tase 7 6 31.12.2020
Kutseõpetaja, tase 7 7 31.12.2025
10 Kutseõpetaja, tase 8 1 31.12.2025
11 Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 2 27.09.2021
12 Noorsootöötaja, tase 4 6 14.11.2022
13 Noorsootöötaja, tase 6 6 14.11.2022
14 Noorsootöötaja, tase 7 6 14.11.2022
15 Sotsiaalpedagoog, tase 6 3 17.04.2023
16 Sotsiaalpedagoog, tase 7 3 17.04.2023
17 Täiskasvanute koolitaja, tase 5 8 07.06.2025
18 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 11 07.06.2025
19 Täiskasvanute koolitaja, tase 7 11 07.06.2025
20 Täiskasvanute koolitaja, tase 8 10 07.06.2025
21 Õpetaja, tase 6 5 31.12.2024
22 Õpetaja, tase 7 9 31.12.2024
23 Vanemõpetaja, tase 7 6 31.12.2024
24 Meisterõpetaja, tase 8 5 31.12.2024
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
28 Noorsootöötaja III 1 28.05.2007
Noorsootöötaja III 2 07.12.2008
Noorsootöötaja III 3 20.11.2012
Noorsootöötaja, tase 4 4 14.11.2017
Noorsootöötaja III 5 31.05.2013
29 Noorsootöötaja IV 1 28.05.2007
Noorsootöötaja IV 2 07.12.2008
Noorsootöötaja IV 3 20.11.2012
Noorsootöötaja, tase 6 4 14.11.2017
Noorsootöötaja IV 5 31.05.2013
30 Noorsootöötaja V 1 28.05.2007
Noorsootöötaja V 2 07.12.2008
Noorsootöötaja V 3 20.11.2012
Noorsootöötaja, tase 7 4 14.11.2017
Noorsootöötaja V 5 31.05.2013
31 Kutseõpetaja III 1 07.12.2008
Kutseõpetaja III 2 09.01.2011
Kutseõpetaja III, EKR tase 5 3 20.11.2012
Kutseõpetaja III, EKR tase 5 4 31.12.2014
Kutseõpetaja, tase 5 5 16.04.2019
32 Kutseõpetaja IV 1 07.12.2008
Kutseõpetaja IV 2 09.01.2011
Kutseõpetaja IV, EKR tase 6 3 20.11.2012
Kutseõpetaja IV, EKR tase 6 4 31.12.2014
Kutseõpetaja, tase 6 5 16.04.2019
33 Kutseõpetaja V 1 07.12.2008
Kutseõpetaja V 2 09.01.2011
Kutseõpetaja V, EKR tase 7 3 20.11.2012
Kutseõpetaja V, EKR tase 7 4 31.12.2014
Kutseõpetaja, tase 7 5 16.04.2019
34 Õpetaja V 1 07.12.2008
Õpetaja V 2 27.04.2010
Õpetaja V 3 31.12.2012
Õpetaja, tase 7-1 4 26.11.2013
Õpetaja, tase 7 5 24.04.2017
Õpetaja, tase 7 6 06.11.2018
Õpetaja, tase 7 7 31.12.2019
Õpetaja, tase 7 8 27.04.2020
35 Kooli karjäärikoordinaator III 1 10.12.2008
Kooli karjäärikoordinaator III 2 31.12.2012
Kooli karjäärikoordinaator, tase 6 3 12.11.2017
36 Karjääriinfo spetsialist III 1 10.12.2008
Karjääriinfo spetsialist III 2 12.11.2012
Karjääriinfo spetsialist, tase 5 3 12.11.2017
Karjääriinfo spetsialist III 4 31.12.2013
37 Karjääriinfo spetsialist IV 1 10.12.2008
Karjääriinfo spetsialist IV 2 12.11.2012
Karjääriinfo spetsialist, tase 6 3 12.11.2017
Karjääriinfo spetsialist IV 4 31.12.2013
38 Karjäärinõustaja IV 1 01.12.2005
Karjäärinõustaja IV 2 10.12.2008
Karjäärinõustaja IV 3 31.12.2012
Karjäärinõustaja, tase 6 4 12.11.2017
39 Karjäärinõustaja V 1 10.12.2008
Karjäärinõustaja V 2 31.12.2012
Karjäärinõustaja, tase 7 3 12.11.2017
40 Suhtlemistreener IV 1 27.11.2007
Suhtlemistreener IV 2 10.12.2008
Suhtlemistreener IV 3 12.11.2012
Suhtlemistreener, tase 6 4 06.06.2017
Suhtlemistreener IV 5 31.12.2013
41 Suhtlemistreener V 1 27.11.2007
Suhtlemistreener V 2 10.12.2008
Suhtlemistreener V 3 12.11.2012
Suhtlemistreener, tase 7 4 06.06.2017
Suhtlemistreener V 5 31.12.2013
42 Suhtlemistreener III 1 10.12.2008
Suhtlemistreener III 2 12.11.2012
Suhtlemistreener, tase 5 3 06.06.2017
Suhtlemistreener III 4 31.12.2013
43 Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 1 27.09.2016
44 Täiskasvanute koolitaja/andragoog II 1 10.12.2008
Täiskasvanute koolitaja/andragoog II 2 09.01.2011
Täiskasvanute koolitaja/andragoog II 3 31.12.2012
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 4 12.06.2014
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 5 31.03.2015
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 6 22.11.2016
Täiskasvanute koolitaja, tase 5 7 07.06.2020
45 Täiskasvanute koolitaja/andragoog III 1 11.12.2006
Täiskasvanute koolitaja/andragoog III 2 30.05.2007
Täiskasvanute koolitaja/andragoog III 3 10.12.2008
Täiskasvanute koolitaja/andragoog III 4 09.01.2011
Täiskasvanute koolitaja/andragoog III 5 31.12.2012
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 6 12.06.2014
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 7 31.03.2015
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 8 22.11.2016
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 9 06.11.2018
Täiskasvanute koolitaja, tase 6 10 07.06.2020
46 Täiskasvanute koolitaja/andragoog IV 1 11.12.2006
Täiskasvanute koolitaja/andragoog IV 2 30.05.2007
Täiskasvanute koolitaja/andragoog IV 3 10.12.2008
Täiskasvanute koolitaja/andragoog IV 4 09.01.2011
Täiskasvanute koolitaja/andragoog IV 5 31.12.2012
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 6 12.06.2014
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 7 31.03.2015
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 8 22.11.2016
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 9 14.05.2017
Täiskasvanute koolitaja, tase 7 10 07.06.2020
47 Täiskasvanute koolitaja/andragoog V 1 11.12.2006
Täiskasvanute koolitaja/andragoog V 2 30.05.2007
Täiskasvanute koolitaja/andragoog V 3 10.12.2008
Täiskasvanute koolitaja/andragoog V 4 09.01.2011
Täiskasvanute koolitaja/andragoog V 5 31.12.2012
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 6 12.06.2014
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 7 31.03.2015
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 8 22.11.2016
Täiskasvanute koolitaja, tase 8 9 07.06.2020
48 Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 1 17.04.2018
49 Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6 1 17.04.2018
50 Õpetaja, tase 7-2 1 26.11.2013
Vanemõpetaja, tase 7 2 24.04.2017
Vanemõpetaja, tase 7 3 06.11.2018
Vanemõpetaja, tase 7 4 31.12.2019
Vanemõpetaja, tase 7 5 27.04.2020
51 Eripedagoog, tase 7 1 17.04.2018
52 Eripedagoog, tase 8 1 17.04.2018
53 Õpetaja, tase 6 1 24.04.2017
Õpetaja, tase 6 2 06.11.2018
Õpetaja, tase 6 3 31.12.2019
Õpetaja, tase 6 4 27.04.2020
54 Meisterõpetaja, tase 8 1 24.04.2017
Meisterõpetaja, tase 8 2 06.11.2018
Meisterõpetaja, tase 8 3 31.12.2019
Meisterõpetaja, tase 8 4 27.04.2020
55 Sotsiaalpedagoog, tase 6 1 31.03.2015
Sotsiaalpedagoog, tase 6 2 17.04.2018
56 Sotsiaalpedagoog, tase 7 1 31.03.2015
Sotsiaalpedagoog, tase 7 2 17.04.2018

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist