Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
  • Bürootöö
  • Juhtimine ja haldus
  • Kindlustus
  • Nõustamine
  • Personalitöö
  • Raamatupidamine
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni II volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Kristi Madismäe 31.12.2025 Dokumendihaldurite Ühing liige
2 Hille Oidema 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Arhivaaride Ühing liige
3 Janne Kerdo 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Juhi Abi Ühing liige
4 Krista Paal 31.12.2025 Eesti Juristide Liit liige
5 Marko Udras 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda liige
6 Kaarel Lehtsalu 20.06.2022 Eesti Konsultantide Assotsatsioon liige
7 Tiit Hindreus 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Kvaliteediühing aseesimees
8 Kadri Lääne 09.10.2023 Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE liige
9 Taavi Tamberg 31.12.2025 Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon liige
10 Helle Noorväli 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Raamatupidajate Kogu esimees
11 Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit liige
12 Anu Moosel 31.12.2020 31.12.2025 Haridus- ja Noorteamet liige
13 Külli All 02.11.2025 Haridus- ja Teadusministeerium liige
14 Tiina Sooba 31.12.2020 31.12.2025 MTÜ Eesti Finantsnõustajate Liit liige
15 Marika Taal 21.10.2023 Rahandusministeerium liige
16 Kerly Randlane 31.12.2020 31.12.2025 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
17 Kurmet Kivipõld 31.12.2025 Rektorite Nõukogu liige
18 Sirje Ustav 29.05.2024 Rektorite Nõukogu liige
19 Marko Vene 31.12.2025 Teenusmajanduse Koda liige
Näita/peida arhiivis
20 Enn Tonka 31.12.2020 Eesti Juristide Liit liige
21 Maario Laas 20.06.2017 Eesti Konsultantide Assotsiatsioon liige
22 Marko Rillo 07.06.2016 Eesti Konsultantide Assotsiatsioon liige
23 Ene Olle 09.10.2018 Eesti Personalijuhtimise Ühing liige
24 Liina Freivald 31.12.2020 Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon liige
25 Urve Laur 31.12.2020 Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit liige
26 Heleriin Jõesalu 02.11.2020 Haridus- ja Teadusministeerium liige
27 Kadi Rebassoo 28.04.2019 Haridus- ja Teadusministeerium liige
28 Liana Roos 09.10.2018 Haridus- ja Teadusministeerium liige
29 Pille Vestung 31.12.2020 MTÜ Dokumendihaldurite Ühing liige
30 Irja Rae 31.12.2020 MTÜ Teenusmajanduse Koda liige
31 Kurmet Ojamaa 21.10.2018 Rahandusministeerium liige
32 Helle Noorväli 07.11.2018 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
33 Kulno Türk 31.12.2020 Rektorite Nõukogu liige
34 Rünno Lumiste 29.05.2019 Rektorite Nõukogu liige
35 Anu Moosel 31.07.2020 SA Innove liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2020
1 10.11.2020 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr 17
2 08.06.2020 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr 16
3 18.05.2020 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr 15
2019
4 26.11.2019 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr 14
5 27.05.2019 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr 13
6 10.05.2019 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr 12
2018
7 31.12.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 11
8 29.10.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 10
9 02.05.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 9
10 05.02.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 8
2017
11 28.11.2017 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 7
12 19.06.2017 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 6
13 10.05.2017 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 5
2016
14 23.11.2016 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 4
15 19.06.2016 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 3
16 13.06.2016 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 2
17 13.04.2016 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse KN otsus nr. 1
Varasemad Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 37 10.12.2020 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisu muudatuste kinnitamine Lae alla
2 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 18 03.11.2020 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Heleriin Jõesalu HTM esindaja asendamine Külli Alliga. Lae alla
3 Haridus- ja teadusminister käskkiri 24.07.2020 nr 1.1-2/20/177 24.07.2020 Haridus-ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti moodustamisega - SA Innove nime muutmine Haridus- ja Noorteametiks Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 32 30.05.2019 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Rünno Lumiste Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Sirje Ustavaga. Lae alla
5 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 20 29.04.2019 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Kadi Rebassoo HTM esindaja asendamine Heleriin Jõesaluga. Lae alla
6 SA Eesti Rakenudskõrgkoolid kiri 331 07.11.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisust Helle Noorväli Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja tagasikutsumine Lae alla
7 SA Kutsekoda juhatuse liige Korraldus 34 22.10.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Kurmet Ojamaa Rahandusministeeriumi esindaja asendamine Marika Taaliga Lae alla
8 SA Kutsekoda juhatuse liige Korraldus 28 10.10.2018 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Ene Olle PARE esindaja asendamine Kadri Läänega ja Liana Roosi HTM esindaja asendamine Kadi Rebassooga Lae alla
9 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 18 21.06.2017 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Maario Laasi Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni esindaja asendamine Kaarel Lehtsaluga Lae alla
10 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 21 08.06.2016 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Marko Rillo Konsultantide Assotsiatsiooni esindaja asendamine Maario Laasiga Lae alla
11 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 20 29.12.2015 Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
12 Haridus- ja teadusminister käskkiri 440 19.11.2015 Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine Lae alla
13 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Dokumendihaldurite Ühing
2 Eesti Arhivaaride Ühing
3 Eesti Juhi Abi Ühing
4 Eesti Kvaliteediühing
5 Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
6 Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon
7 Eesti Raamatupidajate Kogu
8 Kuressaare Ametikool
9 Pärnumaa Kutsehariduskeskus
10 Tallinna Majanduskool
11 Võrumaa Kutsehariduskeskus
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Arhiivikorrastaja, tase 4 1 27.11.2022
2 Arhivaar, tase 6 3 27.11.2022
3 Teabehalduse korraldaja, tase 6 7 26.05.2024
4 Kindlustuse spetsialist, tase 5 5 12.04.2021
5 Kvaliteedispetsialist, tase 5 4 17.05.2025
6 Kvaliteedijuht, tase 6 4 17.05.2025
7 Kvaliteedijuht, tase 7 4 17.05.2025
8 Personalispetsialist, tase 5 9 09.05.2022
9 Personalijuht, tase 6 8 09.05.2022
10 Personalijuht, tase 7 5 09.05.2022
11 Personalijuht, tase 8 3 09.05.2022
12 Nooremprojektijuht, tase 5 6 01.05.2023
13 Projektijuht, tase 6 6 31.12.2023
14 Vanemprojektijuht, tase 7 6 31.12.2023
15 Raamatupidaja, tase 5 3 18.06.2022
16 Vanemraamatupidaja, tase 6 9 18.06.2022
17 Juhtivraamatupidaja, tase 7 9 18.06.2022
18 Bürootöötaja, tase 4 7 30.12.2023
19 Sekretär, tase 5 7 09.05.2022
20 Juhiabi, tase 6 6 09.05.2022
21 Tootmisjuht, tase 6 2 25.11.2024
22 Väikeettevõtja, tase 5 4 09.05.2022
23 Õigusassistent, tase 5 2 25.11.2024
24 Õigusnõunik, tase 7 4 12.04.2021
25 Ärikorralduse spetsialist, tase 5 8 09.05.2022
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
26 Ettevõtja III 1 26.05.2008
Ettevõtja III 2 26.05.2012
Väikeettevõtja, tase 5 3 09.05.2019
27 Kahjukindlustuse toote- ja riskijuht IV 1 10.12.2008
Kahjukindlustuse toote- ja riskijuht IV 2 04.01.2012
28 Kindlustusjuhtumite käsitleja IV 1 24.11.2003
Kindlustusjuhtumite käsitleja IV 2 30.05.2005
Kahjukäsitleja IV 3 10.12.2008
Kahjukäsitleja IV 4 04.01.2012
29 Kindlustuse klienditeenindaja I 1 24.11.2003
Kindlustuse klienditeenindaja I 2 30.05.2005
Kindlustuse kliendihaldur III 3 10.12.2008
Kindlustuse kliendihaldur III 4 04.01.2012
30 Kindlustuse müügiesindaja II 1 24.11.2003
Kindlustuse müügiesindaja III 1 24.11.2003
Kindlustuse müügiesindaja II 2 30.05.2005
Kindlustuse müügiesindaja III 2 30.05.2005
Kindlustuse müügitöötaja III 3 10.12.2008
Kindlustuse müügitöötaja III 4 04.01.2012
31 Kindlustuse müügijuht IV 1 24.11.2003
Kindlustuse müügijuht IV 2 30.05.2005
Kindlustuse müügijuht IV 3 10.12.2008
Kindlustuse müügijuht IV 4 04.01.2012
32 Turundusspetsialist IV 1 26.05.2008
Turundusspetsialist IV 2 10.12.2008
Turundusspetsialist IV 3 12.11.2012
Turundusspetsialist IV 4 31.12.2013
33 Ärijuht IV 1 24.11.2003
Ärijuht IV 2 27.11.2007
Ärijuht IV 3 10.12.2008
Ärijuht IV 4 04.01.2012
34 Ärijuhi assistent III 1 24.11.2003
Ärijuhi assistent III 2 13.07.2004
Ärikorralduse spetsialist III 3 26.05.2008
Ärikorralduse spetsialist III 4 10.12.2008
Ärikorralduse spetsialist III 5 12.11.2012
Ärikorralduse spetsialist III 6 31.12.2013
Ärikorralduse spetsialist, tase 5 7 09.05.2019
35 Õigusnõustaja III 1 10.12.2008
Õigusnõustaja III 2 31.12.2012
36 Õigusnõustaja IV 1 10.12.2008
Õigusnõustaja IV 2 31.12.2012
37 Dokumendihaldur IV 1 30.05.2007
Dokumendihaldur IV 2 26.05.2008
Dokumendihaldur IV 3 10.12.2008
Dokumendihaldur IV 4 12.11.2012
Dokumendihaldur IV 5 31.12.2013
Dokumendihaldur, tase 6 6 04.12.2019
38 Dokumendihaldur V 1 30.05.2007
Dokumendihaldur V 2 26.05.2008
Dokumendihaldur V 3 10.12.2008
Dokumendihaldur V 4 12.11.2012
Dokumendihaldur V 5 31.12.2013
39 Juhiabi III 1 12.12.2002
Juhiabi III 2 11.12.2006
Juhiabi III 3 10.12.2008
Juhiabi III 4 12.11.2012
Juhiabi III 5 31.12.2013
40 Juhiabi IV 1 11.12.2006
Juhiabi IV 2 10.12.2008
Juhiabi IV 3 12.11.2012
Juhiabi, tase 6 4 09.05.2017
Juhiabi IV 5 31.12.2013
41 Sekretär I 1 12.12.2002
Sekretär I 2 11.12.2006
Sekretär I 3 10.12.2008
Sekretär I 4 12.11.2012
Sekretär I 5 31.12.2013
Bürootöötaja, tase 4 6 30.12.2018
42 Sekretär II 1 12.12.2002
Sekretär II 2 11.12.2006
Sekretär II 3 10.12.2008
Sekretär II 4 12.11.2012
Sekretär, tase 5 5 09.05.2017
Sekretär II 6 31.12.2013
43 Personalijuht IV 1 26.05.2008
Personalijuht IV 2 10.12.2008
Personalijuht IV 3 06.12.2010
Personalijuht IV 4 31.12.2012
Personalijuht IV 5 02.01.2014
Personalijuht, tase 6 6 06.12.2014
Personalijuht, tase 6 7 09.05.2019
44 Personalijuht V 1 26.05.2008
Personalijuht V 2 10.12.2008
Personalijuht V 3 31.12.2012
Personalijuht, tase 7 4 09.05.2019
45 Personalitöötaja I 1 26.05.2008
Personalitöötaja I 2 10.12.2008
Personalitöötaja I 3 06.12.2010
Personalitöötaja I 4 31.12.2012
Personalitöötaja I 5 01.01.2014
Personalitöötaja, tase 3 6 06.12.2014
46 Personalitöö spetsialist III 1 09.06.2004
Personalispetsialist III 2 26.05.2008
Personalispetsialist III 3 10.12.2008
Personalispetsialist III 4 06.12.2010
Personalispetsialist III 5 31.12.2012
Personalispetsialist III 6 02.01.2014
Personalispetsialist, tase 5 7 06.12.2014
Personalispetsialist, tase 5 8 09.05.2019
47 Projektijuht II 1 10.12.2008
Projektijuht II 2 12.11.2012
Projektijuht II 3 31.12.2013
Projektijuhi assistent, tase 5 4 01.05.2018
Projektijuhi assistent, tase 5 5 31.12.2018
48 Projektijuht III 1 10.12.2008
Projektijuht III 2 12.11.2012
Projektijuht III 3 31.12.2013
Projektijuht, tase 6 4 01.05.2018
Projektijuht, tase 6 5 31.12.2018
49 Projektijuht IV 1 10.12.2008
Projektijuht IV 2 12.11.2012
Projektijuht IV 3 31.12.2013
Vanemprojektijuht, tase 6 4 01.05.2018
Vanemprojektijuht, tase 6 5 31.12.2018
50 Projektijuht V 1 10.12.2008
Projektijuht V 2 12.11.2012
Projektijuht V 3 31.12.2013
Projektijuht, tase 7 4 01.01.2014
Projektiportfelli juht, tase 7 5 01.05.2018
Projektiportfelli juht, tase 7 6 31.12.2018
51 Raamatupidaja II 1 12.12.2002
Raamatupidaja II 2 11.12.2006
Raamatupidaja II 3 11.03.2008
Raamatupidaja II 4 10.12.2008
Raamatupidaja II 5 29.05.2011
Raamatupidaja II 6 12.11.2012
Vanemraamatupidaja, tase 6 7 06.06.2017
Raamatupidaja II 8 31.12.2013
52 Raamatupidaja III 1 12.12.2002
Raamatupidaja III 2 11.12.2006
Raamatupidaja III 3 11.03.2008
Raamatupidaja III 4 10.12.2008
Raamatupidaja III 5 29.05.2011
Raamatupidaja III 6 12.11.2012
Juhtivraamatupidaja, tase 7 7 06.06.2017
Raamatupidaja III 8 31.12.2013
53 Raamatupidaja assistent I 1 12.12.2002
Raamatupidaja assistent I 2 11.12.2006
Raamatupidaja assistent I 3 11.03.2008
Raamatupidaja assistent I 4 10.12.2008
Raamatupidaja assistent I 5 29.05.2011
Raamatupidaja assistent I 6 12.11.2012
Raamatupidaja assistent I 7 31.12.2013
54 Telfor II 1 10.12.2008
Telfor II 2 12.11.2012
Telfor II 3 31.12.2013
55 Telfor III 1 20.06.2006
Telfor III 2 30.05.2007
Telfor III 3 10.12.2008
Telfor III 4 12.11.2012
Telfor III 5 31.12.2013
56 Telfor IV 1 20.06.2006
Telfor IV 2 30.05.2007
Telfor IV 3 10.12.2008
Telfor IV 4 12.11.2012
Telfor IV 5 31.12.2013
57 Telfor V 1 20.06.2006
Telfor V 2 30.05.2007
Telfor V 3 10.12.2008
Telfor V 4 12.11.2012
Telfor V 5 31.12.2013
58 Konsultant III 1 10.12.2008
Konsultant III 2 12.11.2012
Konsultant III 3 31.12.2013
59 Konsultant IV 1 10.12.2008
Konsultant IV 2 12.11.2012
Konsultant IV 3 31.12.2013
Konsultant, tase 6 4 01.01.2019
60 Konsultant V 1 10.12.2008
Konsultant V 2 12.11.2012
Konsultant V 3 31.12.2013
Konsultant, tase 7 4 01.01.2019
61 Personalispetsialist II 1 26.05.2008
Personalispetsialist II 2 10.12.2008
Personalitöötaja II 3 06.12.2010
Personalispetsialist II 4 31.12.2012
Personalitöötaja II 5 01.01.2014
Personalitöötaja, tase 4 6 06.12.2014
62 Õigusnõustaja V 1 10.12.2008
Õigusnõustaja V 2 31.12.2012
Õigusnõunik, tase 7 3 12.04.2016
63 Arhivaar, tase 6 1 06.06.2017
Arhivaar, tase 6 2 27.11.2017
64 Arhivaar, tase 7 1 06.06.2017
Arhivaar, tase 7 2 27.11.2017
65 Raamatupidaja, tase 5 1 01.01.2014
Raamatupidaja, tase 5 2 18.06.2017
66 Ekspordimüügijuht, tase 6 1 06.06.2017
67 Ekspordijuht, tase 7 1 06.06.2017
68 Kvaliteedispetsialist, tase 5 1 01.01.2019
Kvaliteedispetsialist, tase 5 2 25.11.2019
Kvaliteedispetsialist, tase 5 3 17.05.2020
69 Kvaliteedispetsialist, tase 6 1 01.01.2019
Kvaliteedispetsialist, tase 6 2 25.11.2019
Kvaliteedispetsialist, tase 6 3 17.05.2020
70 Kvaliteedijuht, tase 7 1 01.01.2019
Kvaliteedijuht, tase 7 2 25.11.2019
Kvaliteedijuht, tase 7 3 17.05.2020
71 Teenindusjuht, tase 6 1 10.11.2014
Teenindusjuht, tase 6 2 07.05.2019
72 Personalijuht, tase 8 1 04.12.2014
Personalijuht, tase 8 2 09.05.2019
73 Õigusassistent, tase 5 1 25.11.2019
74 Tootmisjuht, tase 6 1 25.11.2019

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist