Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Metsanduse Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Metsanduse Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Metsandus
  • Jahindus
  • Metsandus
  • Mööbli tootmine
  • Puidutöötlemine
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni II volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Eve-Viktoria Lasberg 29.05.2024 Eesti Arboristide Ühing liige
2 Meelis Matkamäe 27.09.2026 Eesti Erametsaliit liige
3 Andres Lillemäe 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Jahimeeste Selts liige
4 Pille Meier 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit esimees
5 Eneli Org 13.10.2024 Eesti Mööblitootjate Liit liige
6 Marit Kuusk 03.07.2027 Haridus- ja Teadusministeerium liige
7 Rauno Reinberg 03.04.2022 03.04.2027 Keskkonnaministeerium liige
8 Kristine Hindriks 20.11.2023 Maaeluministeerium liige
9 Arvo Tullus 31.12.2025 Rektorite Nõukogu liige
10 Linnar Pärn 31.12.2020 31.12.2025 Rektorite Nõukogu (metsandus) aseesimees
11 Jaan Kers 31.12.2020 31.12.2025 Rektorite Nõukogu (puidutöötlemine) liige
12 Toomas Väät 29.03.2028 Riigimetsa Majandamise Keskus liige
Näita/peida arhiivis
13 Aira Toss 27.11.2019 Eesti Erametsaliit liige
14 Kertu Kekk 27.09.2021 Eesti Erametsaliit liige
15 Raivo Sooäär 31.12.2020 16.03.2023 Eesti Metsatöötajate Ametiühing liige
16 Robert Pajussaar 13.10.2019 Eesti Mööblitootjate Liit liige
17 Aulika Riisenberg 31.12.2020 01.09.2021 Haridus- ja Noorteamet liige
18 Rita Kask 03.07.2022 Haridus- ja Teadusministeerium liige
19 Rita Siilivask 02.11.2020 Haridus- ja Teadusministeerium liige
20 Karli Ligi 03.04.2017 Keskkonnaministeerium liige
21 Helve Hunt 20.11.2018 Maaeluministeerium liige
22 Jüri Minjajev 21.10.2018 MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit aseesimees
23 Rainer Laigu 31.12.2020 08.03.2023 Riigimetsa Majandamise Keskus liige
24 Aulika Riisenberg 31.07.2020 SA Innove liige
25 Tiina Matsulevitš 13.10.2019 SA Innove liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2023
1 27.04.2023 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 30
2 09.02.2023 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 29
2022
3 17.11.2022 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 28
4 17.06.2022 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 27
5 31.03.2022 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 26
6 23.02.2022 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 25
2021
7 12.11.2021 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 24
8 07.10.2021 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 23
9 25.05.2021 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 22
10 20.04.2021 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 21
11 25.01.2021 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 20
2020
12 28.09.2020 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 19
13 04.05.2020 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 18
2019
14 24.10.2019 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 17
15 27.05.2019 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr 16
16 12.04.2019 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 15
17 14.02.2019 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 14
2018
18 06.12.2018 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 13
19 11.06.2018 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 12
20 17.05.2018 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 11
21 26.02.2018 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 10
2017
22 17.12.2017 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 9
23 05.10.2017 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 8
24 19.06.2017 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 7
25 06.04.2017 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 6
26 06.02.2017 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 5
2016
27 18.12.2016 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 4
28 15.11.2016 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 3
29 13.10.2016 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 2
30 17.05.2016 Metsanduse Kutsenõukogu otsus nr. 1
Varasemad Metsanduse Kutsenõukogu Otsused
Varasemad Metsatööstuse Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 SA Kutsekoja juhatuse liige korraldus 1-3/18 30.03.2023 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja muutmine Lae alla
2 SA Kutsekoda juhatuse liige Korraldus 1-3/77 17.11.2022 17.11.2022 KN liikme Matkamäe asendus Kekk-Reinholdiga Lae alla
3 SA Kutsekoda juhatuse liige Korraldus 1-3/72 08.11.2022 17.11.2022 KN liikme Lasbergi asendus Põlluga Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 1-3/46 04.07.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kinnitamine kutsenõukogudes Lae alla
5 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 1-3/13 06.04.2022 Keskkonnaameti esindaja Rauno Reinbergi teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
6 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/22/8 07.01.2022 Haridus- ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses kutsenõukogude institutsionaalsete koosseisude muudatustega - Haridus- ja Noorteameti välja arvamine kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Lae alla
7 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 32 28.09.2021 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Kertu Kekk-Reinholdi Eesti Erametsaliidu esindaja asendamine Meelis Matkamäega Lae alla
8 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 29 10.12.2020 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisu muudatuste kinnitamine Lae alla
9 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 18 03.11.2020 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Rita Siilivask nime muutus Rita Kaseks Lae alla
10 Haridus- ja teadusminister käskkiri 24.07.2020 nr 1.1-2/20/177 24.07.2020 Haridus-ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti moodustamisega - SA Innove nime muutmine Haridus- ja Noorteametiks Lae alla
11 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 56 28.11.2019 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Aira Toss´i Eesti Erametsaliidu esindaja asendamine Kertu Kekkiga Lae alla
12 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 41 14.10.2019 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Robert Pajusaare Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja asendamine Eneli Orguga ja Tiina Matsulevitši SA Innove esindaja asendamine Aulika Riisenbergiga Lae alla
13 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 34 30.05.2019 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisusu Eve-Viktoria Lasbergi Eesti Arboristide Ühingu esindaja lisamine Lae alla
14 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 46 21.11.2018 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Helve Hundi Maaeluministeeriumi esindajana asendamine Kristine Hindriksiga Lae alla
15 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 33 22.10.2018 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Jüri Minjajevi Eesti Mööblitootjate Liidu esindajana asendamine Robert Pajussaarega Lae alla
16 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 11 04.04.2017 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisus Karli Ligi Keskkonnaministeeriumi esindajana asendamine Rauno Reinbergiga Lae alla
17 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 12 29.12.2015 Metsanduse Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
18 Haridus- ja teadusminister käskkiri 427 18.11.2015 Metsanduse Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalne koosseisu kinnitamine Lae alla
19 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Eesti Arboristide Ühing
2 Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
3 Eesti Mööblitootjate Liit
4 Haapsalu Kutsehariduskeskus
5 Võrumaa Kutsehariduskeskus
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Arboristi maatugi, tase 3 1 13.02.2024
2 Arborist, tase 4 5 05.12.2023
3 Puittaimede hindaja, tase 5 5 05.12.2023
4 CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 7 26.04.2024
5 Forvarderioperaator, tase 4 8 30.03.2027
6 Harvesterioperaator, tase 4 8 30.03.2027
7 Metsamajanduse spetsialist, tase 5 9 26.04.2028
8 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 2 30.03.2027
9 Taksaator, tase 4 2 26.04.2028
10 Metsur, tase 4 8 24.01.2026
11 Puidupingioperaator, tase 3 4 16.11.2027
12 Puidutöötleja, tase 3 1 06.10.2026
13 Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 1 26.05.2024
14 Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 6 1 19.04.2026
15 Raietööline, tase 2 2 05.12.2023
16 Raietööline, tase 3 9 30.03.2027
17 Pehme mööbli valmistaja, tase 4 8 26.04.2024
18 Saematerjali tootja ja töötleja, tase 4 5 30.03.2027
19 Spooni- ja vineeritootja, tase 4 2 16.06.2027
20 Tisler, tase 4 9 26.04.2024
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
21 Arborist II 1 27.04.2011
Arborist II 2 04.12.2013
Arborist, tase 4 3 19.02.2014
Arborist, tase 4 4 19.02.2019
22 Arborist III 1 27.04.2011
Arborist III 2 04.12.2013
Arborist, tase 5 3 19.02.2014
Meisterarborist, tase 5 4 19.02.2019
23 Puidutöötlemise CNC masina operaator I 1 19.11.2008
Puidutöötlemise CNC masina operaator I 2 01.11.2011
Puidutöötlemise CNC masina operaator I 3 31.12.2013
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 4 04.10.2017
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4 5 01.10.2018
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 6 26.04.2023
24 Puidutöötlemise CNC masina operaator II 1 19.11.2008
Puidutöötlemise CNC masina operaator II 2 01.11.2011
Puidutöötlemise CNC masina operaator II 3 31.12.2013
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 4 16.10.2017
25 Puidutöötlemise CNC masina operaator III 1 19.11.2008
Puidutöötlemise CNC masina operaator III 2 01.11.2011
Puidutöötlemise CNC masina operaator III 3 31.12.2013
26 Sadulsepp I 1 19.11.2008
Sadulsepp II 1 19.11.2008
Sadulsepp III 1 19.11.2008
Sadulsepp-restauraator IV 1 19.11.2008
Sadulsepp I 2 01.11.2011
Sadulsepp II 2 01.11.2011
Sadulsepp III 2 01.11.2011
Sadulsepp-restauraator IV 2 01.11.2011
Sadulsepp I 3 08.05.2013
Sadulsepp II 3 08.05.2013
Sadulsepp III 3 08.05.2013
Sadulsepp-restauraator IV 3 08.05.2013
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 4 12.10.2016
Pehme mööbli valmistaja, tase 5 4 16.10.2017
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 5 04.10.2017
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 6 16.05.2018
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 7 26.04.2023
27 Forwarderioperaator II 1 27.05.2003
Forwarderioperaator III 2 06.06.2007
Forwarderioperaator III 3 27.04.2011
Forwarderioperaator III 4 31.12.2013
Forvarderioperaator, tase 4 5 04.12.2013
Forvarderioperaator, tase 4 6 04.10.2017
Forvarderioperaator, tase 4 7 30.03.2022
28 Harvesterioperaator III 1 27.05.2003
Harvesterioperaator III 2 06.06.2007
Harvesterioperaator III 3 27.04.2011
Harvesterioperaator III 4 31.12.2013
Harvesterioperaator, tase 4 5 04.12.2013
Harvesterioperaator, tase 4 6 04.10.2017
Harvesterioperaator, tase 4 7 30.03.2022
29 Metsandusettevõtja III 1 27.05.2003
Metsandusettevõtja III 2 06.06.2007
Metsandusettevõtja III 3 27.04.2011
Metsandusettevõtja III 4 31.12.2013
30 Metsandustehnik III 1 06.06.2007
Metsandustehnik III 2 27.04.2011
Metsandustehnik III 3 31.12.2013
31 Metsandustehnik IV 1 27.05.2003
Metsandustehnik IV 2 06.06.2007
Metsandustehnik IV 3 27.04.2011
Metsandustehnik IV 4 31.12.2013
Metsanduse spetsialist, tase 5 5 04.12.2013
Metsanduse spetsialist, tase 5 6 07.05.2018
Metsanduse spetsialist, tase 5 7 31.12.2018
Metsamajanduse spetsialist, tase 5 8 26.04.2023
32 Metsur II 1 27.05.2003
Metsur II 2 06.06.2007
Metsur II 3 27.04.2011
Metsur II 4 31.12.2013
Metsur, tase 4 5 07.05.2018
Metsur, tase 4 6 31.12.2018
Metsur, tase 4 7 24.01.2021
33 Puidukaubanduse spetsialist III 1 23.05.2005
Puidukaubanduse spetsialist III 2 19.11.2008
Puidukaubanduse spetsialist III 3 31.12.2012
34 Puidukaubanduse spetsialist IV 1 23.05.2005
Puidukaubanduse spetsialist IV 2 19.11.2008
Puidukaubanduse spetsialist IV 3 31.12.2012
35 Puidukuivati operaator II 1 19.11.2008
Puidukuivati operaator II 2 01.11.2011
Puidukuivati operaator II 3 31.12.2013
36 Raietööline I 1 27.05.2003
Raietööline I 2 06.06.2007
Raietööline I 3 27.04.2011
Raietööline I 4 01.11.2011
Raietööline I 5 31.12.2013
Raietööline, tase 3 6 04.12.2013
Raietööline, tase 3 7 04.10.2017
Raietööline, tase 3 8 30.03.2022
37 Saeliini operaator II 1 19.11.2008
Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator II 1 19.11.2008
Saematerjalide sorteerimisliini operaator II 1 19.11.2008
Ümarmetsamaterjalide sorteerimisliini operaator II 1 19.11.2008
Saeliini operaator II 2 01.11.2011
Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator II 2 01.11.2011
Saematerjalide sorteerimisliini operaator II 2 01.11.2011
Ümarmetsamaterjalide sorteerimisliini operaator II 2 01.11.2011
Saeliini operaator II 3 31.12.2013
Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator II 3 31.12.2013
Saematerjalide sorteerimisliini operaator II 3 31.12.2013
Ümarmetsamaterjalide sorteerimisliini operaator II 3 31.12.2013
Saematerjalide tootja ja töötleja, tase 4 4 07.05.2018
38 Puidupingitööline I 1 20.11.2006
Puidupingitööline I 2 19.11.2008
Puidupingitööline I 3 23.11.2010
Puidupingitööline, tase 2 4 22.11.2014
39 Puittoodete viimistleja I 1 20.11.2006
Puittoodete viimistleja I 2 19.11.2008
Puittoodete viimistleja I 3 01.11.2011
Puittoodete viimistleja, tase 2 4 22.11.2014
Puittoodete viimistleja I 5 31.12.2013
40 Tisler I 1 22.09.2002
Tisler I 2 07.06.2006
Tisler I 3 19.11.2008
Tisler I 4 22.11.2010
Tisler, tase 3 5 16.10.2012
Tisler, tase 3 6 04.10.2017
Tisler, tase 3 7 01.10.2018
41 Tisler II 1 22.09.2002
Tisler II 2 07.06.2006
Tisler II 3 19.11.2008
Tisler II 4 22.11.2010
Tisler, tase 4 5 16.10.2012
Tisler, tase 4 6 04.10.2017
Tisler, tase 4 7 01.10.2018
Tisler, tase 4 8 26.04.2023
42 Tisler III 1 22.09.2002
Tisler III 2 07.06.2006
Tisler III 3 19.11.2008
Tisler III 4 22.11.2010
Tisler, tase 5 5 16.10.2012
Tisler, tase 5 6 04.10.2017
Tisler, tase 5 7 01.10.2018
43 Puittoodete koostaja I 1 22.09.2006
44 Jääger III 1 05.05.2004
45 Raietööline, tase 2 1 05.12.2018
46 Puidupingioperaator, tase 3 1 04.10.2017
Puidupingioperaator, tase 3 2 16.12.2017
Puidupingioperaator, tase 3 3 16.11.2022
47 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 1 30.03.2022
48 Spooni- ja vineeritootja, tase 4 1 16.06.2022
49 Puidupingioperaator, tase 4 1 16.12.2022
50 Metsatehnik, tase 4 1 26.04.2023

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist