Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
  • Aiandus ja maastikuehitus
  • Inseneeria (põllumajandus)
  • Kalandus
  • Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
  • Mesindus
  • Põllu- ja maamajanduslik nõustamine
  • Toiduainete töötlemine ja tootmine
  • Veterinaaria
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Raimond Strastin 31.12.2020 Eesti Aiandusliit liige
2 Valdur Noormägi 31.12.2020 Eesti Kalaliit liige
3 Ott Aid 17.10.2022 Eesti Kalurite Liit liige
4 Marje Riis 09.08.2021 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing liige
5 Ene Aare 31.12.2020 Eesti Pagarite Selts liige
6 Katrin Tambet 29.05.2024 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda liige
7 Riina Nei 31.12.2020 Eesti Toiduainete- ja Maatöötajate Keskliit liige
8 Sirje Potisepp 31.12.2020 Eesti Toiduainetööstuse Liit esimees
9 Leho Verk 31.12.2020 Eestimaa Talupidajate Keskliit aseesimees
10 Mari Tikerpuu 31.12.2020 Haridus- ja Teadusministeerium liige
11 Leho Verk 08.09.2021 Maaelu Edendamise Sihtasutus liige
12 Liina Kaljula 31.12.2020 Maaeluministeerium liige
13 Meelis Pärn 31.12.2020 MTÜ Eesti Leivaliit liige
14 Endla Reintam 14.10.2023 Rektorite Nõukogu liige
15 Loreida Timberg 31.12.2020 Rektorite Nõukogu (toiduainetehnoloogia) liige
16 Kaie Piiskop 31.12.2020 SA Innove liige
Näita/peida arhiivis
17 Toivo Orgusaar 17.10.2017 Eesti Kalurite Liit liige
18 Merry Aart 05.09.2019 Eesti Konsulentide Ühing liige
19 Ann Riisenberg 29.05.2019 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda liige
20 Evi Randpere 13.09.2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda liige
21 Ann Riisenberg 08.06.2017 Eesti Põllumeeste Keskliit liige
22 Andres Vinni 08.09.2016 Maaelu Edendamise Sihtasutus liige
23 Einar Orgmets 14.10.2018 Rektorite Nõukogu liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2020
1 04.05.2020 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr 16
2 29.01.2020 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr 15
2019
3 14.11.2019 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr 14
4 31.05.2019 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr 13
5 06.05.2019 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr 12
2018
6 22.11.2018 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 11
7 17.04.2018 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 10
2017
8 17.12.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 9
9 13.11.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 8
10 21.09.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 7
11 06.07.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 6
12 22.05.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 5
13 25.01.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 4
2016
14 28.12.2016 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 3
15 07.11.2016 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 2
16 16.05.2016 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse KN otsus nr. 1
Varasemad Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1 2/19/255 05.09.2019 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Eesti Konsulentide Ühingu välja arvamine. Lae alla
2 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 33 30.05.2019 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu isikkooseisus Ann Riisenbergi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja asendamine Katrin Tambetiga Lae alla
3 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 31 15.10.2018 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu isikkooseisus Einar Orgmetsa Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Endla Reintamiga Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 24 18.10.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu isikkooseisus Toivo Orgusaare Eesti Kalurite Liidu esindaja asendamine Ott Aidiga Lae alla
5 SA Kutsekoda korraldus 20 13.09.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu isikkooseisus Evi Randpere Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja asendamine Ann Riisenbergiga Lae alla
6 haridus- ja teadusminister käskkiri 174 04.07.2017 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Eesti Põllumeeste Keskliidu välja arvamine Lae alla
7 Äriregister ärakiri 2432925 08.06.2017 Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemine Põllumajandus-Kaubanduskojaga Lae alla
8 Äriregister ärakiri 2432916 08.06.2017 Eesti Põllumeeste Keskliidu tegevuse lõpetamine Lae alla
9 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 34 09.09.2016 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu isikkooseisus Andres Vinni Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindaja asendamine Leho Verkiga Lae alla
10 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 28 10.08.2016 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu isikkoosseisu Marje Riisi Eesti Kutseliste Mesinike Ühenduse esindajana kinnitamine Lae alla
11 Haridus- ja teadusminister käskkiri 185 01.07.2016 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu institutsionaalsesse koosseisu Eesti Kutseliste Mesinke Ühingu lisamine Lae alla
12 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 17 29.12.2015 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
13 Haridus- ja teadusminister käskkiri 426 18.11.2015 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine Lae alla
14 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Eesti Aiandusliit
2 Eesti Kalurite Liit
3 Eesti Kutseliste Mesinike Ühing
4 Eesti Leivaliit
5 Eesti Maastikuehitajate Liit
6 Eesti Massööride Liit
7 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
8 Põllumajandusuuringute Keskus
9 Räpina Aianduskool
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Abiaednik, tase 2 2 16.04.2023
2 Nooremaednik, tase 3 8 16.04.2023
3 Aednik, tase 4 8 16.04.2023
4 Meisteraednik, tase 5 8 12.11.2022
5 Florist, tase 4 7 21.05.2022
6 Meisterflorist, tase 5 7 21.05.2022
7 Hobuhooldaja, tase 4 2 06.11.2021
8 Kalakasvataja, tase 4 2 12.11.2020
9 Rannakalur, tase 4 7 12.11.2022
10 Kondiiter, tase 4 8 13.11.2024
11 Vanemkondiiter, tase 5 8 13.11.2024
12 Konsulent, tase 5 9 16.12.2022
13 Konsulent, tase 6 9 16.12.2022
14 Konsulent, tase 7 2 16.12.2022
15 Loomaarsti abiline, tase 4 3 12.11.2020
16 Loomakasvatustöötaja, tase 3 9 21.11.2023
17 Loomakasvataja, tase 4 9 21.11.2023
18 Loomakasvatustootja, tase 5 8 21.11.2023
19 Loomamassöör, tase 5 1 21.11.2023
20 Maastikuehitaja, tase 2 1 12.11.2022
21 Maastikuehitaja, tase 3 2 12.11.2022
22 Maastikuehitaja, tase 4 7 12.11.2022
23 Maastikuehitaja, tase 5 5 12.11.2022
24 Mesinik, tase 4 2 04.06.2024
25 Mesinik, tase 5 3 04.06.2024
26 Abipagar, tase 3 9 13.11.2024
27 Pagar, tase 4 8 13.11.2024
28 Vanempagar, tase 5 8 13.11.2024
29 Taimekasvataja, tase 4 8 21.11.2023
30 Taimekasvatustootja, tase 5 8 21.11.2023
31 Toiduainetöötleja, tase 4 1 16.04.2023
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
32 Põllumajandusinsener IV 1 14.01.2009
Põllumajandusinsener IV 2 02.12.2010
Põllumajandusinsener IV 3 31.12.2013
33 Diplomeeritud põllumajandusinsener V 1 14.01.2009
Diplomeeritud põllumajandusinsener V 2 02.12.2010
Diplomeeritud põllumajandusinsener V 3 31.12.2013
34 Volitatud põllumajandusinsener V 1 14.01.2009
Volitatud põllumajandusinsener V 2 06.06.2011
Volitatud põllumajandusinsener V 3 31.12.2013
35 Aedviljatöötleja I 1 10.06.2006
Aedviljatöötleja I 2 25.11.2008
Aedviljatöötleja I 3 16.11.2011
Aedviljatöötleja I 4 31.12.2013
Aedviljatöötleja, tase 4 esmane kutse 5 15.05.2018
36 Aedviljatöötleja II 1 10.06.2006
Aedviljatöötleja II 2 25.11.2008
Aedviljatöötleja II 3 16.11.2011
Aedviljatöötleja II 4 26.11.2013
37 Florist I 1 06.06.2005
Florist I 2 25.11.2008
Florist I 3 28.05.2012
Florist I 4 02.12.2012
Florist, tase 4 5 21.05.2017
Florist I 6 31.12.2013
38 Florist II 1 06.06.2005
Florist II 2 25.11.2008
Florist II 3 28.05.2012
Florist II 4 02.12.2012
Meisterflorist, tase 5 5 21.05.2017
Florist II 6 31.12.2013
39 Jookide valmistaja II 1 12.06.2005
Jookide valmistaja II 2 25.11.2008
Jookide valmistaja II 3 16.11.2011
Jookide valmistaja II 4 31.12.2013
Jookide valmistaja, tase 4 5 15.05.2018
40 Jookide valmistaja III 1 12.06.2005
Jookide valmistaja III 2 25.11.2008
Jookide valmistaja III 3 16.11.2011
Jookide valmistaja III 4 31.12.2013
41 Kalandusspetsialist IV 1 11.06.2006
Kalandusspetsialist IV 2 25.11.2008
Kalandusspetsialist IV 3 16.11.2011
Kalandusspetsialist IV 4 31.12.2013
42 Kalasuitsutaja III 1 15.11.2001
Kalasuitsutaja III 2 06.06.2005
Kalasuitsutaja III 3 25.11.2008
Kalasuitsutaja III 4 04.01.2012
43 Kalatöötleja I 1 06.06.2005
Kalatöötleja I 2 25.11.2008
Kalatöötleja I 3 31.12.2012
Kalakäitleja, tase 4 esmane kutse 4 15.05.2018
44 Kalatöötleja II 1 15.11.2001
Kalatöötleja II 2 06.06.2005
Kalatöötleja II 3 25.11.2008
Kalatöötleja II 4 31.12.2012
45 Konservide steriliseerija III 1 11.06.2006
Konservide steriliseerija III 2 25.11.2008
Konservide steriliseerija III 3 04.01.2012
46 Lihatoodete valmistaja II 1 07.06.2004
Värske liha käitleja II 1 07.06.2004
Lihatoodete valmistaja II 2 20.11.2007
Värske liha käitleja II 2 20.11.2007
Lihatoodete valmistaja II 3 29.11.2010
Värske liha käitleja II 3 29.11.2010
Lihatoodete valmistaja II 4 31.12.2013
Värske liha käitleja II 4 31.12.2013
Lihatöötleja, tase 4 5 15.05.2018
47 Lihunik II 1 07.06.2004
Lihunik II 2 20.11.2007
Lihunik II 3 29.11.2010
Lihunik II 4 31.12.2013
48 Maastikuehitaja II 1 29.11.2010
Maastikuehitaja II 2 02.12.2012
Maastikuehitaja, tase 4 3 02.12.2012
Maastikuehitaja II 4 31.12.2013
Maastikuehitaja, tase 4 5 12.11.2017
Maastikuehitaja, tase 4 6 03.05.2020
49 Maastikuehitaja III 1 29.05.2007
Maastikuehitaja III 2 29.11.2010
Maastikuehitaja III 3 31.12.2013
Vanem-maastikuehitaja, tase 5 4 28.05.2017
50 Piimatoodete meister III 1 25.11.2003
Piimatoodete meister III 2 29.05.2007
Piimatoodete meister III 3 29.11.2010
Piimatoodete meister III 4 31.12.2013
51 Piimatöötleja I 1 29.05.2007
Piimatöötleja I 2 29.11.2010
Piimatöötleja I 3 31.12.2013
52 Piimatöötleja II 1 25.11.2003
Piimatöötleja II 2 29.05.2007
Piimatöötleja II 3 29.11.2010
Piimatöötleja II 4 31.12.2013
Piimatöötleja, tase 4 5 15.05.2018
53 Toidutehnoloog IV 1 11.06.2006
Toidutehnoloog IV 2 25.11.2008
Toidutehnoloog IV 3 16.11.2011
Toidutehnoloog IV 4 31.12.2013
54 Aednik I 1 07.06.2004
Aednik I 2 20.11.2007
Aednik I 3 19.12.2010
Aednik I 4 02.12.2012
Nooremaednik, tase 3 5 08.04.2014
Aednik I 6 31.12.2013
Nooremaednik, tase 3 7 16.04.2018
55 Aednik II 1 07.06.2004
Aednik II 2 20.11.2007
Aednik II 3 19.12.2010
Aednik II 4 02.12.2012
Aednik, tase 4 5 08.04.2014
Aednik II 6 31.12.2013
Aednik, tase 4 7 16.04.2018
56 Aednik III 1 07.06.2004
Aednik III 2 20.11.2007
Aednik III 3 19.12.2010
Aednik III 4 02.12.2012
Aednik III 5 31.12.2013
Meisteraednik, tase 5 6 21.05.2017
Meisteraednik, tase 5 7 12.11.2017
57 Rannakalur I 1 25.11.2008
Rannakalur I 2 16.11.2011
Rannakalur I 3 31.12.2013
58 Rannakalur II 1 07.06.2004
Rannakalur II 2 11.06.2006
Rannakalur II 3 25.11.2008
Rannakalur II 4 16.11.2011
Rannakalur II 5 31.12.2013
Rannakalur, tase 4 6 12.11.2017
59 Avamerekalur I 1 25.11.2008
Avamerekalur I 2 16.11.2011
Avamerekalur I 3 31.12.2013
60 Avamerekalur II 1 25.11.2008
Avamerekalur II 2 16.11.2011
Avamerekalur II 3 31.12.2013
61 Avamerekalur III 1 07.06.2004
Avamerekalur III 2 11.06.2006
Avamerekalur III 3 25.11.2008
Avamerekalur III 4 16.11.2011
Avamerekalur III 5 04.01.2012
62 Kondiiter I 1 15.11.2001
Kondiiter I 2 06.06.2005
Kondiiter I 3 25.11.2008
Kondiiter I 4 16.11.2011
Kondiiter I 5 31.12.2013
63 Kondiiter II 1 06.06.2005
Kondiiter II 2 25.11.2008
Kondiiter II 3 16.11.2011
Kondiiter II 4 31.12.2013
Kondiiter, tase 4 5 16.04.2018
Kondiiter, tase 4 6 16.04.2019
Kondiiter, tase 4 7 13.11.2019
64 Kondiiter III 1 06.06.2005
Kondiiter III 2 25.11.2008
Kondiiter III 3 16.11.2011
Kondiiter III 4 31.12.2013
Meisterkondiiter, tase 5 5 16.04.2018
Meisterkondiiter, tase 5 6 16.04.2019
Meisterkondiiter, tase 5 7 13.11.2019
65 Pagar I 1 15.11.2001
Pagar I 2 06.06.2005
Pagar I 3 25.11.2008
Pagar I 4 16.11.2011
Pagar I 5 31.12.2013
Abipagar, tase 3 6 16.04.2018
Abipagar, tase 3 7 16.04.2019
Abipagar, tase 3 8 13.11.2019
66 Pagar II 1 06.06.2005
Pagar II 2 25.11.2008
Pagar II 3 16.11.2011
Pagar II 4 31.12.2013
Pagar, tase 4 5 16.04.2018
Pagar, tase 4 6 16.04.2019
Pagar, tase 4 7 13.11.2019
67 Pagar III 1 06.06.2005
Pagar III 2 25.11.2008
Pagar III 3 16.11.2011
Pagar III 4 31.12.2013
Meisterpagar, tase 5 5 16.04.2018
Meisterpagar, tase 5 6 16.04.2019
Meisterpagar, tase 5 7 13.11.2019
68 Loomakasvatusspetsialist IV 1 06.06.2005
Loomakasvatusspetsialist IV 2 25.11.2008
Loomakasvatusspetsialist IV 3 16.11.2011
Loomakasvatusspetsialist IV 4 04.01.2012
69 Taimekasvatusspetsialist IV 1 06.06.2005
Taimekasvatusspetsialist IV 2 25.11.2008
Taimekasvatusspetsialist IV 3 16.11.2011
Taimekasvatusspetsialist IV 4 31.12.2013
70 Põllumajandustehnika spetsialist III 1 06.06.2005
Põllumajandustehnika spetsialist III 2 25.11.2008
Põllumajandustehnika spetsialist III 3 16.11.2011
Põllumajandustehnika spetsialist III 4 31.12.2013
71 Põllumajandustehnika spetsialist IV 1 06.06.2005
Põllumajandustehnika spetsialist IV 2 25.11.2008
Põllumajandustehnika spetsialist IV 3 16.11.2011
Põllumajandustehnika spetsialist IV 4 31.12.2013
72 Põllumajandustöötaja I 1 06.06.2005
Põllumajandustöötaja I 2 21.11.2006
Põllumajandustöötaja I 3 25.11.2008
Põllumajandustöötaja I 4 16.11.2011
Põllumajandustöötaja I 5 31.12.2013
Põllumajandustöötaja, tase 3 6 16.04.2018
Põllumajandustöötaja, tase 3 7 16.04.2019
Loomakasvatustöötaja, tase 3 8 30.05.2019
73 Põllumajandustöötaja II 1 06.06.2005
Põllumajandustöötaja II 2 21.11.2006
Põllumajandustöötaja II 3 25.11.2008
Põllumajandustöötaja II 4 16.11.2011
Põllumajandustöötaja II 5 31.12.2013
Põllumajandustöötaja, tase 4 6 16.04.2018
Põllumajandustöötaja, tase 4 7 16.04.2019
Loomakasvataja, tase 4 8 30.05.2019
74 Konsulent IV 1 05.12.2005
Konsulent IV 2 11.04.2007
Konsulent IV 3 29.12.2008
Konsulent IV 4 29.11.2010
Konsulent IV 5 16.11.2011
Konsulent IV 6 27.11.2013
Konsulent, tase 5 7 04.06.2014
Konsulent, tase 5 8 16.12.2017
75 Konsulent V 1 05.12.2005
Konsulent V 2 11.04.2007
Konsulent V 3 29.12.2008
Konsulent V 4 29.11.2010
Konsulent V 5 16.11.2011
Konsulent V 6 27.11.2013
Konsulent, tase 6 7 04.06.2014
Konsulent, tase 6 8 16.12.2017
76 Põllumajandustootja III 1 16.12.2004
Põllumajandustootja III 2 25.11.2008
Põllumajandustootja III 3 16.11.2011
Põllumajandustootja III 4 31.12.2013
Põllumajandustootja, tase 5 5 06.06.2013
Põllumajandustootja, tase 5 6 16.04.2018
Põllumajandustootja, tase 5 7 16.04.2019
77 Põllumajandusmasinate juht II 1 29.11.2006
78 Loomaarsti abiline, tase 4 1 03.03.2011
Loomaarsti abiline, tase 4 2 12.11.2015
79 Mesinik, tase 5 1 04.06.2014
Mesinik, tase 5 2 04.06.2019
80 Kalakasvataja, tase 4 1 12.11.2015
81 Hobuhooldaja, tase 4 1 30.06.2016
82 Haljastaja II 1 07.06.2004
Haljastaja II 2 20.11.2007
83 Noorem-maastikuehitaja, tase 3 1 28.05.2017
84 Kalakonservide kaanetaja III 1 13.12.2003
85 Kalakonservide steriliseerija III 1 13.12.2003
86 Abiaednik, tase 2 1 16.04.2018
87 Mesinik, tase 4 1 04.06.2019
88 Konsulent, tase 7 1 16.12.2017

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist