Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Transport ja Logistika
  • Inseneeria (transport)
  • Logistika
  • Merendus
  • Raudteetransport
  • Sõidukite hooldus ja remont
  • Sõidukite juhtimine
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni II volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Arno Sillat 07.11.2023 Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit liige
2 Ahti Aasala 25.05.2027 Autokutseõppe Liit liige
3 Vahur Ausmees 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Laevaomanike Liit liige
4 Herkki Kitsing 31.12.2025 Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon liige
5 Jüri Lember 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing liige
6 Ermo Perolainen 31.12.2025 Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon liige
7 Viktor Palmet 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Sadamate Liit aseesimees
8 Peep Tomingas 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing esimees
9 Aulika Riisenberg 03.07.2027 Haridus- ja Teadusministeerium liige
10 Jane Kallion 03.07.2027 Haridus- ja Teadusministeerium liige
11 Indrek Gailan 28.03.2022 28.03.2027 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium liige
12 Enno Lend 19.12.2021 19.12.2026 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
13 Kati Nõuakas 05.12.2026 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
14 Oliver Kallas 24.02.2025 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
15 Dago Antov 14.10.2023 Rektorite Nõukogu liige
16 Tarvi Viisalu 31.12.2025 SA Raudteekutsed liige
17 Margus Meius 31.12.2020 17.10.2027 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet liige
18 Üllar Kallas 28.10.2024 Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing liige
19 Jürgo Vahtra 31.12.2020 31.12.2025 Transpordiamet liige
20 Raul Tell 21.11.2021 21.11.2026 Transpordiamet liige
Näita/peida arhiivis
21 Sulev Narusk 07.11.2018 Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit liige
22 Villem Tori 31.12.2020 Autoettevõtete Liit liige
23 Andrus Simberg 27.09.2016 Autokutseõppe Liit liige
24 Ene Pukk 27.09.2021 25.05.2022 Autokutseõppe Liit liige
25 Meelike Paalberg 31.12.2020 Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon esimees
26 Jaak Kivisild 31.12.2020 Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon liige
27 Juhan Sein 31.12.2020 Eesti Transpordi ja Teede Ühing liige
28 Jaan-Hendrik Toomel 28.10.2019 Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing liige
29 Anu Moosel 01.09.2021 Haridus- ja Noorteamet liige
30 Meelis Mereküla 03.07.2022 Haridus- ja Teadusministeerium (kutseharidus) liige
31 Ülle Laas 31.12.2020 03.07.2022 Haridus- ja Teadusministeerium (kutseharidus) liige
32 Kaidi Nõmmela 07.05.2018 Haridus- ja Teadusministeerium (täiskasvanuharidus) liige
33 Toomas Haidak 28.03.2017 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium liige
34 Peep Tomingas 31.12.2020 18.02.2021 Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing aseesimees
35 Aimar Lukk 19.12.2016 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu aseesimees
36 Ain Tulvi 28.01.2016 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
37 Martin Kuusk 05.12.2021 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
38 Tõnu Mägi 24.02.2020 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
39 Valve Kirsipuu 07.11.2018 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige
40 Ott Koppel 14.10.2018 Rektorite Nõukogu liige
41 Tanel Oppi 31.12.2020 SA Innove liige
42 Anto Looken 31.12.2020 SA Raudteekutsed liige
43 Marina Annus 17.10.2022 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet liige
44 Triinu Uiboleht 28.04.2022 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet liige
45 Erik Noor 21.11.2016 Veeteede Amet liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2022
1 04.11.2022 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 24
2 29.04.2022 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 23
3 11.02.2022 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 21
2021
4 20.10.2021 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 20
5 11.10.2021 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 19
6 17.06.2021 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 18
7 14.05.2021 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 17
8 19.02.2021 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 16
2020
9 28.12.2020 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 15
10 17.04.2020 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 14
2019
11 09.12.2019 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 13
12 15.05.2019 Transpordi ja Logistika KN otsus nr 12
2018
13 15.11.2018 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 11
14 21.09.2018 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 10
15 30.01.2018 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 09
2017
16 23.11.2017 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 08
17 30.06.2017 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 07
18 03.05.2017 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 06
19 18.04.2017 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 05
20 13.02.2017 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 04
2016
21 24.11.2016 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 03
22 12.05.2016 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 02
23 31.03.2016 Transpordi ja Logistika KN otsus nr. 01
Varasemad Inseneride Kutsenõukogu Otsused
Varasemad Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 SA Kutsekoda juhatuse liige Korraldus 1-3/56 17.10.2022 Kutsenõukogu isikkoosseisu muutmine, Margus Meius nimetamine Lae alla
2 Haridus- ja teadusminister korraldus 1-3/46 04.07.2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kinnitamine kutsenõukogudes Lae alla
3 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/22/185 29.06.2022 Haridus- ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses kutsenõukogude institutsionaalsete koosseisude muudatustega (Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu, Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu) Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige Korraldus 1-3/35 26.05.2022 Kutsenõukogu isikkoosseisu muutmine, Ahti Aasala nimetamine Lae alla
5 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 6 15.03.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esindaja Indrek Gailani teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
6 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/22/8 07.01.2022 Haridus- ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses kutsenõukogude institutsionaalsete koosseisude muudatustega - Haridus- ja Noorteameti välja arvamine kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Lae alla
7 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 1 05.01.2022 Veeteede Ameti esindaja Raul Telli teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
8 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 49 06.12.2021 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Martin Kuuski Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Kati Nõukasega Lae alla
9 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 48 06.12.2021 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja Enno Lendi teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
10 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 30 28.09.2021 Autokutseõppe Liidu esindaja Ene Pukk\'i teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
11 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/21/58 19.02.2021 Haridus-ja teadusministri käskkirja muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti moodustamisega SA Innove nime muutmine Haridus- ja Noorteametiks. Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing nime muutmine Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühinguks. Kutsenõukogu institutsionaalsest koosseisust Eesti Transpordi ja Teede Ühingu ning Autoettevõtete Liidu välja arvamine. Lae alla
12 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 35 10.12.2020 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisu muudatuste kinnitamine Lae alla
13 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 8 25.02.2020 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Tõnu Mägi Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Oliver Kallasega Lae alla
14 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 49 29.10.2019 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Jaan-Hendrik Toomeli Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esindaja asendamine Üllar Kallasega Lae alla
15 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/19/81 26.03.2019 Kutsenõukogude moodustamise ja institutsionaalse koosseisu kinnitamise käskkirjade muutmine seoses Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ümberkorraldamise ning ühendamisega Lae alla
16 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 41 08.11.2018 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Viive Kirsipuu Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Martin Kuusega Lae alla
17 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 41 08.11.2018 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Sulev Naruski Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) esindaja asendamine Arno Sillatiga Lae alla
18 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 31 15.10.2018 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Ott Koppeli Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Dago Antoviga Lae alla
19 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 171 15.05.2018 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkooseisust Virve Kirsipuu Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja välja arvamine Lae alla
20 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 18 08.05.2018 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Kaidi Nõmmela Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja asendamine Meelis Merekülaga Lae alla
21 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 8 29.03.2017 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Toomas Haidaku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja asendamine Indrek Gailaniga Lae alla
22 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 45 20.12.2016 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus Aimar Lukki Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Enno Lendiga Lae alla
23 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 44 22.11.2016 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkooseisus Erik Noore Veede Ameti esindaja asendamine Raul Telliga Lae alla
24 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 37 28.09.2016 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisus A. Simbergi Autokutseõppe Liidu esindja asendamine E. Pukkiga Lae alla
25 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 5 29.01.2016 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkooseisus Ain Tulvi Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja asendamine Tõnu Mägi´ga Lae alla
26 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 18 29.12.2015 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
27 Haridus- ja teadusminister käskkiri 433 18.11.2015 Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine Lae alla
28 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Autokutseõppe Liit
2 Eesti Raudtee
3 Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing
4 Sihtasutus Raudteekutsed
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Automaaler, tase 4 8 28.04.2027
2 Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 8 03.11.2027
3 Autoplekksepp, tase 4 8 19.10.2026
4 Autokeretehnik, tase 5 8 19.10.2026
5 Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 5 08.12.2024
6 Mootorsõidukitehnik, tase 4 11 19.10.2026
7 Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 11 19.10.2026
8 Dokker, tase 4 7 03.11.2024
9 Laoabiline, tase 3 5 28.04.2027
10 Laotöötaja, tase 4 7 28.04.2027
11 Laojuht, tase 5 7 28.04.2027
12 Hanke- ja ostuspetsialist, tase 5 1 18.02.2026
13 Hankejuht, tase 6 3 03.11.2023
14 Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 5 20.09.2023
15 Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 4 20.09.2023
16 Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 4 20.09.2023
17 Raudtee eriveeremi juht, tase 4 5 20.09.2023
18 Raudtee keevitaja, tase 3 2 03.11.2024
19 Raudtee keevitusmeister, tase 5 2 03.11.2024
20 Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 7 20.09.2023
21 Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 7 20.09.2023
22 Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 7 20.09.2023
23 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 7 20.09.2023
24 Raudtee sillameister, tase 5 1 14.05.2024
25 Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 5 20.09.2023
26 Raudtee teemehaanik, tase 3 6 03.11.2024
27 Raudtee teemehaanik, tase 4 6 03.11.2024
28 Raudtee teemehaanik, tase 5 3 14.05.2024
29 Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 6 14.05.2024
30 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 6 14.05.2024
31 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 6 14.05.2024
32 Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6 6 14.05.2024
33 Raudtee veoveeremi turvanguseadmete mehaanik, tase 4 2 14.05.2024
34 Raudtee-elektrik, tase 3 2 14.05.2024
35 Raudtee-elektrik, tase 4 6 14.05.2024
36 Raudtee-elektrik, tase 5 6 14.05.2024
37 Raudteeinsener, tase 6 7 28.04.2023
Raudteeinsener, tase 6 8 28.04.2028
38 Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 7 28.04.2023
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 8 28.04.2028
39 Volitatud raudteeinsener, tase 8 7 28.04.2023
Volitatud raudteeinsener, tase 8 8 28.04.2028
40 Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 6 14.05.2024
41 Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 6 14.05.2024
42 Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 2 14.05.2024
43 Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 2 20.09.2023
44 Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 6 20.09.2023
45 Rongikoostaja abi, tase 2 6 20.09.2023
46 Rongikoostaja, tase 3 6 20.09.2023
47 Tarneahelajuht, tase 7 2 14.11.2023
48 Liikuvusinsener, tase 6 1 14.11.2023
49 Liikuvusinsener, tase 7 1 14.11.2023
50 Vagunijärelevaataja, tase 3 6 20.09.2023
51 Vagunijärelevaataja, tase 4 2 20.09.2023
52 Vedurijuhi abi, tase 2 5 20.09.2023
53 Vedurijuhi abi, tase 3 6 20.09.2023
54 Veokorraldaja-logistik, tase 4 10 28.04.2027
55 Logistik, tase 5 6 28.04.2027
56 Logistikajuht, tase 6 7 28.04.2027
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
60 Raudteeinsener IV 1 14.01.2009
Raudteeinsener IV 2 02.12.2010
Raudteeinsener IV 3 31.12.2013
Raudteeinsener, tase 6 4 25.05.2015
Raudteeinsener, tase 6 5 29.06.2017
Raudteeinsener, tase 6 6 28.04.2022
61 Diplomeeritud raudteeinsener V 1 14.01.2009
Diplomeeritud raudteeinsener V 2 02.12.2010
Diplomeeritud raudteeinsener V 3 31.12.2013
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 4 25.05.2015
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 5 29.06.2017
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 6 28.04.2022
62 Volitatud raudteeinsener V 1 14.01.2009
Volitatud raudteeinsener V 2 06.06.2011
Volitatud raudteeinsener V 3 31.12.2013
Volitatud raudteeinsener, tase 8 4 25.05.2015
Volitatud raudteeinsener, tase 8 5 29.06.2017
Volitatud raudteeinsener, tase 8 6 28.04.2022
63 Transporditehnikainsener IV 1 02.06.2008
Transporditehnikainsener IV 2 02.12.2010
Transporditehnikainsener IV 3 31.12.2013
64 Diplomeeritud transporditehnikainsener V 1 02.06.2008
Diplomeeritud transporditehnikainsener V 2 02.12.2010
Diplomeeritud transporditehnikainsener V 3 31.12.2013
65 Volitatud transporditehnikainsener V 1 02.06.2008
Volitatud transporditehnikainsener V 2 06.06.2011
Volitatud transporditehnikainsener V 3 31.12.2013
66 Lennundusinsener IV 1 02.12.2010
Lennundusinsener IV 2 31.12.2013
Lennundusinsener, tase 6 3 10.06.2019
67 Diplomeeritud lennundusinsener V 1 06.12.2010
Diplomeeritud lennundusinsener V 2 31.12.2013
Diplomeeritud lennundusinsener, tase 7 3 10.06.2019
68 Volitatud lennundusinsener V 1 06.06.2011
Volitatud lennundusinsener V 2 31.12.2013
Volitatud lennundusinsener, tase 8 3 10.06.2019
69 Automaaler I 1 30.05.2005
Automaaler I 2 09.12.2008
Automaaler I 3 08.06.2011
Automaaler I 4 31.12.2013
Automaaler, tase 4 5 30.06.2016
Automaaler, tase 4 6 05.06.2017
Automaaler, tase 4 7 02.05.2022
70 Automaaler II 1 30.05.2005
Automaaler II 2 09.12.2008
Automaaler II 3 08.06.2011
Automaaler II 4 31.12.2013
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 5 30.06.2016
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 6 05.06.2017
Sõidukite kere- ja värvitööde meister, tase 5 7 03.11.2022
71 Autoplekksepp I 1 08.05.2005
Autoplekksepp I 2 09.12.2008
Autoplekksepp I 3 08.06.2011
Autoplekksepp I 4 31.12.2013
Autoplekksepp-komplekteerija, tase 3 5 30.06.2016
Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 6 13.05.2021
Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 7 19.10.2021
72 Autoplekksepp II 1 08.05.2005
Autoplekksepp II 2 09.12.2008
Autoplekksepp II 3 08.06.2011
Autoplekksepp II 4 31.12.2013
Autokeretehnik, tase 4 5 30.06.2016
Autokeretehnik, tase 4 6 11.05.2021
Autokeretehnik, tase 4 7 19.10.2021
73 Dokker I 1 30.05.2005
Dokker I 2 09.12.2008
Dokker I 3 08.06.2011
Dokker I 4 04.01.2012
Dokker, tase 3 5 28.11.2017
74 Dokker II 1 30.05.2005
Dokker II 2 09.12.2008
Dokker II 3 08.06.2011
Dokker II 4 04.01.2012
75 Dokker III 1 30.05.2005
Dokker III 2 09.12.2008
Dokker III 3 08.06.2011
Dokker III 4 04.01.2012
Dokker, tase 4 5 23.11.2017
Dokker, tase 4 6 03.11.2022
76 Laevajuht I 1 09.12.2008
Laevajuht I 2 08.06.2011
Laevajuht I 3 31.12.2013
77 Laevajuht II 1 09.12.2008
Laevajuht II 2 08.06.2011
Laevajuht II 3 31.12.2013
78 Laevajuht III 1 30.05.2005
Laevajuht III 2 09.12.2008
Laevajuht III 3 08.06.2011
Laevajuht III 4 31.12.2013
79 Laevajuht IV 1 30.05.2005
Laevajuht IV 2 09.12.2008
Laevajuht IV 3 08.06.2011
Laevajuht IV 4 31.12.2013
80 Laevamehaanik I 1 09.12.2008
Laevamehaanik I 2 08.06.2011
Laevamehaanik I 3 31.12.2013
81 Laevamehaanik II 1 09.12.2008
Laevamehaanik II 2 08.06.2011
Laevamehaanik II 3 31.12.2013
82 Laevamehaanik III 1 30.05.2005
Laevamehaanik III 2 09.12.2008
Laevamehaanik III 3 08.06.2011
Laevamehaanik III 4 31.12.2013
83 Laevamehaanik IV 1 30.05.2005
Laevamehaanik IV 2 09.12.2008
Laevamehaanik IV 3 08.06.2011
Laevamehaanik IV 4 31.12.2013
84 Raudtee ehitusjuht III 1 09.12.2008
Raudtee ehitusjuht III 2 08.06.2011
Raudtee ehitusjuht III 3 31.12.2013
85 Raudtee ehitusjuht IV 1 09.12.2008
Raudtee ehitusjuht IV 2 08.06.2011
Raudtee ehitusjuht IV 3 31.12.2013
86 Sisevee laevajuht II 1 09.12.2008
Sisevee laevajuht II 2 08.06.2011
Sisevee laevajuht II 3 31.12.2013
87 Sisevee laevajuht III 1 09.12.2008
Sisevee laevajuht III 2 08.06.2011
Sisevee laevajuht III 3 31.12.2013
88 Talman III 1 30.05.2005
Talman III 2 09.12.2008
Talman III 3 08.06.2011
Talman III 4 04.01.2012
89 Laopidaja III 1 30.05.2005
Laopidaja III 2 09.12.2008
Laopidaja III 3 08.06.2011
Laopidaja III 4 31.12.2013
Laohoidja, tase 5 5 05.06.2017
Laojuht, tase 5 6 29.04.2022
90 Kaubakäsitleja I 1 30.05.2005
Kaubakäsitleja I 2 09.12.2008
Kaubakäsitleja I 3 08.06.2011
Kaubakäsitleja I 4 31.12.2013
91 Kaubakäsitleja II 1 30.05.2005
Kaubakäsitleja II 2 09.12.2008
Kaubakäsitleja II 3 08.06.2011
Kaubakäsitleja II 4 31.12.2013
Laotöötaja, tase 4 5 05.06.2017
Laotöötaja, tase 4 6 29.04.2022
92 Veokorraldaja III 1 30.05.2005
Veokorraldaja III 2 09.12.2008
Veokorraldaja III 3 08.06.2011
Veokorraldaja III 4 31.12.2013
Veokorraldaja, tase 4 5 03.03.2014
Veokorraldaja, tase 4 6 02.05.2017
Veokorraldaja, tase 4 7 02.05.2020
Veokorraldaja-logistik, tase 4 8 10.02.2022
Veokorraldaja-logistik, tase 4 9 28.04.2022
93 Logistik V 1 27.05.2006
Veokorraldaja V 1 30.05.2005
Logistik V 2 21.11.2007
Veokorraldaja V 2 09.12.2008
Logistik V 3 28.12.2010
Veokorraldaja V 3 08.06.2011
Logistik V 4 03.03.2014
Veokorraldaja V 4 31.12.2013
Logistik, tase 7 5 28.12.2015
Transpordikorraldusjuht, tase 7 5 28.11.2017
94 Defektoskoopia operaator I 1 05.06.2007
Defektoskoopia operaator I 2 28.12.2010
Defektoskoopia operaator I 3 31.12.2013
Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 4 20.09.2018
95 Defektoskoopia operaator II 1 28.12.2010
Defektoskoopia operaator II 2 31.12.2013
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 3 20.09.2018
96 Defektoskoopia operaator III 1 28.12.2010
Defektoskoopia operaator III 2 31.12.2013
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 3 20.09.2018
97 Raudtee eriveeremi juht II 1 05.06.2007
Raudtee eriveeremi juht II 2 28.12.2010
Raudtee eriveeremi juht II 3 31.12.2013
Raudtee eriveeremi juht, tase 4 4 20.09.2018
98 Liikluskorraldaja I 1 27.03.2005
Liikluskorraldaja I 2 06.06.2006
Raudtee liikluskorraldaja I 3 09.12.2008
Raudtee liikluskorraldaja I 4 08.06.2011
Raudtee liikluskorraldaja I 5 31.12.2013
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 6 20.09.2018
99 Liikluskorraldaja II 1 27.03.2005
Liikluskorraldaja III 1 27.03.2005
Liikluskorraldaja II 2 06.06.2006
Liikluskorraldaja III 2 06.06.2006
Raudtee liikluskorraldaja II 3 09.12.2008
Raudtee liikluskorraldaja III 3 09.12.2008
Raudtee liikluskorraldaja II 4 08.06.2011
Raudtee liikluskorraldaja III 4 08.06.2011
Raudtee liikluskorraldaja II 5 31.12.2013
Raudtee liikluskorraldaja III 5 31.12.2013
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 6 20.09.2018
100 Liikluskorraldaja IV 1 27.03.2005
Liikluskorraldaja IV 2 06.06.2006
Raudtee liikluskorraldaja IV 3 09.12.2008
Raudtee liikluskorraldaja IV 4 08.06.2011
Raudtee liikluskorraldaja IV 5 31.12.2013
Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 6 20.09.2018
101 Liikluskorraldaja V 1 27.03.2005
Liikluskorraldaja V 2 06.06.2006
Raudtee liikluskorraldaja V 3 09.12.2008
Raudtee liikluskorraldaja V 4 08.06.2011
Raudtee liikluskorraldaja V 5 31.12.2013
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 6 20.09.2018
102 Raudtee sideseadmete ehitusjuht III 1 09.12.2008
Raudtee sideseadmete ehitusjuht III 2 08.06.2011
Raudtee sideseadmete ehitusjuht III 3 31.12.2013
103 Raudtee teemehaanik I 1 05.06.2007
Raudtee teemehaanik I 2 28.12.2010
Raudtee teemehaanik I 3 31.12.2013
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 4 20.09.2018
104 Raudtee teemehaanik II 1 05.06.2007
Raudtee teemehaanik II 2 28.12.2010
Raudtee teemehaanik II 3 31.12.2013
Raudtee teemehaanik, tase 3 4 29.01.2018
Raudtee teemehaanik, tase 3 5 03.11.2022
105 Raudtee teemehaanik III 1 05.06.2007
Raudtee teemehaanik III 2 28.12.2010
Raudtee teemehaanik III 3 31.12.2013
Raudtee teemehaanik, tase 4 4 29.01.2018
Raudtee teemehaanik, tase 4 5 03.11.2022
106 Raudtee turvanguseadmete ehitusjuht III 1 09.12.2008
Raudtee turvanguseadmete ehitusjuht III 2 08.06.2011
Raudtee turvanguseadmete ehitusjuht III 3 31.12.2013
107 Raudteeautomaatik I 1 06.06.2006
Raudteeautomaatik I 2 05.06.2007
Raudtee turvanguseadmete mehaanik I 3 28.12.2010
Raudtee turvanguseadmete mehaanik I 4 31.12.2013
Raudtee turvanguseadmete nooremmehaanik, tase 2 5 14.05.2019
108 Raudteeautomaatik II 1 06.06.2006
Raudteeautomaatik II 2 05.06.2007
Raudtee turvanguseadmete mehaanik II 3 28.12.2010
Raudtee turvanguseadmete mehaanik II 4 31.12.2013
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 4 5 14.05.2019
109 Raudteeautomaatik III 1 06.06.2006
Raudteeautomaatik III 2 05.06.2007
Raudtee turvanguseadmete mehaanik III 3 28.12.2010
Raudtee turvanguseadmete mehaanik III 4 31.12.2013
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 5 5 14.05.2019
110 Raudteeautomaatik IV 1 06.06.2006
Raudteeautomaatik IV 2 05.06.2007
Raudtee turvanguseadmete mehaanik IV 3 28.12.2010
Raudtee turvanguseadmete mehaanik IV 4 31.12.2013
Raudtee turvanguseadmete mehaanik, tase 6 5 14.05.2019
111 Raudtee-elektrik II 1 06.06.2006
Raudtee-elektrik II 2 09.12.2008
Raudtee-elektrik II 3 08.06.2011
Raudtee-elektrik II 4 31.12.2013
Raudtee-elektrik, tase 4 5 14.05.2019
112 Raudtee-elektrik III 1 06.06.2006
Raudtee-elektrik III 2 09.12.2008
Raudtee-elektrik III 3 08.06.2011
Raudtee-elektrik III 4 31.12.2013
Raudtee-elektrik, tase 5 5 14.05.2019
113 Raudteeveeremi elektrik II 1 06.06.2006
Raudteeveeremi elektrik II 2 09.12.2008
Raudteeveeremi elektrik II 3 08.06.2011
Raudteeveeremi elektrik II 4 31.12.2013
114 Raudteeveeremi lukksepp I 1 28.11.2006
Raudteeveeremi lukksepp I 2 09.12.2008
Raudteeveeremi lukksepp I 3 08.06.2011
Raudteeveeremi lukksepp I 4 31.12.2013
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 5 14.05.2019
115 Raudteeveeremi lukksepp II 1 28.11.2006
Raudteeveeremi lukksepp II 2 09.12.2008
Raudteeveeremi lukksepp II 3 08.06.2011
Raudteeveeremi lukksepp II 4 31.12.2013
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 5 14.05.2019
116 Raudteeveeremi mehaanik III 1 28.11.2006
Raudteeveeremi mehaanik III 2 09.12.2008
Raudteeveeremi mehaanik III 3 08.06.2011
Raudteeveeremi mehaanik III 4 31.12.2013
Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 5 20.09.2018
117 Rongikoostaja I 1 27.03.2005
Rongikoostaja I 2 09.12.2008
Rongikoostaja I 3 08.06.2011
Rongikoostaja I 4 31.12.2013
Rongikoostaja abi, tase 2 5 20.09.2018
118 Rongikoostaja II 1 27.03.2005
Rongikoostaja II 2 09.12.2008
Rongikoostaja II 3 08.06.2011
Rongikoostaja II 4 31.12.2013
Rongikoostaja, tase 3 5 20.09.2018
119 Vagunijärelevaataja II 1 28.11.2006
Vagunijärelevaataja II 2 09.12.2008
Vagunijärelevaataja II 3 08.06.2011
Vagunijärelevaataja II 4 31.12.2013
Vagunijärelevaataja, tase 3 5 20.09.2018
120 Vedurijuhi abi I 1 09.12.2008
Vedurijuhi abi I 2 08.06.2011
Vedurijuhi abi I 3 31.12.2013
Vedurijuhi abi, tase 2 4 20.09.2018
121 Vedurijuhi abi II 1 27.03.2005
Vedurijuhi abi II 2 09.12.2008
Vedurijuhi abi II 3 08.06.2011
Vedurijuhi abi II 4 31.12.2013
Vedurijuhi abi, tase 3 5 20.09.2018
122 Vedurijuht III 1 28.12.2010
Vedurijuht III 2 31.12.2013
123 Mootorsõidukihooldaja, tase 3 1 09.09.2014
Sõidukite pindadehooldaja/rehvitehnik, tase 3 2 05.02.2015
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 3 30.06.2016
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 4 08.12.2019
124 Väikesadama spetsialist III 1 08.06.2011
Väikesadama spetsialist III 2 31.12.2013
125 Veoautojuht II 1 12.06.2003
Veoautojuht II 2 28.11.2006
Veoautojuht II 3 29.11.2007
126 Madrus I 1 28.05.2008
Madrus I 2 09.12.2008
Laevapere reakoosseisu liige I 3 28.12.2010
Laevapere reakoosseisu liige I 4 08.06.2011
Laevapere reakoosseisu liige I 5 31.12.2013
127 Laevapere reakoosseisu liige II 1 28.12.2010
Laevapere reakoosseisu liige II 2 08.06.2011
Laevapere reakoosseisu liige II 3 31.12.2013
128 Ostujuht, tase 6 1 30.11.2016
Hankejuht, tase 6 2 03.11.2022
129 Tarneahelajuht, tase 7 1 30.11.2016
130 Autolukksepp I 1 30.05.2005
Autotehnik I 2 09.12.2008
Autotehnik I 3 08.06.2011
Autotehnik I 4 31.12.2013
Mootorsõidukitehnik, tase 4 5 16.01.2013
Mootorsõidukitehnik, tase 4 6 09.09.2014
Mootorsõidukitehnik, tase 4 7 05.02.2015
Mootorsõidukitehnik, tase 4 8 30.06.2016
Mootorsõidukitehnik, tase 4 9 08.12.2019
Mootorsõidukitehnik, tase 4 10 19.10.2021
131 Laopidaja II 1 14.12.2002
132 Laojuhataja IV 1 27.11.2003
Laojuhataja IV 2 27.11.2007
133 Vahimadrus II 1 28.05.2008
Vahimadrus II 2 09.12.2008
134 Laevamotorist II 1 28.05.2008
Laevamotorist II 2 09.12.2008
135 Logistik III 1 28.12.2010
Veokorraldaja, tase 5 1 03.03.2014
Logistik III 2 03.03.2014
Veokorraldaja, tase 5 2 28.11.2017
Logistik, tase 5 3 28.12.2015
Logistik, tase 5 4 10.02.2022
Logistik, tase 5 5 28.04.2022
136 Autolukksepp II 1 30.05.2005
Autotehnik II 2 09.12.2008
Autotehnik II 3 08.06.2011
Autotehnik II 4 31.12.2013
Sõiduautodiagnostik, tase 5 5 03.03.2014
Sõiduautodiagnostik, tase 5 6 09.09.2014
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 7 05.02.2015
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 8 30.06.2016
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 9 08.12.2019
Mootorsõidukidiagnostik, tase 5 10 19.10.2021
137 Vagunijärelevaataja, tase 4 1 20.09.2018
138 Raudtee teemehaanik, tase 5 1 29.01.2018
Raudtee teemehaanik, tase 5 2 14.05.2019
139 Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 1 20.09.2018
140 Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 1 14.05.2019
141 Raudtee-elektrik, tase 3 1 14.05.2019
142 Logistik IV 1 27.05.2006
Veokorraldaja IV 1 30.05.2005
Logistik IV 2 21.11.2007
Veokorraldaja IV 2 09.12.2008
Logistik IV 3 28.12.2010
Veokorraldaja IV 3 08.06.2011
Logistik IV 4 03.03.2014
Veokorraldaja IV 4 31.12.2013
Ekspedeerija, tase 6 5 23.11.2017
Logistik, tase 6 5 28.12.2015
Logistikajuht, tase 6 6 28.04.2022
143 Raudtee veoveeremi turvanguseadmete mehaanik, tase 4 1 14.05.2019
144 Tehnoülevaataja, tase 5 1 30.03.2021
145 Raudtee keevitaja, tase 3 1 03.11.2022
146 Raudtee keevitusmeister, tase 5 1 03.11.2022
147 Logistik, tase 4 1 03.03.2014
Logistiku abi, tase 4 2 23.11.2016
Logistiku abi, tase 4 3 23.11.2021

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist