Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsenõukogud: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Tagasi: Kutsenõukogud |

Nimetus: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kureeritav valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
  • Elektri, sooja- ja gaasivarustus
  • Elektritöö ja automaatika
  • Inseneeria (energeetika)
  • Kaevandamine
  • Keemiatööstus
  • Keskkonnaala
  • Külmatehnika
  • Puurimis- ja lõhkamistööd
  • Vedelkütuste varustus
  • Veevarustus
Tegevuse alguskuupäev: 01.01.2016
Tegevuse lõppkuupäev: tähtajatu
Kutsenõukogu koosseis
# Liikme nimi I volitus kuni II volitus kuni Esindatav organisatsioon Roll
1 Enno Rebane 03.07.2021 03.07.2026 Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit liige
2 Urmas Leitmäe 31.12.2025 Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit liige
3 Aksel Ers 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Elektritööstuse Liit liige
4 Lauri Öövel 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Elektroenergeetika Selts liige
5 Jüri Pakosta 31.12.2025 Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit liige
6 Heiko Heitur 05.05.2025 Eesti Gaasiliit liige
7 Kalle Alasi 10.02.2026 Eesti Geoloogia Selts liige
8 Lembit Vali 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Inseneride Liit esimees
9 Siim Umbleja 28.10.2023 Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing liige
10 Roland Jung 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Külmaliit liige
11 Vesta Kaljuste 16.09.2025 Eesti Mäeselts liige
12 Rein Voog 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit liige
13 Hannes Närep 06.10.2024 Eesti Pürotehnikute Liit liige
14 Igor Krupenski 31.12.2025 Eesti Soojustehnikainseneride Selts liige
15 Andre Lilleleht 28.10.2023 Eesti Turvaettevõtete Liit liige
16 Ellen Mihklepp 31.12.2020 31.12.2025 Eesti Vee-ettevõtete Liit liige
17 Aulika Riisenberg 31.12.2020 31.12.2025 Haridus- ja Noorteamet liige
18 Teet Tiko 31.12.2020 31.12.2025 Haridus- ja Teadusministeerium liige
19 Birgit Parmas 07.04.2024 Keskkonnaministeerium liige
20 Toomas Vaimann 14.10.2023 Rektorite Nõukogu (elektrotehnika) liige
21 Andres Annuk 31.12.2020 31.12.2025 Rektorite Nõukogu (energeetika) liige
22 Ingrid Teinemaa 31.05.2022 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet liige
Näita/peida arhiivis
23 Margus Leoste 31.12.2020 Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit aseesimees
24 Aare Soitu 31.12.2020 Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit liige
25 Tõnis Kukk 05.05.2020 Eesti Gaasiliit liige
26 Anne Põldvere 28.11.2020 Eesti Geoloogia Selts liige
27 Andres Veske 28.10.2018 Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing liige
28 Andrus Stimmer 12.02.2020 Eesti Mäeselts liige
29 Kersti Rešetnjak 06.10.2019 Eesti Pürotehnikute Liit liige
30 Aadu Paist 31.12.2020 Eesti Soojustehnikainseneride Selts liige
31 Rein Raudsep 20.12.2017 Keskkonnaministeerium liige
32 Tiit Kaasik 07.04.2019 Keskkonnaministeerium liige
33 Jan Johanson 16.09.2020 MTÜ Eesti Mäeselts liige
34 Raivo Teemets 14.10.2018 Rektorite Nõukogu (elektrotehnika) aseesimees
35 Kaie Piiskop 31.07.2020 SA Innove liige
36 Robert Lippin 23.10.2017 SA Innove liige
37 Kaur Kajak 31.05.2017 Tehnilise Järelevalve Amet liige
Otsused
# Kuupäev Fail
2021
1 30.09.2021 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 23
2 17.06.2021 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 22
3 14.05.2021 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 21
4 01.04.2021 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 20
2020
5 12.11.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 19
6 15.06.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 18
7 19.04.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 17
8 27.03.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 16
9 16.01.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 15
2019
10 08.10.2019 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 14
11 24.04.2019 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr 13
2018
12 01.11.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 12
13 24.09.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 11
14 03.05.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 10
15 26.01.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 09
2017
16 16.11.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 08
17 30.06.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 07
18 26.04.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 06
19 23.02.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 05
2016
20 07.12.2016 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 04
21 17.11.2016 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 03
22 23.05.2016 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 02
23 05.04.2016 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse KN otsus nr. 01
Varasemad Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu Otsused
Varasemad Inseneride Kutsenõukogu Otsused
Alusdokumendid
# Väljaandja Dokumendi liik Dokumendi nr Kuupäev Dokumendi kirjeldus Dokument
1 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 21 02.07.2021 Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esindaja Enno Rebase teiseks 5-aastaseks perioodiks kutsenõukogusse nimetamine Lae alla
2 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 6 11.02.2021 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Anne Põldvere Eesti Geoloogia Seltsi esindaja asendamine Kalle Alasiga Lae alla
3 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 25 10.12.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisu muudatuste kinnitamine Lae alla
4 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 15 17.09.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Jan Johansoni Eesti Mäeseltsi esindaja asendamine Vesta Kaljustega Lae alla
5 Haridus- ja teadusminister käskkiri 24.07.2020 nr 1.1-2/20/177 24.07.2020 Haridus-ja teadusministri käskkirjade muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti moodustamisega - SA Innove nime muutmine Haridus- ja Noorteametiks Lae alla
6 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 12 06.05.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Tõnis Kuke Eesti Gaasiliidu esindaja asendamine Heiko Heituriga Lae alla
7 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 6 13.02.2020 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Andrus Stimmeri MTÜ Eesti Mäeseltsi esindaja asendamine Jan Johansoniga Lae alla
8 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 40 07.10.2019 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Kersti Rešetnjaki Eesti Pürotehnikute Liidu esindaja asendamine Hannes Närepiga Lae alla
9 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 14 08.04.2019 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Tiit Kaasiku Keskkonnaministeeriumi esindaja asendamine Birgit Parmasega Lae alla
10 Haridus- ja teadusminister käskkiri 1.1-2/19/81 26.03.2019 Kutsenõukogude moodustamise ja institutsionaalse koosseisu kinnitamise käskkirjade muutmine seoses Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ümberkorraldamise ning ühendamisega Lae alla
11 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 35 29.10.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkooseisus Andres Veske Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindajana asendamine Siim Umblejaga Lae alla
12 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 35 29.10.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisu Andre Lillelehe Eesti Turvaettevõtete Liidu esindajaks nimetamine Lae alla
13 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 31 15.10.2018 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Raivo Teemetsa Rektorite Nõukogu esindajana asendamine Toomas Vaimanniga Lae alla
14 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 34 21.12.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Rein Raudsepa Keskkonnaministeeriumi esindajana asendamine Tiit Kaasikuga Lae alla
15 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 25 24.10.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Robert Lippini SA Innove esindajana asendamine Kaie Piiskopiga Lae alla
16 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 15 01.06.2017 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisus Kaur Kajaku Tehnilise Järelevalve Ameti esindajana asendamine Ingrid Teinemaaga Lae alla
17 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 24 04.07.2016 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogus Anne Põldvere Eesti Geoloogia Seltsi esindajaks ja Enno Rebase Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esindajaks nimetamine Lae alla
18 Haridus- ja teadusminister käskkiri 184 01.07.2016 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu insitutsionaalsesse koosseisu Eesti Geoloogia Seltsi ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu lisamine Lae alla
19 SA Kutsekoda juhatuse liige korraldus 9 29.12.2015 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu isikkoosseisu kinnitamine Lae alla
20 Haridus- ja teadusminister käskkiri 434 18.11.2015 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu moodustamine ja selle institutsionaalse koosseisu kinnitamine Lae alla
21 Vabariigi Valitsus määrus 165 18.07.2015 Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, moodustamise ja lõpetamise kord, töökorraldus ning kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord ja nende volituste kestus Loe siit
Kutse andjad
# Nimetus
1 Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
2 Eesti Elektroenergeetika Selts
3 Eesti Külmaliit
4 Eesti Maaülikool
5 Eesti Mäeselts
6 Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
7 Eesti Pürotehnikute Liit
8 Eesti Soojustehnikainseneride Selts
9 Eesti Turvaettevõtete Liit
10 Eesti Vee-ettevõtete Liit
11 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
12 Tallinna Tehnikaülikool
Kutsestandardid
# Nimetus Versioon Kehtib kuni
1 Automaatik, tase 4 8 07.10.2024
2 Automaatik-tehnik, tase 5 7 07.10.2024
3 Biogaasijaama operaator, tase 5 2 06.12.2021
4 Elektriinsener, tase 6 6 02.05.2023
5 Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse 3 31.03.2023
6 Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 6 02.05.2023
7 Volitatud elektriinsener, tase 8 6 02.05.2023
8 Sisetööde elektrik, tase 4 3 15.11.2022
9 Sisetööde elektrik, tase 5 3 15.11.2022
10 Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 5 07.10.2024
11 Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 4 07.10.2024
12 Elektrituuliku tehnik, tase 5 3 23.04.2024
13 Keemiaprotsesside operaator, tase 4 7 31.10.2023
14 Keemiaprotsesside operaator, tase 5 7 31.10.2023
15 Külmamehaanik, tase 3 7 16.11.2021
16 Külmamehaanik, tase 4 7 16.11.2021
17 Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 7 16.11.2021
18 Laborant, tase 4 5 31.10.2023
19 Lõhkaja, tase 3 6 31.03.2026
20 Lõhkemeister, tase 5 6 31.03.2026
21 Mäeinsener, tase 6 4 25.04.2022
22 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 4 25.04.2022
23 Volitatud mäeinsener, tase 8 4 25.04.2022
24 Mäetehnik, tase 5 2 25.04.2022
25 Mäetööline, tase 4 5 31.10.2023
26 Mäetööline, tase 5 5 31.10.2023
27 Puurija, tase 3 3 31.03.2023
28 Puurmeister, tase 5 3 31.03.2023
29 Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja, tase 4 3 23.04.2024
30 Abipürotehnik, tase 3 6 02.05.2023
31 Pürotehnik, tase 4 7 02.05.2023
32 Pürotehnik, tase 5 6 02.05.2023
33 Soojusenergeetikainsener, tase 6 5 31.12.2023
34 Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse 3 31.03.2023
35 Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 6 31.12.2023
36 Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 6 31.12.2023
37 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 4 31.03.2026
38 Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 1 31.03.2026
39 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse 4 31.03.2026
40 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 1 31.03.2026
41 Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 9 31.03.2026
42 Veekäitlusoperaator, tase 5 6 11.11.2025
Näita/peida kehtivuse kaotanud kutsestandardid
43 Hüdrometeoroloog III 1 25.05.2011
Hüdrometeoroloog III 2 04.01.2012
44 Hüdrometeoroloog IV 1 25.05.2011
Hüdrometeoroloog IV 2 04.01.2012
45 Hüdrometeoroloog V 1 25.05.2011
Hüdrometeoroloog V 2 04.01.2012
46 Hüdrometeoroloog-tehnik I 1 25.05.2011
Hüdrometeoroloog-tehnik I 2 04.01.2012
47 Hüdrometeoroloog-tehnik II 1 25.05.2011
Hüdrometeoroloog-tehnik II 2 04.01.2012
48 Mäetööline I 1 26.05.2008
Mäetööline I 2 16.05.2012
Mäetööline I 3 31.12.2013
49 Mäetööline II 1 26.05.2008
Mäetööline II 2 16.05.2012
Mäetööline II 3 31.12.2013
Mäetööline, tase 4 4 31.10.2018
50 Mäetööline III 1 26.05.2008
Mäetööline III 2 16.05.2012
Mäetööline III 3 31.12.2013
Mäetööline, tase 5 4 31.10.2018
51 Naftasaaduste laooperaator II 1 20.11.2003
Naftasaaduste laooperaator II 2 23.05.2007
Naftasaaduste laooperaator II 3 24.05.2011
52 Naftasaaduste laooperaator III 1 20.11.2003
Naftasaaduste laooperaator III 2 23.05.2007
Naftasaaduste laooperaator III 3 24.05.2011
53 Soojusseadmete käitaja I 1 08.06.2006
Soojusseadmete käitaja I 2 23.05.2007
Soojusseadmete käitaja I 3 25.05.2011
Soojusseadmete käitaja I 4 14.02.2012
Soojusseadmete käitaja I 5 31.12.2013
54 Soojusseadmete käitaja II 1 08.06.2006
Soojusseadmete käitaja II 2 23.05.2007
Soojusseadmete käitaja II 3 25.05.2011
Soojusseadmete käitaja II 4 14.02.2012
Soojusseadmete käitaja II 5 31.12.2013
55 Soojusseadmete käitaja III 1 08.06.2006
Soojusseadmete käitaja III 2 23.05.2007
Soojusseadmete käitaja III 3 25.05.2011
Soojusseadmete käitaja III 4 14.02.2012
Soojusseadmete käitaja III 5 31.12.2013
56 Tankla müüja-operaator I 1 20.11.2003
Tankla müüja-operaator I 2 23.05.2007
Tankla müüja-operaator I 3 24.05.2011
57 Tankla müüja-operaator II 1 20.11.2003
Tankla müüja-operaator II 2 23.05.2007
Tankla müüja-operaator II 3 24.05.2011
58 Veetöötlusoperaator I 1 23.05.2007
Veetöötlusoperaator I 2 20.11.2008
Veetöötlusoperaator I 3 31.12.2012
59 Veetöötlusoperaator II 1 20.05.2003
Veetöötlusoperaator II 2 23.05.2007
Veetöötlusoperaator II 3 20.11.2008
Veetöötlusoperaator II 4 31.12.2012
60 Veetöötlusoperaator III 1 23.05.2007
Veetöötlusoperaator III 2 20.11.2008
Veetöötlusoperaator III 3 31.12.2012
Veekäitlusoperaator, tase 5 4 26.03.2020
Veekäitlusoperaator, tase 5 5 11.11.2020
61 Automaatik I 1 04.12.2006
Automaatik I 2 20.11.2008
Automaatik I 3 14.02.2012
Automaatik I 4 31.12.2013
62 Automaatik-elektrik II 1 13.11.2001
Automaatik II 2 04.12.2006
Automaatik II 3 20.11.2008
Automaatik II 4 14.02.2012
Automaatik II 5 31.12.2013
Automaatik, tase 4 6 31.10.2018
Automaatik, tase 4 7 07.10.2019
63 Automaatik III 1 04.12.2006
Automaatik III 2 20.11.2008
Automaatik III 3 14.02.2012
Automaatik III 4 31.12.2013
Automaatik-tehnik, tase 5 5 31.10.2018
Automaatik-tehnik, tase 5 6 07.10.2019
64 Elektrik I 1 19.05.2004
Elektrik I 2 04.12.2006
Elektrik I 3 20.11.2008
Elektrik I 4 06.12.2012
Sisetööde elektrik, tase 3 5 06.12.2012
Välispaigalduse elektrik, tase 3 5 06.12.2012
Elektrik I 6 26.11.2013
Sisetööde elektrik, tase 3 7 04.02.2018
65 Elektrik II 1 05.06.2001
Elektrik II 2 19.05.2004
Elektrik II 3 04.12.2006
Elektrik II 4 20.11.2008
Elektrik II 5 06.12.2012
Elektrik II 7 26.11.2013
66 Elektrik III 1 19.05.2004
Elektrik III 2 04.12.2006
Elektrik III 3 20.11.2008
Elektrik III 4 06.12.2012
Elektrik III 6 26.11.2013
67 Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I 1 20.11.2008
Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I 2 16.05.2012
Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I 3 31.12.2013
68 Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja II 1 20.11.2008
Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja II 2 16.05.2012
Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja II 3 31.12.2013
69 Turvasüsteemide tehnik III 1 04.12.2006
Turvasüsteemide tehnik III 2 20.11.2008
Turvasüsteemide tehnik III 3 25.05.2011
Turvasüsteemide tehnik III 4 31.12.2012
Turvasüsteemide tehnik III 5 31.12.2014
Turvasüsteemide tehnik, tase 5 6 20.03.2017
Turvasüsteemide tehnik, tase 5 7 15.01.2018
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 8 31.03.2021
70 Keemilise protsessi operaator I 1 06.06.2005
Keemilise protsessi operaator I 2 05.04.2006
Keemiaprotsesside operaator I 3 20.11.2008
Keemiaprotsesside operaator I 4 06.12.2012
Keemiaprotsesside operaator I 5 31.12.2014
71 Keemilise protsessi operaator II 1 06.06.2005
Keemilise protsessi operaator II 2 05.04.2006
Keemiaprotsesside operaator II 3 20.11.2008
Keemiaprotsesside operaator II 4 06.12.2012
Keemiaprotsesside operaator II 5 31.12.2014
Keemiaprotsesside operaator, tase 4 6 31.10.2018
72 Keemilise protsessi operaator III 1 06.06.2005
Keemilise protsessi operaator III 2 05.04.2006
Keemiaprotsesside operaator III 3 20.11.2008
Keemiaprotsesside operaator III 4 06.12.2012
Keemiaprotsesside operaator III 5 31.12.2014
Keemiaprotsesside operaator, tase 5 6 31.10.2018
73 Labori assistent II 1 29.05.2006
Labori assistent II 2 08.06.2007
Laborant II 3 20.11.2008
Laborant II 4 06.12.2012
Laborant II 5 31.12.2014
74 Laborant III 1 20.11.2008
Laborant III 2 06.12.2012
Laborant III 3 31.12.2014
Laborant, tase 4 4 31.10.2018
75 Külmutusmehaanik I 1 31.05.2004
Külmamehaanik I 2 20.11.2008
Külmamehaanik I 3 25.05.2011
Külmamehaanik I 4 06.12.2012
Külmamehaanik I 5 26.03.2014
Külmamehaanik, tase 3 6 16.11.2016
76 Külmutusmehaanik II 1 31.05.2004
Külmamehaanik II 2 20.11.2008
Külmamehaanik II 3 25.05.2011
Külmamehaanik II 4 06.12.2012
Külmamehaanik II 5 26.03.2014
Külmamehaanik, tase 4 6 16.11.2016
77 Külmutustehnik III 1 31.05.2004
Külmatehnik III 2 20.11.2008
Külmatehnik III 3 25.05.2011
Külmatehnik III 4 06.12.2012
Külmatehnik III 5 26.03.2014
Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 6 16.11.2016
78 Elektriinsener IV 1 14.01.2009
Elektriinsener IV 2 02.12.2010
Elektriinsener IV 3 31.12.2013
Elektriinsener, tase 6 4 04.04.2016
Elektriinsener, tase 6 5 02.05.2018
79 Diplomeeritud elektriinsener V 1 14.01.2009
Diplomeeritud elektriinsener V 2 02.12.2010
Diplomeeritud elektriinsener V 3 31.12.2013
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 4 04.04.2016
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 5 02.05.2018
80 Volitatud elektriinsener V 1 14.01.2009
Volitatud elektriinsener V 2 06.06.2011
Volitatud elektriinsener V 3 31.12.2013
Volitatud elektriinsener, tase 8 4 04.04.2016
Volitatud elektriinsener, tase 8 5 02.05.2018
81 Soojustehnikainsener IV 1 14.01.2009
Soojustehnikainsener IV 2 02.12.2010
Soojustehnikainsener IV 3 31.12.2013
Soojusenergeetikainsener, tase 6 4 24.04.2019
82 Diplomeeritud soojustehnikainsener V 1 14.01.2009
Diplomeeritud soojustehnikainsener V 2 02.12.2010
Diplomeeritud soojustehnikainsener V 3 31.12.2013
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 4 04.06.2018
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 5 24.04.2019
83 Volitatud soojustehnikainsener V 1 14.01.2009
Volitatud soojustehnikainsener V 2 06.06.2011
Volitatud soojustehnikainsener V 3 31.12.2013
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 4 04.06.2018
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 5 24.04.2019
84 Pürotehnik I 1 30.05.2007
Pürotehnik I 2 10.12.2008
Pürotehnik I 3 12.11.2012
Pürotehnik I 4 31.12.2013
Abipürotehnik, tase 3 5 02.05.2018
85 Pürotehnik II 1 30.05.2007
Pürotehnik II 2 10.12.2008
Pürotehnik II 3 12.11.2012
Pürotehnik II 4 31.12.2013
Pürotehnik, tase 4 5 01.01.2014
Pürotehnik, tase 4 6 02.05.2018
86 Pürotehnik III 1 30.05.2007
Pürotehnik III 2 10.12.2008
Pürotehnik III 3 12.11.2012
Pürotehnik III 4 31.12.2013
Pürotehnik, tase 5 5 02.05.2018
87 Keskkonnajuhtimise spetsialist III 1 16.05.2012
Keskkonnajuhtimise spetsialist III 2 31.12.2013
88 Jäätmekäitluse klienditeenindaja III 1 04.01.2012
89 Mäeinsener IV 1 02.12.2010
Mäeinsener IV 2 31.12.2013
Mäeinsener, tase 6 3 25.04.2017
90 Diplomeeritud mäeinsener V 1 02.12.2010
Diplomeeritud mäeinsener V 2 31.12.2013
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 3 25.04.2017
91 Volitatud mäeinsener V 1 06.06.2011
Volitatud mäeinsener V 2 31.12.2013
Volitatud mäeinsener, tase 8 3 25.04.2017
92 Liikurmasinajuht II 1 31.05.2004
Liikurmasinajuht II 2 26.05.2008
Liikurmasinajuht II 3 04.01.2012
93 Biogaasiseadmete paigaldaja, tase 3 1 16.05.2012
Biogaasiseadmete paigaldaja, tase 4 2 25.05.2016
94 Lõhkaja II 1 31.05.2004
Lõhkaja II 2 26.05.2008
Lõhkaja II 3 25.05.2011
Lõhkaja, tase 3 4 25.05.2016
Lõhkaja, tase 3 5 31.03.2021
95 Lõhkemeister III 1 31.05.2004
Lõhkemeister III 2 26.05.2008
Lõhkemeister III 3 25.05.2011
Lõhkemeister, tase 4 4 25.05.2016
Lõhkemeister, tase 5 5 31.03.2021
96 Puurija, tase 3 1 04.04.2016
Puurija, tase 3 2 31.03.2021
97 Puurmeister, tase 4 1 04.04.2016
Puurmeister, tase 5 2 31.03.2021
98 Biogaasijaama operaator, tase 5 1 06.12.2016
99 Mäetehnik, tase 5 1 18.04.2017
100 Labori assistent I 1 29.05.2006
Labori assistent I 2 08.06.2007
101 Katlakäitaja II 1 30.11.2004
102 Pumplaoperaator II 1 30.11.2004
103 Elektrituulikute paigaldaja, tase 4 1 02.05.2018
Elektrituulikute paigaldaja, tase 4 2 23.04.2019
104 Elektrituulikute tehnik, tase 5 1 02.05.2018
Elektrituulikute tehnik, tase 5 2 02.05.2019
105 Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4 1 02.05.2018
Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4 2 23.04.2019
106 Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5 1 02.05.2018
Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5 2 02.05.2019
107 Turvasüsteemide tehnik, tase 4 1 20.03.2017
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 2 15.01.2018
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 3 31.03.2021
108 Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 1 20.03.2017
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 2 15.01.2018
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 3 31.03.2021
109 Elektriseadmete koostaja, tase 4 1 09.06.2019
110 Elektriinsener, tase 6 esmane kutse 1 04.04.2021
111 Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse 1 04.04.2016
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse 2 31.03.2021
112 Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse 1 02.05.2018
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse 2 31.03.2021
113 Sisetööde elektrik, tase 4 1 06.12.2012
Sisetööde elektrik, tase 4 2 15.11.2017
114 Sisetööde elektrik, tase 5 1 14.02.2017
Sisetööde elektrik, tase 5 2 15.11.2017
115 Välispaigalduse elektrik, tase 4 1 06.12.2012
Välispaigalduse elektrik, tase 4 2 25.03.2014
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 3 01.11.2018
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 4 07.10.2019
116 Välispaigalduse elektrik, tase 5 1 25.03.2014
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 2 31.10.2018
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 3 07.10.2019

Tagasi: Kutsenõukogud |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist